AI

AI pomoże lepiej podejmować decyzje, nawet polityczne

Sztuczna inteligencja (AI) zmierza ku rewolucji podejmowania decyzji, eliminując ludzkie ograniczenia i braki w posiadaniu odpowiedniej ilości informacji. Ta zmiana ma potencjał do głębokiej transformacji społeczeństwa, umożliwiając ludziom wybory bardziej zgodne z ich prawdziwymi pragnieniami, co może to radykalnie zmienić funkcjonowanie demokracji.

Sztuczna inteligencja ma zdolność do przełamywania ograniczeń, z jakimi zmagają się ludzie przy podejmowaniu decyzji. Dzięki AI, będzie można gromadzić szczegółowe informacje o preferencjach i doświadczeniach ludzi (strona popytu) oraz o dostępnych opcjach, kosztach i możliwościach twórczych (strona podaży). To pozwala na tworzenie spersonalizowanych rozwiązań na szeroką skalę, przy niskich kosztach.

Można to porównać do długiej rozmowy z kucharzem na temat zamawianego posiłku, co mogłoby skutkować stworzeniem spersonalizowanej kolacji opartej na subiektywnych pragnieniach, umiejętnościach kucharza i dostępnych składnikach. Jest to możliwe, gdy gotuje się w domu lub będąc gościem. Jednak w przeciętnej restauracji takie bogate interakcje między gościem a kucharzem są niemożliwe. Otrzymuje się menu z kilkudziesięcioma standardowymi opcjami, z możliwością niewielkich modyfikacji. Jednak dzięki sztucznej inteligencji możliwe będzie przygotowanie posiłku spersonalizowanego pod potrzeby każdego człowieka.

Ta technika może być wykorzystywana w różnych dziedzinach, od rynku pracy, przez odzież, po oprogramowanie. System AI z dostępem do pracy kursowej studenta, egzaminów i opinii nauczycieli, a także szczegółowych informacji o możliwych miejscach pracy, mógłby dostarczyć znacznie bogatszych ocen, które dopasowania do pracy mają sens, a które nie.

Jednymi z najtrudniejszych wyborów są decyzje polityczne, które mają wpływ na społeczeństwo. Każdy posiada poglądy, które balansują między różnymi opcjami. Gdyby każdy miał wiedzę i czas, mógłby angażować się w proces deliberacyjny i pomagać w tworzeniu lepszych ustaw niż te, które istnieją obecnie. Całe społeczeństwo nie może prowadzić debat politycznych z udziałem milionów ludzi. Dlatego obywatele mogą w czasie wyborów wybrać swoich przedstawicieli. AI mogłoby łączyć preferencje wyborców i podpowiadać je politykom lub samym wyborom, która opcja jest najbliższa ich przekonaniom.

Ta technologia prawdopodobnie zostanie początkowo wykorzystana w innych, mniej politycznych dziedzinach. Już dziś systemy rekomendacji dla mediów cyfrowych stopniowo zmniejszają swoją zależność od tradycyjnych pośredników. Stacje radiowe wciąż są jak pozycje w menu, bez względu na to, jak zniuansowany jest gust muzyczny, trzeba wybrać spośród kilku opcji. Wczesne platformy cyfrowe miały tylko nieco lepsze: „Ta osoba lubi jazz, więc zasugerujemy więcej jazzu”. Dzięki AI kontent, który będzie docierał do odbiorcy bardziej spersonalizowany i łączył to, czego dana osoba chce i jakie są jej preferencje.

Technologia ta wiążę się również z niebezpieczeństwami. Będzie zapewne drastycznie wkraczać w prywatność każdego człowieka. Będzie zwiększać problem t.zw. baniek informacyjnych, zamykania się w opiniach wyłącznie bliskich nam. Może również wpłynąć na zatrudnienie i pozbawić ludzi stanowisk pracy w wielu różnych zawodach. Jednak równocześnie lepiej dopasowane i pomoc w wyborach może być dla wielu z nas bardzo pomocna.

Szymon Ślubowski

SUBSKRYBUJ „GAZETĘ NA NIEDZIELĘ” Oferta ograniczona: subskrypcja bezpłatna do 31.08.2024.

Strona wykorzystuje pliki cookie w celach użytkowych oraz do monitorowania ruchu. Przeczytaj regulamin serwisu.

Zgadzam się