energia słoneczna

Energia słoneczna góruje nad innymi OZE?

Energia słoneczna przewyższa inne formy odnawialnych źródeł energii dominując tą branżę w skali światowej.

W 2024 roku, Międzynarodowa Agencja Energetyczna (IEA) ogłosiła, że inwestycje w energię słoneczną przewyższają wszystkie inne formy wytwarzania energii. To znaczące wydarzenie wskazuje na rosnącą dominację energii odnawialnej w globalnym miksie energetycznym.

Porozumienie w sprawie Międzynarodowego Programu Energetycznego (Porozumienie IEP) stworzyło strukturę IEA, nadając jej status autonomicznej organizacji pod jurysdykcją Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD).

Energia słoneczna stała się najbardziej popularną formą inwestycji w sektorze energetycznym, wyprzedzając tradycyjne źródła energii, takie jak węgiel, gaz i ropa naftowa. Raport IEA podkreśla, że globalne wydatki na energię słoneczną w 2024 roku osiągnęły rekordowy poziom, co świadczy o zmieniających się priorytetach inwestorów i rządów na całym świecie.

Kilka czynników przyczyniło się do tego trendu. Przede wszystkim, koszty technologii słonecznych, takich jak panele fotowoltaiczne, znacząco spadły w ostatnich latach. Technologiczne innowacje oraz masowa produkcja w Chinach przyczyniły się do obniżenia kosztów, co uczyniło energię słoneczną bardziej dostępną i opłacalną.

Ponadto, polityki rządowe i międzynarodowe porozumienia klimatyczne, takie jak Porozumienie Paryskie, stymulują inwestycje w czyste źródła energii. Wiele krajów wprowadziło ulgi podatkowe, dotacje i inne formy wsparcia dla projektów związanych z energią odnawialną, co zachęca firmy i inwestorów do inwestowania w energię słoneczną.

Energia słoneczna ma wiele korzyści, które przyciągają inwestorów. Jest to źródło energii odnawialnej, które nie emituje dwutlenku węgla podczas produkcji energii, co pomaga w walce z globalnym ociepleniem. Ponadto, panele słoneczne mogą być instalowane w różnych miejscach, od dachów domów po ogromne farmy słoneczne, co daje elastyczność w planowaniu infrastruktury energetycznej.

Mimo licznych zalet, inwestycje w energię słoneczną napotykają na pewne wyzwania. Jednym z głównych problemów jest kwestia magazynowania energii. Energia słoneczna jest dostępna tylko w ciągu dnia, a jej produkcja zależy od warunków pogodowych. W związku z tym, istnieje potrzeba rozwinięcia efektywnych systemów magazynowania energii, które pozwolą na wykorzystanie zgromadzonej energii w nocy lub w pochmurne dni.

Kolejnym wyzwaniem jest infrastruktura przesyłowa. Rozwój dużych farm słonecznych wymaga budowy nowych linii przesyłowych, co może być kosztowne i czasochłonne. Ponadto, w niektórych regionach występują problemy z uzyskaniem zezwoleń na budowę takich instalacji.

Na całym świecie powstają nowe projekty związane z energią słoneczną. Na przykład w Stanach Zjednoczonych, Kalifornia i Teksas są liderami w instalacjach fotowoltaicznych, a rząd federalny ogłosił ambitne plany zwiększenia udziału energii odnawialnej w krajowym miksie energetycznym. W Europie, Niemcy i Hiszpania są w czołówce krajów inwestujących w energię słoneczną, z licznymi farmami słonecznymi i programami wsparcia dla odnawialnych źródeł energii.

W Azji, Chiny są największym producentem i konsumentem energii słonecznej. Kraj ten nie tylko dominuje w produkcji paneli fotowoltaicznych, ale także inwestuje w ogromne farmy słoneczne, takie jak kompleks w pustyni Takla Makan, który ma stać się jedną z największych instalacji tego typu na świecie.

Przyszłość energii słonecznej wydaje się jasna. IEA przewiduje, że inwestycje w energię słoneczną będą nadal rosły, a technologia będzie się rozwijać, co jeszcze bardziej obniży koszty i zwiększy efektywność. W miarę jak świat przechodzi na bardziej zrównoważone źródła energii, energia słoneczna będzie odgrywać kluczową rolę w redukcji emisji CO2 i osiąganiu celów klimatycznych.

Inwestycje w energię słoneczną przewyższają obecnie wszystkie inne formy wytwarzania energii, co świadczy o rosnącym znaczeniu odnawialnych źródeł energii w globalnym miksie energetycznym. Dzięki spadkowi kosztów technologii, wsparciu politycznemu oraz rosnącemu zapotrzebowaniu na czystą energię, energia słoneczna ma potencjał, aby stać się dominującym źródłem energii w przyszłości.

Szymon Ślubowski

SUBSKRYBUJ „GAZETĘ NA NIEDZIELĘ” Oferta ograniczona: subskrypcja bezpłatna do 31.08.2024.

Strona wykorzystuje pliki cookie w celach użytkowych oraz do monitorowania ruchu. Przeczytaj regulamin serwisu.

Zgadzam się