walczak

Nowa edycja programu Walczak NAWA

Ministerstwo Edukacji i Nauki, Ministerstwo Zdrowia, Agencja Badań Medycznych i Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej wspólnie ogłaszają nową edycję programu im. prof. Franciszka Walczaka. To okazja dla naukowców i lekarzy do odbycia staży trwających od 1 do 6 miesięcy w najlepszych ośrodkach medycznych na całym świecie.

Celem Programu Walczak NAWA jest wzmocnienie potencjału polskich jednostek naukowych i podmiotów leczniczych poprzez wsparcie mobilności międzynarodowej badaczy obszaru nauk medycznych, nauk farmaceutycznych i nauk o zdrowiu. Osoby realizujące projekty w ramach Programu mają możliwość przeprowadzenia badań naukowych i pracy u boku wybitnych specjalistów w najlepszych ośrodkach medycznych na całym świecie.

Do tej pory, dzięki zaangażowaniu Ministerstwa Zdrowia, rozstrzygnięto trzy nabory, które pozwoliły polskim lekarzom poznać dobre praktyki badawcze oraz nowe metody terapii i procedury w Stanach Zjednoczonych. W trzech edycjach programu im. prof. Franciszka Walczaka grant na wyjazd do najlepszych ośrodków medycznych w USA przyznano 57 osobom na łączną kwotę 4 299 000 zł.

Wsparcie merytoryczne udzielone przez Agencję Badań Medycznych pozwoliło na wypracowanie nowej edycji, w której Program Walczak NAWA otwiera się na cały świat.

„W poprzednich edycjach możliwe były wyjazdy tylko do jednego kraju, do USA. Teraz, jeśli ktoś chce wyjechać do Niemiec, Włoch czy Szwajcarii, jak najbardziej może. Nie stawiamy przed wnioskodawcami ograniczeń w tym zakresie. Dostrzegamy potrzebę kształcenia lekarzy na najwyższym, światowym poziomie, więc chcemy podążać za tymi trendami. Z wymagań polskiego oraz światowego systemu szkolnictwa wyższego zrodził się pomysł, aby podnosić nie tylko poziom internacjonalizacji, ale także profesjonalizacji kadry medycznej” – powiedział dyrektor Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej, dr Dawid Kostecki.

O stypendia będą mogli się starać nie tylko przedstawiciele nauk medycznych, ale też farmaceutycznych i nauk o zdrowiu.

Każdy z uczestników Programu Walczak NAWA będzie miał możliwość rozwoju kompetencji w ramach jednej z trzech ścieżek: dydaktycznej, naukowej i klinicznej podczas pobytu trwającego od 1 do 6 miesięcy.

O stypendium mogą starać się:

Czwarta edycja programu różni się również formułą wsparcia finansowego. Program zapewnia finansowanie maksymalnie do 32 000 zł na każdy miesiąc pobytu w zagranicznym ośrodku goszczącym. Na wsparcie składają się: stypendium, koszty utrzymania i zakwaterowania oraz koszty podróży. Dodatkowo doktoranci i naukowcy, którzy wybiorą ścieżkę naukową i zdecydują się na wyjazd dłuższy niż trzy miesiące mogą otrzymać jednorazowe wsparcie materialne w wysokości 20 000 zł.

Nabór wniosków będzie prowadzony do 31 stycznia 2024 r. w systemie teleinformatycznym NAWA.

Program im. prof. Franciszka Walczaka z jednej strony daje możliwość rozwoju zawodowego
i naukowego, z drugiej zaś – szansę na zdobycie doświadczenia w międzynarodowym środowisku naukowym, w tym doświadczenia dydaktycznego, co w efekcie przełoży się na wkład stypendystów w poprawę opieki medycznej w Polsce.

Profesor Franciszek Walczak przez wiele lat kierował Kliniką Zaburzeń Rytmu Serca w Instytucie Kardiologii w Aninie. Słynie m.in. z wykonania pierwszej w Polsce ablacji RF u dorosłego (1992) oraz u dziecka (1994). Uznawany jest za nestora polskiej elektrofizjologii. Był autorem i współautorem ponad 200 publikacji oraz współautorem wielu monografii. W trakcie swojej kariery współpracował z kadrą naukową na całym świecie (prof. M. Haissaguerre, prof. K.H. Kuck, prof. W. Stevenson).

Szczegółowe informacje: https://nawa.gov.pl/naukowcy/program-im-walczaka

SUBSKRYBUJ „GAZETĘ NA NIEDZIELĘ” Oferta ograniczona: subskrypcja bezpłatna do 31.08.2024.

Strona wykorzystuje pliki cookie w celach użytkowych oraz do monitorowania ruchu. Przeczytaj regulamin serwisu.

Zgadzam się