dane słoneczne

Dane słoneczne z NREL pokazują przyszłość energetyki słonecznej

Dane słoneczne dostarczone przez NREL pokazują kierunek, w którym kraje chcące skupić się na energii słonecznej powinny podążać.

Ponad dwie dekady skrupulatnych badań nad promieniowaniem słonecznym prowadzonych przez National Renewable Energy Laboratory (NREL) przygotowują grunt pod znaczący skok w rozwoju energii odnawialnej na wszystkich kontynentach.

Wynik tych badań został zaprezentowany poprzez zestaw danych szeregów czasowych promieniowania słonecznego o wysokiej rozdzielczości, który jest teraz dostępny w narzędziu Renewable Energy Data Explorer (RE Data Explorer). Zasób ten jest ważnym punktem odniesienia dla interesariuszy w sektorze energetycznym, obejmującym rządy krajowe, instytucje akademickie i prywatne branże, dostosowując się do ich zróżnicowanych potrzeb.

Genezą tego projektu były różne wyzwania napotkane przez Tanzanię i Ukrainę na ich drodze do energii odnawialnej, we współpracy z NREL i Amerykańską Agencją Rozwoju Międzynarodowego (USAID). Oba kraje napotkały przeszkody w dostępie do wiarygodnych, długoterminowych danych o zasobach, co jest ważnym aspektem w szybkim śledzeniu inicjatyw związanych z energią odnawialną.

Zadanie Ukrainy polega na odbudowie i decentralizacji sieci, która ucierpiała w wyniku konfliktu. Tanzania, podobnie jak wiele krajów afrykańskich, zmaga się z uzyskaniem szczegółowych i wiarygodnych danych na potrzeby planowania i rozwoju w sektorze odnawialnych źródeł energii.

Współpraca między USAID a tymi krajami podkreśla wspólne dążenie do zrównoważonej przyszłości energetycznej. Kwami Sedzro, kierownik NREL w Tanzanii, podkreśla nieodzowną rolę USAID w podejmowaniu wyzwań, przed którymi stoją obecnie te sieci, i przygotowywaniu ich na przyszłość zasilaną energią odnawialną.

Sukces projektu zależał od wspólnych wysiłków, w których misje USAID na Ukrainie i w Tanzanii, wraz z partnerami NREL, określały priorytety badań i analiz. Współpraca ta ujawniła wspólne zapotrzebowanie na dane słoneczne o wysokiej rozdzielczości, co skłoniło do opracowania wydajnego, ujednoliconego podejścia do przetwarzania danych, które przynosi korzyści obu regionom jednocześnie.

RE Data Explorer służy jako narzędzie do analizy geoprzestrzennej, dzięki czemu dane dotyczące energii odnawialnej są szeroko dostępne i konfigurowalne. Obsługuje szereg aplikacji, od opracowywania projektów po kształtowanie polityki i badania akademickie. Narzędzie czerpie ze źródeł danych w Afryce, Europie i na Bliskim Wschodzie, obejmujących lata 2005-2022, ze zdjęciami zarejestrowanymi przez unijne satelity Meteosat i zintegrowanymi danymi satelitarnymi NASA dotyczącymi aerozoli.

Galen Maclaurin, kierownik grupy Geospatial Data Science (GDS) w NREL, opisuje złożoność modelowania promieniowania słonecznego. Proces ten opiera się na zrozumieniu właściwości chmur i ich wpływu na natężenie promieniowania słonecznego. Dane te są przetwarzane przez model FARMS firmy NREL na superkomputerze, dając siatkę o wysokiej rozdzielczości, która obejmuje 18 lat.

Dostęp do tych kompleksowych danych ma kluczowe znaczenie dla deweloperów energii słonecznej i nabywców energii elektrycznej, takich jak przedsiębiorstwa użyteczności publicznej, pomagając w oszacowaniu produkcji energii elektrycznej i informując o ryzyku projektu i decyzjach finansowych.

Na Ukrainie celem jest włączenie większej liczby źródeł odnawialnych do sieci, zwiększenie odporności i zmniejszenie zależności od importu. Nowy zestaw danych zapewnia nieoceniony wgląd w potencjał energii wiatrowej i słonecznej, ułatwiając zdecentralizowane planowanie sieci i rozwój projektów.

Podobnie w Tanzanii, celem jest dekarbonizacja sieci i osiągnięcie celów redukcji emisji. Oczekuje się, że dostępność tego zestawu danych dotyczących energii słonecznej zrewolucjonizuje krajobraz energii odnawialnej w Afryce, zachęcając do inwestycji i wdrażania technologii słonecznej.

Kwami Sedzro planuje przeprowadzić sesje szkoleniowe w Tanzanii i innych krajach afrykańskich, aby zmaksymalizować użyteczność zestawu danych słonecznych do planowania wdrażania PV. Inicjatywa ta podkreśla transformacyjny potencjał wiarygodnych danych dotyczących energii słonecznej w kształtowaniu zrównoważonej przyszłości energetycznej, oferując wgląd w odnawialny krajobraz jutra.

Szymon Ślubowski

SUBSKRYBUJ „GAZETĘ NA NIEDZIELĘ” Oferta ograniczona: subskrypcja bezpłatna do 31.08.2024.

Strona wykorzystuje pliki cookie w celach użytkowych oraz do monitorowania ruchu. Przeczytaj regulamin serwisu.

Zgadzam się