czarne dziury

Czarne dziury powstałe w wyniku fuzji przenoszą informacje o swoich przodkach

Naukowcy sugerują, że supermasywne czarne dziury, powstające najczęściej poprzez fuzję mniejszych obiektów tego typu mogą zachowywać w sobie informacje o swoich przodkach.

Astronomowie uważają, że w sercu większości, jeśli nie wszystkich, galaktyk znajdują się supermasywne czarne dziury o masie miliony, a nawet miliardy razy większej niż masa Słońca. Te niezwykle gęste obiekty nie mogą powstać bezpośrednio w wyniku zapadnięcia się masywnej gwiazdy, jak ma to miejsce w przypadku gwiezdnych czarnych dziur o masie dziesiątki razy większej niż masa Słońca, ponieważ żadna gwiazda nie jest wystarczająco duża, aby zrodzić tak ogromną strukturę.

Zdaniem badaczy oznacza to, że muszą istnieć procesy, dzięki którym czarne dziury mogą rosnąć do tak ogromnych mas. Podczas gdy zużycie gazu i pyłu, a nawet gwiazd wokół nich może ułatwić ten proces, szybszą drogą do gromadzenia masy jest kolejne łączenie się coraz większych czarnych dziur.

Naukowcy Imra Bartosa i Oscar Barrera z University of Florida w badaniu opublikowanym w Astroparticle Physics, przeanalizowali, w jaki sposób niektóre „potomne” czarne dziury powstałe w wyniku fuzji mogą przenosić informacje o „macierzystych” obiektach, które są wynikiem połączenia niezwykle gęstych obiektów.

„Odkryliśmy, że czarne dziury, które rodzą się w wyniku zderzenia innych czarnych dziur, niosą ze sobą informacje o właściwościach swoich przodków, w tym o ich spinie (tempo obrotu), a także o masie. Kluczowym nowym celem naszych badań była rekonstrukcja spinów pierwotnych czarnych dziur, w oparciu o wcześniejsze prace, które koncentrowały się na ich masach” – mówi Bartos.

Fot. NASA/Caltech/R. Hurt (IPAC)

Jak podkreślają astronomowie, czarne dziury mają bardzo niewiele cech, które można wykorzystać do ich rozróżnienia, posiadając jedynie zmiany masy, momentu pędu lub spinu oraz ładunku elektrycznego. Fizyk teoretyczny John Wheeler z Princeton University opisał to twierdząc, że „czarne dziury nie mają włosów” – czyli cech szczególnych. Bartos dodaje, że nawet w obliczu tych kilku właściwości i „twierdzenia o braku włosów”, nadal możliwe jest wykorzystanie spinu czarnej dziury do odkrycia szczegółów dotyczących jej pochodzenia.

„Na przykład, czarne dziury zasilane przez otaczający gaz lub wcześniejsze zderzenia macierzystych obiektów mogą skutkować wysokim spinem, podczas gdy przy narodzinach poprzez śmierć i zapadanie się gwiazd, czarne dziury często mają niski spin” – tłumaczy Bartos.

Astronomowie wykorzystali technikę matematyczną zwaną wnioskowaniem bayesowskim (metoda wnioskowania statystycznego, w której korzysta się z twierdzenia Bayesa do aktualizowania prawdopodobieństwa subiektywnego hipotez w oparciu o dotychczasowe prawdopodobieństwo oraz nowe dane), przyjmując zmierzone właściwości czarnych dziur i ich wcześniejsze oczekiwania jako dane wejściowe i wyprowadzając wnioskowane rozkłady pierwotnych właściwości obiektów. Fizycy wykorzystują maleńkie zmarszczki w czasoprzestrzeni zwane falami grawitacyjnymi, aby dowiedzieć się więcej o zderzeniach i fuzjach czarnych dziur.

„Ostatnie obserwacje fuzji czarnych dziur wskazują na możliwość, że nie jest to rzadkie zjawisko, a wiele z nich łączy się kolejno, tworząc coraz cięższe obiekty, które mogą być powszechne we Wszechświecie. Nasuwa się pytanie, w jaki sposób możemy poznać właściwości przodków czarnych dziur na podstawie pomiarów najnowszej generacji. Fascynuje mnie detektywistyczna historia odkrywania tego, co stało się z tymi czarnymi dziurami w przeszłości i znajdowania tam odcisków palców ich przodków” – podsumowuje Bartos.

Emil Gołoś

SUBSKRYBUJ „GAZETĘ NA NIEDZIELĘ” Oferta ograniczona: subskrypcja bezpłatna do 31.08.2024.

Strona wykorzystuje pliki cookie w celach użytkowych oraz do monitorowania ruchu. Przeczytaj regulamin serwisu.

Zgadzam się