NGC 6355

Naukowcy zbadali gromadę kulistą NGC 6355

Astronomowie zbadali otoczenie galaktycznej gromady kulistej znanej jako NGC 6355 za pomocą kamery ciemnej energii (DECam) na teleskopie Blanco. Obserwacje dostarczyły informacji o jej właściwościach.

Jak tłumaczą badacze, gromady kuliste (GC) to zbiory ciasno związanych gwiazd krążących wokół galaktyk. Astronomowie postrzegają je jako naturalne laboratoria umożliwiające badania nad ewolucją gwiazd i galaktyk. W szczególności, GC mogą pomóc w lepszym zrozumieniu historii formowania się i ewolucji galaktyk wczesnego typu, ponieważ ich powstanie, wydaje się być ściśle związane z okresami intensywnego formowania się gwiazd.

Znajdująca się w odległości około 27 800 lat świetlnych od Ziemi, w wybrzuszeniu galaktycznym NGC 6355 to, jak zakładają naukowcy, licząca 13,2 miliarda lat gromada GC o chaotycznej orbicie, ze średnią metalicznością szacowaną na -1,39 dex.

Astronomowie z National University of Cuyo w Argentynie, pod kierownictwem Andrésa E. Piattiego, obserwowali NGC 6355 i jej otoczenie w poszukiwaniu struktur pozapływowych (extra-tidal – powiązanych grawitacyjnie z gromadami kulistymi). W tym celu wykorzystano kamerę DECam zamontowaną na 4-m teleskopie Blanco w Cerro Tololo Inter-American Observatory (CTIO). Badanie zostało opisane w serwisie arXiv.

„Przeanalizowaliśmy szerokopolowe obrazy DECam, wokół gromady kulistej NGC 6355 w Drodze Mlecznej, w celu poszukiwania struktur pozapływowych. Gromadę obserwowano w ramach naszego programu obserwacyjnego CTIO 4-m teleskopu Blanco 2023A-627924, uzyskując w ten sposób stosunkowo głęboką fotometrię obrzeży gromady” – twierdzą astronomowie.

Obserwacje zdaniem badaczy, ujawniły obecność pozapływowych „nadgęstości” powyżej średniej pola gwiezdnego. Zagęszczenia te wydają się być od czterech do sześciu razy większe niż dyspersja (zależność prędkości rozchodzenia się światła w ośrodku od długości –częstości– fali) pola gwiazdowego.

Zidentyfikowane „nadgęstości”, jak twierdzą badacze, okazały się składać z rozszerzonej niesymetrycznej otoczki, ogona pływowego i rozproszonych szczątków gwiezdnych wzdłuż niego. Astronomowie zauważyli, że sam ogon pływowy jest położony w kierunku centrum Drogi Mlecznej.

Astronomowie zauważyli, że ich odkrycie czyni NGC 6355 pierwszą gromadą kulistą Drogi Mlecznej z wykrytymi strukturami pozapływowymi. Dodali jednak, że odkrycie to jest w pewien sposób zaskakujące zgodnie z założeniami teoretycznymi.

„Wyniki te kontrastują z wcześniejszymi teoretycznymi spekulacjami na temat możliwości wykrycia ogonów pływowych gromad kulistych o chaotycznych orbitach, ponieważ zostałyby one wypłukane po ich wygenerowaniu” – wyjaśniają naukowcy.

Astronomowie doszli do wniosku, że ogony pływowe wśród gromad kulistych wydają się być zjawiskiem bardziej powszechnym niż wcześniej sądzono. Aby potwierdzić to przypuszczenie, konieczne są jednak dalsze obserwacje gromad kulistych takich jak NGC 6355.

Emil Gołoś

SUBSKRYBUJ „GAZETĘ NA NIEDZIELĘ” Oferta ograniczona: subskrypcja bezpłatna do 31.08.2024.

Strona wykorzystuje pliki cookie w celach użytkowych oraz do monitorowania ruchu. Przeczytaj regulamin serwisu.

Zgadzam się