trendy

10 trendów technologicznych kształtujących przyszłość biznesu i technologii w 2024 roku

W erze dynamicznych zmian technologicznych, rok 2024 zapowiada się jako kluczowy dla innowacji i rozwoju w kilku sektorach. Od zarządzania sztuczną inteligencją po zrównoważone technologie i automatyzację procesów biznesowych. Trendy te mają potencjał do głębokiego wpływu na sposób, w jaki pracujemy, komunikujemy się i podejmujemy decyzje.

1. Zarządzanie zaufaniem, ryzykiem i bezpieczeństwem sztucznej inteligencji (AI TRiSM)

Ten trend koncentruje się na zapewnieniu, że sztuczna inteligencja jest wykorzystywana w sposób transparentny i etyczny. W miarę jak AI staje się coraz bardziej zaawansowana i powszechna, pojawia się potrzeba zarządzania ryzykiem i bezpieczeństwem związanym z jej stosowaniem. AI TRiSM obejmuje techniki interpretacji i objaśniania modeli AI, ochronę danych i odporność na ataki, co ma na celu zwiększenie efektywności i ochrony danych. Kluczowym aspektem jest tu zapewnienie, że systemy AI działają zgodnie z zasadami uczciwości, przejrzystości i odpowiedzialności. Wyzwaniem jest również zapewnienie, że AI nie będzie wykorzystywana w sposób, który może naruszać prywatność lub dyskryminować użytkowników. Wdrażanie AI TRiSM wymaga zatem holistycznego podejścia, które obejmuje nie tylko aspekty techniczne, ale również etyczne, prawne i społeczne.

2. Ciągłe zarządzanie narażeniem na zagrożenia (CTEM)

CTEM to strategia identyfikacji krytycznych zasobów organizacji i oceny prawdopodobieństwa wystąpienia cyberataku na te zasoby. Ten trend podkreśla znaczenie wdrożenia odpowiednich środków kontroli, polityki bezpieczeństwa i systemów wykrywających włamania, aby zapewnić ciągłą ochronę przed zagrożeniami cyfrowymi. W ramach CTEM, organizacje koncentrują się na ciągłym monitorowaniu i analizie swoich systemów, aby szybko wykrywać i reagować na potencjalne zagrożenia. To podejście pozwala na proaktywne zarządzanie ryzykiem, zamiast reaktywnego odpowiadania na incydenty bezpieczeństwa. CTEM wymaga zaawansowanych narzędzi analitycznych i algorytmów AI, które mogą analizować duże ilości danych w czasie rzeczywistym, identyfikować wzorce i anomalie, które mogą wskazywać na potencjalne zagrożenia. Kluczowe jest tu również budowanie świadomości i kompetencji w zakresie cyberbezpieczeństwa wśród pracowników, aby mogli oni efektywnie przyczyniać się do ochrony organizacji.

3. Zrównoważona technologia

Ten trend koncentruje się na świadomym wyborze technologii, które są przyjazne dla środowiska i społeczeństwa. W obliczu rosnącej świadomości ekologicznej i nacisku na zrównoważony rozwój, organizacje coraz bardziej zwracają uwagę na technologie, które minimalizują negatywny wpływ na środowisko. Zrównoważona technologia obejmuje nie tylko wybór energooszczędnych i ekologicznych rozwiązań, ale także projektowanie produktów i usług w sposób, który zmniejsza ich ślad węglowy i promuje recykling. Firmy coraz częściej wdrażają strategie zrównoważonego rozwoju, które obejmują zarówno aspekty środowiskowe, jak i społeczne, takie jak odpowiedzialne źródła surowców, etyczna produkcja i zwiększona przejrzystość łańcucha dostaw. Wdrażanie zrównoważonych technologii staje się kluczowym elementem strategii korporacyjnych, nie tylko ze względu na ochronę środowiska, ale także jako sposób na budowanie pozytywnego wizerunku marki i zwiększanie zaangażowania klientów i pracowników.

