metale

Odkryto nowe galaktyki ubogie w metale

Analizując dane z Instrumentu Spektroskopowego Ciemnej Energii (DESI), astronomowie wykryli nowe, niezwykle ubogie w metale galaktyki na niskim przesunięciu ku czerwieni. Badacze odnaleźli ich niemal setkę.

Galaktyki ekstremalnie ubogie w metale (XMPG) to galaktyki o metaliczności poniżej 0,1 metaliczności Słońca. Przez co są chemicznie nierozwinięte, ale dzięki temu mogą służyć jako doskonałe laboratoria do badania teorii ewolucji chemicznej galaktyk i poznawania procesów fizycznych we wczesnych etapach ich ewolucji.

Chociaż zakłada się, że galaktyki XMPG są dość powszechne przy wysokich przesunięciach ku czerwieni, są one trudne do zaobserwowania ze względu na ich niskie masy. Dlatego astronomowie są zainteresowani obserwacjami lokalnych XMPG na niskich przesunięciach ku czerwieni, ponieważ są one postrzegane jako możliwe pierwowzory pierwotnych młodych galaktyk tego typu na wysokich przesunięciach ku czerwieni pod względem masy i metaliczności. Odkrycie to zostało szczegółowo opisane w serwisie arXiv.

Astronomowie pod kierownictwem Hu Zou z Uniwersytetu Chińskiej Akademii Nauk w Pekinie w Chinach wykryli 95 galaktyki ubogie w metale na podstawie wczesnych danych z DESI.

Badacze początkowo wybrali 1623 galaktyki gwiazdotwórcze ze znaczącą detekcją linii emisyjnych tlenu. Z tej próbki zidentyfikowano 223 galaktyki wyjątkowo ubogie w metale przy przesunięciu ku czerwieni poniżej 1,0. Ostatecznie potwierdzono, że 95 z nich to prawdziwe XMPG, podczas gdy 128 pozostaje kandydatami na XMPG.

Większość galaktyk XMPG zgłoszonych w badaniu została znaleziona przy niskim przesunięciu ku czerwieni poniżej 0,3 i okazała się być galaktykami karłowatymi – o masach gwiazdowych nieprzekraczających 1 miliarda mas Słońca. Najbardziej uboga w metale galaktyka w próbce, oznaczona jako DESIJ150535.89+314639.4, ma obfitość tlenu na poziomie zaledwie 1/34 masy Słońca (1,9891 · 1030 kg), ma masę gwiazdową około 15 milionów mas Słońca, a jej tempo powstawania gwiazd obliczono na 0,22 masy Słońca rocznie.

Astronomowie zauważyli, że wstępne badanie obrazowe dwóch najbardziej ubogich w metal galaktyk odkrytych w próbce ujawniło dwie różne morfologie. Sugeruje to różną ewolucję i pochodzenie fizyczne, jednak w celu potwierdzenia tej hipotezy konieczne są dalsze badania.

Astronomowie podkreślili, że wykryte przez nich galaktyki o ekstremalnie niskiej zawartości metalu są prawdopodobnie analogami galaktyk na dużych przesunięciach ku czerwieni, sięgających 6,0 lub nawet więcej. Dlatego też mogą one być doskonałymi obiektami do badania Wszechświata na wczesnych etapach jego ewolucji.

Emil Gołoś

SUBSKRYBUJ „GAZETĘ NA NIEDZIELĘ” Oferta ograniczona: subskrypcja bezpłatna do 31.08.2024.

Strona wykorzystuje pliki cookie w celach użytkowych oraz do monitorowania ruchu. Przeczytaj regulamin serwisu.

Zgadzam się