atlas

Atlas ryzyka biznesowego krajów

Opublikowano atlas ryzyka biznesowego krajów: w 2023 r. 21 gospodarek podwyższyło swój rating ryzyka, podczas gdy tylko 4 zostały obniżone, dla Polski nie uległa ona zmianie – ocena ryzyka gospodarczego w Polsce pozostaje na średnim poziomie.

Allianz Trade publikuje dziś swój pierwszy Country Risk Atlas – Atlas Ryzyka Biznesowego Krajów, nową sztandarową publikację koncentrującą się na ryzyku kraju – ekspertyzie, którą światowy lider w dziedzinie ubezpieczeń należności handlowych budował przez dziesięciolecia. Country Risk Atlas opiera się na własnym modelu oceny ryzyka, który jest aktualizowany co kwartał o najnowsze wydarzenia gospodarcze i dane dotyczące globalnych niewypłacalności i otoczenia biznesowego.

W 2023 r. światowa gospodarka wykazała się odpornością pomimo kilku globalnych wstrząsów

„W 2022 r. na nasze ratingi ryzyka krajów duży wpływ miały reperkusje wojny na Ukrainie. Jednak w 2023 r. globalna gospodarka wykazała pewną odporność na jeden z najbardziej agresywnych cykli zacieśniania polityki pieniężnej na świecie oraz w obliczu poważnych globalnych wstrząsów. W związku z tym podnieśliśmy ratingi ryzyka 21 gospodarek, co odpowiada około 19% globalnego PKB. Najwięcej podwyżek odnotowano w Afryce (10), a następnie w Europie (6), podczas gdy tylko Chiny i Urugwaj odnotowały poprawę trajektorii ryzyka swoich krajów dla odpowiednio Azji i obu Ameryk” – mówi Ana Boata, dyrektor ds. badań ekonomicznych w Allianz Trade.

Patrząc na średnią wszystkich ocen ryzyka krajów, globalne ryzyko braku płatności dla firm w 2023 r. wynosi nieco powyżej 2 (średnie ryzyko), stabilne w porównaniu do 2022 r. i prawie powróciło do poziomów z 2019 r. W ujęciu regionalnym średnia ocena ryzyka w Afryce wynosi powyżej 3 (wrażliwe), podczas gdy Bliski Wschód, Ameryka Łacińska i Europa Wschodnia (w tym Rosja) są bliskie, ale poniżej 3 (wrażliwe). Azja i Pacyfik są nieco powyżej 2 (średnie), a Europa Zachodnia i Ameryka Północna są bliskie 1 (niskie).

Polska: najgorsze za nami, ale… nie będzie poprawy bez zmian – m.in. zwiększenia dywersyfikacji eksportu

„Średnie ryzyko w Europie Środkowo Środkowo-Wschodniej nie oznacza, że nasz region jest monolitem, przeciwnie – jest dosyć zróżnicowany. Średni poziom ryzyka – podobnie jak Polska – mają kraje, w których najczęściej swoich lokalnych, sprawdzonych partnerów mają polscy przedsiębiorcy, m.in. Czechy. Tymczasem Słowenia nie musi kojarzyć się jedynie z górami i nartami, a Chorwacja tylko z wakacjami nad Adriatykiem – obydwa te kraje awansowały w naszym rankingu ryzyka (Chorwacja nawet dwukrotnie w ostatnim roku!), jest tam ono obecnie niskie, warto więc rozważyć szukanie tam ciekawych opcji biznesowych, także podczas wakacji w nich” – zauważa Sławomir Bąk, członek Zarządu Allianz Trade w Polsce odpowiedzialny za ocenę ryzyka.

Warto zwrócić też uwagę na ocenę Polski – spojrzenia z perspektywy są bezpośrednie i dzięki temu trafne. Analitycy w ocenie bieżących składowych polskiej gospodarki zauważają solidny popyt wewnętrzny, pewne środowisko biznesowe – znacznie powyżej średniej, co prawda finanse publiczne wymagają monitorowania, ale finanse zewnętrzne uległy poprawie. Puenta – „najgorsze w Polsce już za nami, ale ożywienie będzie łagodne” także z powodu fundamentalnych kwestii, takich jak tendencja do procyklicznych bodźców fiskalnych i wysokie obciążenie długiem zagranicznym.

„Jednym z rodzących obawy czynników jest też mało geograficznie zróżnicowana struktura handlu zagranicznego Polski – mówiąc wprost, jej bardzo duża koncentracja na rynkach Europy Zachodniej. W badaniu kraje te mają niską ocenę ryzyka, z czego polscy przedsiębiorcy korzystali w ostatnich latach. Warto jednak obecnie zdawać sobie sprawę, iż dynamika wzrostu strefy euro będzie w najbliższych miesiącach, a nawet kwartałach niska – dynamiczne wzrosty będą w innych regionach, w tym w Afryce i w Azji a także w Ameryce Północnej. Zachęcam polskich managerów i przedsiębiorców do zapoznania się z naszym atlasem ryzyka – w ten sposób szukania ciekawych destynacji dla wzrostu swojego biznesu” – podsumowuje Sławomir Bąk, członek Zarządu ds. zarządzania ryzykiem w Allianz Trade w Polsce.

Uwaga na potencjalne obniżki ratingów w 2024 r.

Patrząc w przyszłość, kilka czynników może stanowić wyzwanie dla krajobrazu ryzyka krajów, prowadząc do kolejnych obniżek ratingów w 2024 roku.

Wśród głównych czynników ryzyka na 2024 r. znajdują się:

„Atlas Ryzyka Krajów zapewnia kompleksową analizę i wgląd w czynniki gospodarcze, polityczne, środowiska biznesowego i zrównoważonego rozwoju, które wpływają na trendy w zakresie ryzyka braku płatności dla firm na poziomie makroekonomicznym. Jego celem jest towarzyszenie firmom i inwestorom w podejmowaniu świadomych decyzji poprzez identyfikację potencjalnych zagrożeń i możliwości w 83 różnych gospodarkach, wraz z mapą, którą tworzymy kwartalnie dla wszystkich 241 krajów i terytoriów, które monitorujemy każdego roku” – stwierdza Ana Boata, dyrektor ds. badań ekonomicznych w Allianz Trade.

Allianz Trade

SUBSKRYBUJ „GAZETĘ NA NIEDZIELĘ” Oferta ograniczona: subskrypcja bezpłatna do 31.08.2024.

Strona wykorzystuje pliki cookie w celach użytkowych oraz do monitorowania ruchu. Przeczytaj regulamin serwisu.

Zgadzam się