Nida
Fot. Muzeum Archeologicznego we Frankfurcie

We Frankfurcie została odkryta rzymska piwnica

We Frankfurcie nad Menem, w zachodnich Niemczech, zespół badaczy z miejscowego muzeum archeologicznego odkrył drewnianą starożytną piwnicę, która przetrwała upływ niemal dwóch tysięcy lat w doskonałym stanie. Znalezione struktury stanowią część dawnego rzymskiego miasta Nida, które było położone na terenie dzisiejszego Frankfurtu.

Starożytne miasto Nida było jednym z najważniejszych ośrodków miejskich Imperium Rzymskiego w prowincji Germania. Była ona także stolicą mniejszej rzymskiej jednostki terytorialnej Civitas Taunensium. Obszar zajmowany przeze to miasto odpowiada dwóm współczesnym dzielnicom Frankfurtu: Heddernheim i Praunheim. Nazwa tej miejscowości najprawdopodobniej pochodzi od rzeki Niddy, która przez nią przepływała. W pierwszym wieku n.e., kiedy to miał miejsce szczytów okres rozwoju Nidy, miasto to liczyło 10 tys. Mieszkańców i było jedną z największych rzymskich osad położonych w pobliżu Limes, czyli liczącego kilkaset kilometrów systemu umocnień granicznych. 

Koniec złotych czasów dla Nidy przypadł w roku 259, kiedy jej populacja dramatycznie spadła na skutek najazdu germańskiego plemienia Alamanów, który dotknął położony pomiędzy Górnym Renem a Dunajem region Agri Decumates, informuje portal „Arkeonews„. Zidentyfikowana drewniana piwnica stanowiła część rzymskiego budynku mieszkalnego, który najprawdopodobniej powstał pod koniec I wieku n.e. i znajdował się po południowej stronie dwóch głównych ulic Nidy, które były określane jako Platea Praetoria. 

Drzwi prowadzące do piwnicy były położone na południe od głównej ulicy. W miejscu tym wciąż są widoczne ślady wypalonych stopni, które wiodły do schodów od piwnicy. We wnętrzu zabytkowego obiektu zostały znalezione zwęglone belki, węgiel drzewny oraz ślady po ogniu, które wskazują, iż budynek, którego część stanowiła piwnica, został doszczętnie zniszczony na skutek pożaru. Część ze znalezionych przedmiotów, takich jak stopiony szklany słoik czy żelazne naczynia, był pozostawione na schodach prowadzących do piwnic. Jak dowodzą naukowcy, fakt ten pozwala przypuszczać, że mieszkańcy nie zdążyli uratować całego swojego dobytku przed żywiołem ognia. Po pożarze dom został odbudowany, jednak jego piwnica nie była już używana.

Zdaniem naukowców, aby było możliwe dokładne ustalenie daty budowy i zniszczenia budynku, w którym znajdowała się piwnica, niezbędnym działaniem będzie dokładne przeanalizowanie wszystkich znalezisk zidentyfikowanych na miejscu. Rzymska piwnica nie jest pierwszym tego typu znaleziskiem w dawnej Nidzie, gdyż w ruinach tego ośrodka miejskiego w trakcie wcześniejszych wykopalisk zostały odkryte podobne obiekty, które zostały zniszczone na skutek pożarów. Zazwyczaj jednak były one przy tym gorzej zachowane i nie były badane tak dokładnie przy użyciu nowoczesnych technologii archeologicznych.

Marcin Jarzębski

SUBSKRYBUJ „GAZETĘ NA NIEDZIELĘ” Oferta ograniczona: subskrypcja bezpłatna do 31.08.2024.

Strona wykorzystuje pliki cookie w celach użytkowych oraz do monitorowania ruchu. Przeczytaj regulamin serwisu.

Zgadzam się