4. Inżynieria platformy

Trend ten dotyczy procesu projektowania i budowy wewnętrznej infrastruktury w firmie, która ma służyć zwiększeniu efektywności pracy w poszczególnych zespołach. Inżynieria platformy umożliwia tworzenie samoobsługowych platform deweloperskich, które przyspieszają dostarczanie wartości dodanej klientom. Jest to podejście, które umożliwia zespołom IT szybsze i bardziej efektywne tworzenie, testowanie i wdrażanie aplikacji. Dzięki zastosowaniu zautomatyzowanych narzędzi i procesów, inżynieria platformy pozwala na lepsze zarządzanie zasobami, zwiększenie skalowalności i elastyczności oraz szybsze reagowanie na zmieniające się potrzeby biznesowe. Kluczowym elementem tego trendu jest integracja różnych narzędzi i technologii, takich jak konteneryzacja, mikrousługi, DevOps i chmura, co pozwala na tworzenie bardziej zintegrowanych i elastycznych środowisk IT. Inżynieria platformy staje się coraz ważniejsza w kontekście transformacji cyfrowej, umożliwiając organizacjom szybsze dostosowywanie się do zmieniającego się rynku i potrzeb klientów.

5. Rozwój wspomagany sztuczną inteligencją (AI-Augmented Development)

Ten trend wskazuje na rosnące wykorzystanie uczenia maszynowego i asystentów AI przez programistów do kodowania. Wprowadzenie AI do procesu tworzenia oprogramowania ma na celu nie tylko zwiększenie wydajności i szybkości pracy programistów, ale także poprawę jakości kodu i zmniejszenie liczby błędów. Narzędzia AI mogą pomagać w automatycznym generowaniu kodu, optymalizacji algorytmów, a także w analizie i testowaniu oprogramowania. Do 2028 roku, jak prognozowane jest, nawet 75% programistów ma korzystać z tych narzędzi, co znacząco przyspieszy rozwój oprogramowania i innowacje w branży IT. AI-Augmented Development może również przyczynić się do demokratyzacji programowania, umożliwiając osobom z mniejszym doświadczeniem w kodowaniu tworzenie zaawansowanych aplikacji. Wprowadzenie AI do procesu tworzenia oprogramowania otwiera nowe możliwości dla personalizacji i adaptacji oprogramowania do specyficznych potrzeb użytkowników.

6. Branżowe platformy chmurowe (ICP)

ICP to tworzenie architektury w środowiskach chmurowych dopasowanych do danej branży i organizacji. Ten trend podkreśla znaczenie dostosowywania rozwiązań chmurowych do specyficznych potrzeb branżowych, co umożliwia szybszą adaptację i innowacje. Branżowe platformy chmurowe oferują zintegrowane rozwiązania, które łączą oprogramowanie jako usługę (SaaS), platformę jako usługę (PaaS) i infrastrukturę jako usługę (IaaS), dostosowane do konkretnych wymagań branżowych. Dzięki temu organizacje mogą korzystać z bardziej spersonalizowanych i efektywnych narzędzi, które lepiej odpowiadają ich unikalnym potrzebom. ICP umożliwiają również szybsze wdrażanie nowych technologii i innowacji, co jest kluczowe w szybko zmieniającym się świecie biznesu. Wprowadzenie branżowych platform chmurowych jest szczególnie ważne w kontekście Przemysłu 4.0, gdzie integracja danych, automatyzacja i cyfryzacja odgrywają kluczową rolę. Branżowe platformy chmurowe umożliwiają firmom lepsze wykorzystanie danych, poprawę efektywności operacyjnej i zwiększenie konkurencyjności na rynku.

7. Inteligentne aplikacje

Inteligentne aplikacje, wspomagane przez sztuczną inteligencję, odgrywają kluczową rolę w automatyzacji pracy i poprawie doświadczeń użytkowników. Te aplikacje, wykorzystując zaawansowane algorytmy AI, są w stanie uczyć się z interakcji z użytkownikami, dostosowywać się do ich potrzeb i oferować bardziej spersonalizowane doświadczenia. Do 2026 roku, jak przewiduje się, 70% rozwoju tych aplikacji ma być odpowiedzialnością AI. Oznacza to, że większość nowych funkcji i usprawnień będzie wynikać z automatycznych procesów uczenia maszynowego. Inteligentne aplikacje znajdą zastosowanie w wielu branżach, od e-commerce po opiekę zdrowotną, oferując rozwiązania takie jak personalizowane rekomendacje, automatyczne asystenty czy zaawansowane systemy analityczne. Dzięki temu przedsiębiorstwa będą mogły lepiej organizować swoje procesy, zwiększać efektywność i oferować klientom bardziej angażujące doświadczenia.

