Bekker

Bekker NAWA – nabór wniosków otwarty!

Nabór wniosków do 7. edycji programu Bekker NAWA właśnie został otwarty. W tegorocznej edycji wprowadzono, korzystne dla wnioskodawców, zmiany zasad przy obliczaniu kwoty finansowania. Dotychczas ze środków programu Bekker NAWA skorzystało prawie 800 osób, realizując projekty badawcze w  38 krajach na całym świecie.

Celem Programu jest wsparcie doktorantów, naukowców i nauczycieli akademickich z polskich instytucji nauki i szkolnictwa wyższego w dążeniu do doskonałości naukowej poprzez finansowanie wyjazdów do uznanych ośrodków badawczych oraz akademickich na całym świecie. Program oferuje stypendystom możliwość odbycia stażu podoktorskiego lub realizacji części kształcenia doktorskiego, realizacji prac badawczych wspólnie z wybitnymi naukowcami z zagranicy, pozyskania materiałów do pracy naukowej oraz nawiązania długofalowych relacji z zagranicznymi zespołami naukowymi.

Ten program to wyjątkowa okazja dla wszystkich naukowców. Doktorantom i naukowcom pracującym w polskich jednostkach naukowych daje możliwość wyjazdów na stypendia naukowe do najlepszych ośrodków akademickich i badawczych na całym świecie. Program cieszy się niesłabnącą popularnością. Co roku poszerza się grono beneficjentów programu, a także lista ośrodków naukowych i badawczych, w których realizują swoje projekty” – powiedział dr Dawid Kostecki, Dyrektor NAWA.

Dotychczas w sześciu edycjach z programu skorzystało 789 osób. Najczęściej wybieranymi ośrodkami badawczymi były placówki w Stanach Zjednoczonych, Niemczech, Wielkiej Brytanii, Włoszech, Francji, Australii, Kanadzie i Japonii, a wśród najbardziej prestiżowych instytucji wymienić należy: University of Oxford, Massachusetts Institute of Technology, Stanford University, Humboldt University, University of Cambridge, Harvard University, Princeton University, CERN oraz Sorbonne University.

Tradycyjnie już najliczniej reprezentowaną dyscypliną są nauki przyrodnicze, a w dalszej kolejności nauki techniczne, społeczne, humanistyczne, medyczne i rolnicze.

NAWA zapewnia finansowanie stypendium, koszty utrzymania stypendysty związanych z pobytem naukowca w zagranicznym ośrodku goszczącym oraz koszty mobilności. Zmiany w  finansowaniu pozwolą zwiększyć wsparcie udzielone uczestnikom programu nie tylko w kwestii wysokości stypendium, ale i kosztów utrzymania, zakwaterowania i podróży, również z uwzględnieniem potrzeb osób z niepełnosprawnościami lub beneficjentów mających dzieci.

Budżet programu to 20 mln zł.

Nabór wniosków w tegorocznej edycji potrwa do 31 maja 2024 r. do godz. 15:00, w systemie teleinformatycznym NAWA.

Patron Programu

Prof. Mieczysław Bekker (1905-1989) polski inżynier i naukowiec, twórca nowej specjalizacji naukowej terramechaniki oraz konstruktor pojazdu Lunar Roving Vehicle – rewolucyjnego łazika wykorzystywanego podczas lotów księżycowych programu Apollo. Naukowiec w 1956 roku wyjechał do Stanów Zjednoczonych Ameryki. Pracował w Wojskowym Laboratorium Pojazdów Terenowych. Był profesorem University od Michigan w Ann Arbor, dyrektorem Instytutu Badań koncernu samochodowego General Motors w Santa Barbara. Wykładał na amerykańskich uczelniach technicznych, m.in. na: Massachusetts Institute of Technology, Michigan State University, Illinois Institute of Technology. Został doktorem honoris causa Uniwersytetu Technicznego w Monachium, Uniwersytetu Carleton i Uniwersytetu w Bolonii. Prof. Bekker był konsultantem The National Academy of Sciences, a jego nazwisko zostało umieszczone w Alei Zasłużonych w Badaniach Kosmosu (Space Walk of Fame).

NAWA

SUBSKRYBUJ „GAZETĘ NA NIEDZIELĘ” Oferta ograniczona: subskrypcja bezpłatna do 31.08.2024.

Strona wykorzystuje pliki cookie w celach użytkowych oraz do monitorowania ruchu. Przeczytaj regulamin serwisu.

Zgadzam się