AI

Sztuczna Inteligencja (AI) emituje podczas pracy mniej CO₂, niż homo sapiens

Badanie pokazuje, że AI (Artificial Intelligence) podczas pisania oraz ilustrowania emituje znacznie mniej CO₂ niż ludzie.

Najnowsze badanie przeprowadzone przez naukowców, w tym Andrew Torrance’a z University of Kansas, ujawnia, że systemy sztucznej inteligencji (AI), takie jak ChatGPT, Bloom AI, DALL-E2, znacznie przewyższają ludzi pod względem efektywności energetycznej w pisaniu i ilustrowaniu zadań. Opublikowane w czasopiśmie Scientific Reports badania sugerują, że sztuczna inteligencja może emitować do 1500 razy mniej CO₂ na stronę tekstu i do 2900 razy mniej na obraz niż ludzie, podważając z góry przyjęte wyobrażenia o wpływie sztucznej inteligencji na środowisko w porównaniu z gatunkiem homo sapiens.

Podczas gdy zużycie energii przez sztuczną inteligencję wywołało debaty podobne do tych dotyczących kryptowalut, najnowsze badanie zapewnia zniuansowany pogląd poprzez ilościowe określenie śladu węglowego związanego z treściami generowanymi przez człowieka i sztuczną inteligencję. Wykorzystując dane dotyczące zużycia energii i uwzględniając średnie emisje osób w krajach takich jak Stany Zjednoczone i Indie, badanie oferuje kompleksowe spojrzenie na porównawczy wpływ na środowisko. Przykładowo, badanie wykazało, że generowanie tekstu przez Bloom AI jest 1400 razy mniej szkodliwe niż w przypadku mieszkańca USA, a ilustracje DALL-E2 emitują znacznie mniej CO₂ niż ludzie-artyści zarówno z USA, jak i Indii.

Aby obliczyć ślad węglowy osoby piszącej, naukowcy skonsultowali się z Energy Budget. Zastosowali miarę, która uwzględnia ilość energii zużywanej w określonych zadaniach przez określony czas.

Na przykład, dobrze wiadomo, ile energii zużywa komputer z edytorem tekstu na godzinę. Po pomnożeniu przez średni czas potrzebny osobie do napisania strony tekstu, średnio 250 słów, można uzyskać szacunkową wartość. Wykorzystanie tej samej ilości energii zużywanej przez procesory obsługujące sztuczną inteligencję, takie jak ChatGPT, które mogą tworzyć tekst znacznie szybciej, daje szacunkową wartość dla sztucznej inteligencji.

Pomimo tych ustaleń, naukowcy, w tym współautorzy Bill Tomlinson, Rebecca Black i Donald Patterson z University of California-Irvine, ostrzegają przed postrzeganiem sztucznej inteligencji jako hurtowego zamiennika ludzkiej kreatywności. Uznają oni obecne ograniczenia AI w dopasowywaniu jakości sztuki i pisania tworzonego przez ludzi. Są jednak optymistycznie nastawieni do potencjału sztucznej inteligencji w zakresie zwiększania ludzkiej wydajności, kreatywności i zrównoważonego rozwoju środowiska w tych dziedzinach.

W badaniu podkreślono, że chociaż sztuczna inteligencja może znacznie zmniejszyć ślad węglowy związany z tworzeniem treści pisemnych i wizualnych, rodzi ona również pytania dotyczące przenoszenia miejsc pracy, kwestii praw autorskich i potencjału zwiększonego zużycia energii w miarę rozwoju technologii sztucznej inteligencji i jej zastosowań. Autorzy opowiadają się za podejściem opartym na współpracy między sztuczną inteligencją a wysiłkami człowieka, sugerując, że wykorzystanie sztucznej inteligencji do wstępnych szkiców może zwiększyć produktywność, podczas gdy ludzie zachowują kontrolę nad ostatecznym wynikiem.

Badania te zostały przeprowadzone w ramach realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ, mających na celu promowanie zrównoważonych wzorców konsumpcji i produkcji oraz walkę ze zmianami klimatu. Sami autorzy zaczęli włączać sztuczną inteligencję do swojego procesu pisania, postrzegając ją jako szansę na podniesienie jakości pisania i demokratyzację procesu twórczego. Deklarują, że wyrażają silną wiarę w pozytywny potencjał technologii w zakresie zmniejszania śladu środowiskowego ludzkości i mają nadzieję na dalsze badanie roli sztucznej inteligencji w zrównoważonym rozwoju.

Zasadniczo badanie przedstawia sztuczną inteligencję jako narzędzie, które może znacznie zmniejszyć wpływ tworzenia treści na środowisko, zachęcając do dalszego badania jej korzyści i konsekwencji. Takie badania pozycjonują sztuczną inteligencję nie tylko jako postęp technologiczny, ale jako kluczowy czynnik w dążeniu do zrównoważonego rozwoju i działań na rzecz klimatu.

Szymon Ślubowski

SUBSKRYBUJ „GAZETĘ NA NIEDZIELĘ” Oferta ograniczona: subskrypcja bezpłatna do 31.08.2024.

Strona wykorzystuje pliki cookie w celach użytkowych oraz do monitorowania ruchu. Przeczytaj regulamin serwisu.

Zgadzam się