Fürth
Fot. Państwowe Bawarskie Biuro Ochrony Zabytków

W niemieckim mieście Fürth odkryto wczesnonowożytną drogę

Podczas prac drogowych prowadzonych w listopadzie 2023 na terenie miasta Fürth w Bawarii robotnicy natrafili na prawdziwy archeologiczny skarb w postaci wielowiekowej drogi, która była ukryta pod ulicą Würzburger Straße w dzielnicy Burgfarrnbach.

Liczące kilkaset lat droga miasta Fürth, którą we wczesnym okresie nowożytnym poruszali się na wozach frankońscy kupcy, obecnie jest odkrywana kawałek po kawałku przez archeologów. Ich zdaniem zapomniana miejska arteria zapewni szerszy wgląd w bogatą historię Środkowej Frankonii w południowych Niemczech. Zaskakujące odkrycie zostało dokonane podczas prac drogowych w dzielnicy Burgfarrnbach w Fürth. W czasie remontu ulicy Würzburger Straße robotnicy przypadkowo odkryli pozostałości liczącego około 500 lat szlaku handlowego, który wiódł z Norymbergi do Frankfurtu, donosi Bawarski Państwowy Urząd Ochrony Zabytków (BLfD). Teraz badacze stopniowo odkopują kolejne fragmenty dawnej drogi, pokroju ciężkich drewnianych desek, które niegdyś stanowiły jej fundament, a także oczekują dalszych znalezisk.

Chociaż wiadomo, iż wiele europejskich miast oraz miasteczek skrywa pod swoją powierzchnią ogrom archeologicznych skarbów, to jednak z oczywistych względów przeważnie są one zamknięte dla archeologii. Wyjątek stanowią w tej dziedzinie prace budowlane, gdyż w przypadku natrafienia w ich czasie na historyczne miejskie pozostałości mogą one stanowić wstęp do krótkookresowych szerszych wykopalisk. Dokładnie tak było w przypadku dawnej miejskiej drogi frankońskiego Fürth. W toku zainicjowanych po jej odkryciu prac archeologicznych obecnie odkopywane są kolejne pozostałości liczącej kilkaset lat drogi, informuje portal „Arkeonews„.

Pierwsze wzmianki o tej wczesnonowożytnej trasie pochodzą z 1592 r. z kroniki gminnej Fürth, w której była ona określana jako Bohlenweg. Na przełomie XVI i XVII wieku ta miejska arteria stanowiła część ważnego szlaku handlowego, który był położony pomiędzy Norymbergą, a Frankfurtem. W miejskich rocznikach znajdują się również zapiski wskazujące, iż za utrzymanie odcinka tej trasy w stanie przejezdności i porządku odpowiedzialni byli sami mieszkańcy miasta. Również w przypadku jej uszkodzenia to oni byli zobligowani do jej naprawy. Datowanie dendrochronologiczne desek sosnowych wydobytych podczas najnowszych prac archeologicznych wykazało, że zostały one ścięte w 1773 roku, czyli pochodzą z okresu niemal o dwieście lat późniejszego niźli pierwsze wzmianki o tej drodze.

Dnia 27 września 1790 r. mieszkańcy Fürth zostali uraczeni wyjątkowym widowiskiem, w czasie którego deptak na ulicy Würzburger Straße przemierzała procesja ze szlachetnymi powozami i końmi. W ten sposób uczczono uroczysty wjazd cennych klejnotów cesarskich – koronny cesarskiej oraz świętej lancy, będącymi jednymi z najważniejszych skarbów cesarzy Rzeszy Niemieckiej. Zdaniem badaczy to właśnie najpóźniej wówczas drewniana droga z desek musiała zostać przekształcona w brukowaną drogę opartą na berlińskich wzorcach.

Z każdą następną deską odkopaną na terenie dawnej trasy w Fürth odsłaniane są kolejne fascynujące relikty, co zapewnia badaczom wgląd w życie codzienne na terenie Frankonii w minionych stuleciach. W toku trwających raptem miesiąc wykopalisk już odkryto takie skarby archeologiczne jak: guziki, podkowy, a nawet wczesnonowożytną srebrną monetę. Archeolodzy nadal pracują nad wydobyciem szczególnie dobrze zachowanej części deptaka i zachowaniem go do celów badawczych oraz muzealnych.

Marcin Jarzębski

SUBSKRYBUJ „GAZETĘ NA NIEDZIELĘ” Oferta ograniczona: subskrypcja bezpłatna do 31.03.2024.

Strona wykorzystuje pliki cookie w celach użytkowych oraz do monitorowania ruchu. Przeczytaj regulamin serwisu.

Zgadzam się