Francja sondaż imigranci

Francuzi u progu rewolucji: nie chcą imigrantów, chcą własnych rządów, odrzucają presję Brukseli

Opublikowany tej niedzieli sondaż CSA dla stacji telewizyjnej CNews, stacji radiowej Europe1 i tygodnika Journal du Dimanche jest pierwszym tak pogłębionym sondażem postaw Francuzów wobec imigracji. Mocnym w przekazie. Gazeta na Niedzielę przedstawia te dane po raz pierwszy polskim czytelnikom.

W poniedziałek zebrać ma się komisja parlamentarna, która wypracować ma zasady, jakimi kierować ma się parlament na drodze wypracowywania nowelizacji prawa dotyczącego imigrantów. Z założenia więc: daleka jeszcze droga do jakichkolwiek restrykcji, zmian czy zaostrzenia polityki rządu francuskiego. Tymczasem wyniki sondażu prezentowane tej niedzieli na łamach JDD, w CNews i Europe1 nie pozostawiają wątpliwości. Dla dużej części publiki we Francji, w tym wybitnych ekspertów, polityków, naukowców, dziennikarzy, działaczy NGOs, wyniki te będą szokiem. Prezentowane są pod hasłem: „To, czego chcą Francuzi”.

Francja imigranci
„Journal du Dimanche” wydanie 17 grudnia 2023 r.

Oto Francuzi mają dość. Publikowany sondaż CSA pokazuje, że nie chcą już czekać. Nie godzą się na powoływanie kolejnych kół refleksji, zespołów zadaniowych do spraw imigracji, kolejnych komisji parlamentarnych, parlamentarno-rządowych, rozwadnianie kwestii imigrantów, która nabrzmiewa we Francji od wielu dekad. Skutki społeczne, ekonomiczne, uderzają we Francuzów w sposób, jaki jest dla nich „nie do wytrzymania”.

Sondaż publikowany w niedzielę – gdy się wczytamy w jego wyniki – zapowiada rewolucję.

Co ciekawe, przy bliższej analizie zwróci naszą uwagę fakt, że po w miarę równo rozkładają się głosy domagające się zaostrzenia polityki azylowej, biorąc pod uwagę zróżnicowanie polityczne respondentów. Najlepszym przykładem, że aż 60% skrajnej lewicowej partii Jean-Luca Melenchona opowiada się za uznanie pobytu nielegalnego za przestępstwo.

Wydaje się więc, że nie wystarczą już korekty polityki azylowej, konieczna jest rewolucyjna zmiana w podejściu do migrantów. Rewolucyjna zmiana, której nie chcą rządzący, ale której domagają się obywatele po raz pierwszy w tak zdecydowany sposób wręcz żądający pilnych zmian.

Jeśli chodzi o wydalanie osób nielegalnie przebywających we Francji, bezpieczeństwo kraju powinno mieć prymat nad prawami obywatelskimi przybyszów? TAK: 73%, NIE: 27%.

Dziś dzieci urodzone we Francji, których rodzice są przybyszami, uzyskują automatycznie obywatelstwo francuskie. Powinno się kontynuować czy też wstrzymać respektowanie tej zasady? WSTRZYMAĆ: 60%, KONTYNUOWAĆ: 39%.

Dziś, francuskie prawo dotyczące imigracji musi być zgodne z Konwencją Europejską Praw Człowieka. Czy Pani/Pana zdaniem prawo francuskie powinno mieć prymat nad prawem europejskim dotyczącym imigracji? TAK: 67%, NIE: 33%

Porozumienia z 1968 r. faworyzowały imigrację algierską do Francji. Czy porozumienia te powinny zostać zerwane? TAK: 71%, NIE: 29%

Pani/Pana zdaniem nielegalny pobyt we Francji powinien być traktowany jako przestępstwo zagrożone karą, w tym karą więzienia? TAK: 71%, NIE: 28%

Pani/Pana zdaniem ci, którzy pomagają obcokrajowcom dostać się do Francji w sposób nielegalny, powinni być traktowani jak kryminaliści, karani długoletnimi karami więzienia? TAK: 91%, NIE: 8%.

Powinniśmy przyjmować więcej migrantów we Francji? NIE: 80%, TAK: 19%

Przybysze z krajów pozaeuropejskich powinni dysponować takimi samymi prawami socjalnymi, jak obywatele francuscy? NIE: 73%, TAK: 27%.

Czy powinno zostać zorganizowane referendum w kwestii imigracji? TAK: 66%, NIE: 33%

Oprac. Amelie MINC/ Journal du Dimanche dla Gazeta na Niedzielę

SUBSKRYBUJ „GAZETĘ NA NIEDZIELĘ” Oferta ograniczona: subskrypcja bezpłatna do 31.08.2024.

Strona wykorzystuje pliki cookie w celach użytkowych oraz do monitorowania ruchu. Przeczytaj regulamin serwisu.

Zgadzam się