Sport w uścisku polityki

Pierre de Coubertin propagował masowe uprawianie sporu wśród młodzieży także po to, by przygotować młodych Francuzów do nadchodzącej zemsty nad Niemcami. Połączono szlachetną ideę sportu z koncepcją militaryzmu i rywalizacji z innym państwem.