8. Zdemokratyzowana generatywna sztuczna inteligencja

Upowszechnienie dostępu do generatywnej sztucznej inteligencji (GenAI) przyczyni się do rewolucji w dostępie do informacji i możliwości rozwoju umiejętności. GenAI, wykorzystując algorytmy uczenia maszynowego do tworzenia nowych treści, otwiera nowe możliwości w dziedzinach takich jak projektowanie, tworzenie treści i analiza danych. Do 2026 roku ponad 80% organizacji ma korzystać z interfejsów programistycznych opartych na generatywnej AI, co oznacza, że narzędzia te staną się powszechnie dostępne dla szerokiego grona użytkowników. Dzięki temu firmy będą mogły szybciej tworzyć innowacyjne produkty i usługi, a pracownicy zyskają narzędzia do szybszego rozwoju swoich umiejętności. Generatywna AI może również przyczynić się do demokratyzacji procesu twórczego, umożliwiając osobom bez specjalistycznych umiejętności tworzenie zaawansowanych treści i rozwiązań.

9. Rozszerzona-połączona siła robocza (ACWF)

Trend rozszerzonej-połączonej siły roboczej (ACWF) koncentruje się na wykorzystaniu inteligentnych technologii do transformacji miejsc pracy, rozwijania kluczowych umiejętności wśród pracowników oraz efektywnego zarządzania procesami. ACWF integruje zaawansowane narzędzia, takie jak sztuczna inteligencja, uczenie maszynowe, i robotyka, aby automatyzować rutynowe zadania i wspierać pracowników w bardziej złożonych działaniach. Celem jest nie tylko zwiększenie wydajności i efektywności, ale także umożliwienie pracownikom skupienia się na bardziej strategicznych i twórczych aspektach ich pracy. ACWF obejmuje również wykorzystanie analizy danych i analityki predykcyjnej do lepszego zrozumienia potrzeb i zachowań pracowników, co pozwala na bardziej celowane szkolenia i rozwój umiejętności. W efekcie, organizacje mogą oczekiwać zwiększonej produktywności, lepszego zaangażowania pracowników i bardziej innowacyjnego środowiska pracy.

Maszyny-klienci

Rozwój asystentów głosowych, asystentów sprzedaży oraz możliwości oferowanych przez nowoczesne urządzenia, takie jak smartwatche, smartfony, tablety i urządzenia Internet of Things (IoT), przyczynia się do powstania nowego typu klienta – maszyny. W tym kontekście, maszyny i algorytmy AI zaczynają pełnić rolę klientów, automatyzując procesy zakupowe i obsługę klienta. To oznacza, że systemy AI mogą samodzielnie dokonywać zakupów, negocjować ceny, a nawet podejmować decyzje zakupowe na podstawie analizy danych i trendów rynkowych. Ten trend otwiera nowe możliwości dla firm w zakresie personalizacji ofert, optymalizacji łańcuchów dostaw i tworzenia bardziej efektywnych strategii sprzedaży. Maszyny-klienci mogą również przyczynić się do rozwoju nowych modeli biznesowych, gdzie interakcje między firmami a ich cyfrowymi klientami stają się coraz bardziej zautomatyzowane i efektywne.

Rok 2024 przedstawia się jako czas znaczących przemian w technologii, z potencjałem do transformacji kluczowych aspektów naszego życia i pracy. Te trendy technologiczne nie tylko zwiększają efektywność i produktywność, ale także otwierają nowe możliwości dla zrównoważonego rozwoju i etycznego wykorzystania technologii. Dla firm i jednostek, które chcą być na czele innowacji, kluczowe będzie zrozumienie i adaptacja do tych trendów, aby w pełni wykorzystać ich potencjał w nadchodzących latach.

Szymon Ślubowski

SUBSKRYBUJ „GAZETĘ NA NIEDZIELĘ” Oferta ograniczona: subskrypcja bezpłatna do 31.08.2024.

Strona wykorzystuje pliki cookie w celach użytkowych oraz do monitorowania ruchu. Przeczytaj regulamin serwisu.

Zgadzam się