laicyzacja

Zdaniem 78 proc. Francuzów świecki charakter państwa jest zagrożony

Według sondażu 87 proc. Francuzów uważa, że laicyzacja jest bardzo ważnym elementem tożsamości Francji. Zdaniem większości respondentów zasady świeckiego państwa nie są przestrzegane w szkołach i w przestrzeni publicznej.

Jak wynika z sondażu, przeprowadzonego przez Odoxa-Backbone Consulting i opublikowanego przez dziennik „Le Figaro”, zdaniem 78 proc. Francuzów świecki charakter państwa jest we Francji zagrożony. Ze stwierdzeniem tym zgadza się większość elektoratu wszystkich partii politycznych – od 68 proc. wyborców skrajnie lewicowej La France Insoumise po 89 proc. wyborców skrajnie prawicowego Rassemblement national.

Według sondażu zasady laickiego państwa są najbardziej respektowane w szpitalach i urzędach (zdaniem 61 proc. respondentów). Większość respondentów twierdzi natomiast, że zasady laickiego państwa nie są przestrzegane w szkołach (zdaniem 56 proc.) i w przestrzeni publicznej (64 proc.).

Laickie państwo jest we francuskim dyskursie politycznym określane jako jedna z najważniejszych wartości Republiki.

87 proc. Francuzów uważa, że laicyzacja jest bardzo ważnym elementem tożsamości Francji. Taki sam odsetek respondentów zgadza się ze stwierdzeniem, że pozwala ona na „zagwarantowanie wolności sumienia”.

Jak podaje sondaż, 82 proc. Francuzów opowiada się za zakazem noszenia symboli religijnych w szkole (w 2003 r. za wprowadzeniem zakazu było 53 proc. osób). 78 proc. respondentów uważa, że wprowadzenie zakazu noszenia ostentacyjnych symboli religijnych w szkole nie jest prawem antyreligijnym.

Zakaz noszenia symboli religijnych w szkole popiera większość elektoratu każdej z partii politycznych we Francji (79 proc. wyborców La France Insoumise, 90 proc. wyborców prawicowej partii Les Républicains).

43 proc. Francuzów uważa jednak, że nie można traktować na równi wszystkich religii.

Zdaniem większości Francuzów (73 proc.) islam nie respektuje zasad laickiego państwa. 66 proc. respondentów ocenia natomiast, że judaizm zasady te respektuje. Katolicyzm przestrzega zasad świeckiego państwa zdaniem 80 proc. Francuzów.

Od 2004 roku francuskie prawo zakazuje noszenia ostentacyjnych symboli religijnych w szkołach. Prawo to często jest jednak łamane, a w obejściu go pomagają głosy krytyki wobec „islamofobii państwa” czy podkreślające znaczenie ubioru dla kultury, z której pochodzi uczeń. Pod koniec lutego 2024 r. dyrektorowi liceum w Paryżu grożono śmiercią po tym, gdy poprosił jedną z uczennic o zdjęcie hidżabu.

We wrześniu 2023 r., po wprowadzeniu zakazu noszenia abai w szkołach, spośród 1034 zgłoszonych przypadków nieprzestrzegania zasad świeckiego państwa 81 proc. związanych było z noszeniem strojów religijnych.

Julia Mistewicz z Paryża

SUBSKRYBUJ „GAZETĘ NA NIEDZIELĘ” Oferta ograniczona: subskrypcja bezpłatna do 31.08.2024.

Strona wykorzystuje pliki cookie w celach użytkowych oraz do monitorowania ruchu. Przeczytaj regulamin serwisu.

Zgadzam się