kosmiczne śmieci

Kosmiczne śmieci, jak sobie z nimi radzić – nowe pomysły NASA

Nowy raport Biura Technologii, Polityki i Strategii NASA (OTPS) przedstawia nowe możliwości w walce z coraz większym zagrożeniem jakie stwarzają kosmiczne śmieci.

„Rosnąca aktywność na orbicie Ziemi przyniosła nam wszystko, od szybszej komunikacji naziemnej po lepsze zrozumienie zmieniającego się klimatu. Te niezwykłe możliwości skutkują jednak bardziej zatłoczonym środowiskiem kosmicznym. Nowe badanie jest częścią prac NASA mających na celu poprawę naszego zrozumienia tego środowiska, zgodnie z niedawno opublikowaną przez NASA Strategią Zrównoważonego Rozwoju Przestrzeni Kosmicznej, poprzez zastosowanie ekonomicznego spojrzenia na tę krytyczną kwestię i zagrożenia jakie stanowią kosmiczne śmieci” – mówi Charity Weeden z NASA.

Raport zatytułowany „Cost and Benefit Analysis of Mitigating, Tracking, and Remediating Orbital Debris” stanowi drugą fazę prac OTPS nad niepewnością techniczną i ekonomiczną związaną z odpadami orbitalnymi.

Pierwszy raport, opublikowany w 2023 r., dostarczył wstępnych informacji, analiz kosztów i korzyści środków zaradczych w przeciwdziałaniu występowania śmieci orbitalnych, w tym przenoszenia, usuwania lub ponownego wykorzystywania obiektów. Nowy raport poprawił jakość szacunków ryzyka stwarzanego dla statków kosmicznych przez kosmiczne śmieci. Nowe wyliczenia obejmują wszystko, od największych śmieci w kosmosie po fragmenty wielkości milimetra. Analiza rozszerzona jest również o działania, które mogą zmniejszyć tworzenie się nowych śmieci i śledzić już istniejące.

„To badanie pozwala nam zacząć odpowiadać na pytanie: Jakie są najbardziej opłacalne działania, które możemy podjąć, aby rozwiązać rosnący problem śmieci orbitalnych? Mierząc wszystko w dolarach, możemy bezpośrednio porównać osłanianie statków kosmicznych ze śledzeniem mniejszych śmieci lub usuwanie 50 dużych fragmentów śmieci z usuwaniem 50 tysięcy mniejszych” – zaznacza Jericho Locke z NASA.

Nowy raport Biura Technologii, Polityki i Strategii NASA różni się od poprzednich badań dotyczących śmieci orbitalnych tym, że bezpośrednio szacuje ryzyko stwarzane przez te obiekty, zamiast wskaźników ryzyka, takich jak liczba kawałków śmieci na orbicie. Jak wskazują naukowcy, mierzy również ryzyko w dolarach – modelując koszty, jakie ponieśliby operatorzy w związku z manewrowaniem statkiem kosmicznym w celu uniknięcia śmieci, radzeniem sobie z bliskimi podejściami oraz uszkodzeniami lub stratami spowodowanymi uderzeniem. Badanie również symuluje ewolucję środowiska śmieci orbitalnych w ciągu 30 lat.

W raporcie badacze porównali opłacalność ponad 10 różnych działań, które można byłoby podjąć w celu zmniejszenia ryzyka związanego ze śmieciami orbitalnymi, takich jak ekranowanie, śledzenie małych obiektów lub usuwanie dużych. Naukowcy mają nadzieję ocenić opłacalność kombinacji różnych działań.

Emil Gołoś

SUBSKRYBUJ „GAZETĘ NA NIEDZIELĘ” Oferta ograniczona: subskrypcja bezpłatna do 31.08.2024.

Strona wykorzystuje pliki cookie w celach użytkowych oraz do monitorowania ruchu. Przeczytaj regulamin serwisu.

Zgadzam się