cyberbezpieczeństwo

Cyberbezpieczeństwo w oparciu o sztuczną inteligencję?

W obecnym świecie, gdzie sztuczna inteligencja (AI) coraz mocniej wpływa na różne aspekty życia, tak ważne jak cyberbezpieczeństwo, pojawiają się pytania o jej ograniczenia i związane z tym potencjalne zagrożenia.

Sztuczna inteligencja, będąca coraz bardziej obecna w naszym życiu codziennym, pełni kluczową rolę w cyberbezpieczeństwie. Z jednej strony, AI przyczynia się do efektywniejszego wykorzystania danych i ułatwia użytkownikom życie, co może jednak prowadzić do zagrożeń związanych z cyberprzestępczością. Z drugiej strony, AI ma ogromny potencjał w obronie, oferując nowe metody testowania i zabezpieczania systemów komputerowych.

Dr Natalia Stakhanova, kanadyjska ekspertka w dziedzinie bezpieczeństwa i prywatności zauważa, że AI może być wykorzystywana zarówno do atakowania, jak i obrony systemów komputerowych. W przyszłości sztuczna inteligencja może pełnić rolę zarówno atakującego, jak i obrońcy, co może znacząco zwiększyć skuteczność zabezpieczeń cyfrowych i umożliwić testowanie na skalę niemożliwą do osiągnięcia przez człowieka.

Mimo swoich zalet, AI posiada również istotne ograniczenia. Stakhanova wskazuje, że sztuczna inteligencja ma ograniczone zdolności do skomplikowanego rozumowania. Nie jest w stanie efektywnie wykorzystać łańcucha myślenia, który ludzie generują łatwo, opierając się na swojej wiedzy i doświadczeniach. To ograniczenie wpływa na użyteczność i wiarygodność AI, szczególnie w kontekście złożonych decyzji, co może wpływać na cyberbezpieczeństwo.

Wprowadzenie sztucznej inteligencji do miejsc pracy, szkół i innych miejsc może potencjalnie zmienić ich struktury. Stakhanova zauważa, że obecnie panuje „Dziki Zachód” w zakresie regulacji AI, co rodzi zrozumiałe obawy. Mimo to, uważa, że asymilacja sztucznej inteligencji będzie postępować szybciej, niż moglibyśmy tego chcieć.

Stakhanova angażuje się również w tworzenie materiałów edukacyjnych dla młodzieży na temat cyberbezpieczeństwa i bezpiecznego korzystania z Internetu. Podkreśla, że edukacja jest kluczowa dla dzieci, które dorastają w świecie zdominowanym przez technologię cyfrową.

Kolejnym ważnym krokiem będzie opracowanie wytycznych i zaleceń dotyczących bezpieczeństwa i użytkowania AI, aby chronić ludzi i kierować ich użyciem tej technologii. Stakhanova podkreśla, że prowadzenie rozmów na temat sztucznej inteligencji jest dobrym pierwszym krokiem, ale świat jest w tyle z regulacją tej technologii. Używanie AI może przynieść ogromne korzyści, ale bez kontroli może to być również destrukcyjne.

Badania Stakhanovej rzucają światło na złożoną naturę sztucznej inteligencji w kontekście cyberbezpieczeństwa. Podczas gdy AI oferuje nowe możliwości w obronie przed cyberzagrożeniami, jej ograniczenia i potencjalne zagrożenia wymagają ostrożnego podejścia i regulacji. Cyberbezpieczeństwo w przyszłości będzie wymagało równowagi między wykorzystaniem zalet sztucznej inteligencji a poznaniem jej ograniczeń i ryzyka z tym związanego.

Szymon Ślubowski

SUBSKRYBUJ „GAZETĘ NA NIEDZIELĘ” Oferta ograniczona: subskrypcja bezpłatna do 31.03.2024.

Strona wykorzystuje pliki cookie w celach użytkowych oraz do monitorowania ruchu. Przeczytaj regulamin serwisu.

Zgadzam się