przewodnik

Azja chce być bardziej liberalna dla AI

Zrzeszone w ASEAN kraje Azji Południowo-Wschodniej opracowują konkurencyjny dla innych światowych regulacji kodeks stosowania AI w rozwiązaniach technologicznych. Wszystko wskazuje na to, że będzie bardziej liberalny.

Do projektu rozporządzenia Przewodnik po etyce i zarządzaniu sztuczną inteligencją dotarli dziennikarze Reutersa. Robocza wersja dokumentu została wysłana do różnych światowych gigantów technologicznych, już produkujących rozwiązania oparte na sztucznej inteligencji, w tym do Google, Meta i IBM. Projekt oczekuje na opinie przedsiębiorstw. Ma być sfinalizowany do stycznia 2024 r.

Tymczasem Unia Europejska od kilku lat jest w trakcie tworzenia zasad związanych ze sztuczną inteligencją. Na początku roku unijni urzędnicy odwiedzili Azję Południowo-Wschodnią, aby przekonać członków ASEAN do współpracy. Unijne przepisy zebrane w dokumencie AI Act mają opierać się na czterech kategoriach ryzyk związanych ze stosowaniem sztucznej inteligencji: niedopuszczalnego, wysokiego, ograniczonego i minimalnego. Do pierwszej kategorii zaliczają się działania oparte na sztucznej inteligencji takie jak pozyskiwanie danych wrażliwych i manipulacja. Wysokie ryzyko natomiast stwarzają sytuacje, w których AI narusza bezpieczeństwo człowieka. AI Act będzie funkcjonować jako rozporządzenie, więc państwa członkowskie nie będą musiały wdrażać przepisów na poziomie krajowym.

Własne regulacje (choć niewiążące) wprowadziły także Stany Zjednoczone. W 2022 r. Biuro Polityki Naukowej i Technologicznej (NIST) opublikowało AI Bill of Rights (Kartę Praw Sztucznej Inteligencji). Dokument przestrzega przed niebezpieczeństwem i szkodami, jakie może wyrządzić sztuczna inteligencja, np. niekontrolowanym gromadzeniem danych czy śledzeniem użytkowników bez ich zgody.

Wszystkie wspomniane dokumenty na temat sztucznej inteligencji przedstawiają rozwój AI w podobny sposób – uwzględniając szanse i zagrożenia. Perspektywa rozwoju AI i korzyści z niego płynących jest więc ogromna. Tak samo jak potrzeba kontrolowania sztucznej inteligencji. Głównymi kwestiami poruszanymi w dyskusji na temat AI są bezpieczeństwo i prawa obywatela.

Azjatycki Przewodnik po etyce i zarządzaniu AI nawiązuje do regulacji amerykańskich. Projekt organizacji ASEAN jest jedynie zaleceniem dla państw członkowskich. Z jednej strony radzi przedsiębiorstwom wprowadzenie struktury oceny ryzyka i szkoleń w zakresie zarządzania AI, z drugiej decyzje dotyczące szczegółowych przepisów pozostawia firmom. Faktem jest, że Stowarzyszenie Narodów Azji Południowo-Wschodniej nie ma prawa narzucać przepisów poszczególnym państwom – podaje Reuters.

Członkowie azjatyckiej organizacji entuzjastycznie patrzą na rozwój technologii i uważają, że Unia Europejska zbyt szybko chce wprowadzić regulacje, nie poznawszy najpierw wszystkich możliwości sztucznej inteligencji. Unijni urzędnicy zapewniają jednak, że rozmowy z Azją Południowo-Wschodnią na temat regulacji AI będą nadal prowadzone. W kontekście wprowadzania przepisów o sztucznej inteligencji nalegają na współpracę całego świata. Takie rozwiązanie ma chronić prawa człowieka i zapewnić dobre wykorzystanie sztucznej inteligencji.

Adrianna Grajber

SUBSKRYBUJ „GAZETĘ NA NIEDZIELĘ” Oferta ograniczona: subskrypcja bezpłatna do 31.08.2024.

Strona wykorzystuje pliki cookie w celach użytkowych oraz do monitorowania ruchu. Przeczytaj regulamin serwisu.

Zgadzam się