DeFake

DeFake ochroną przed fałszowaniem i klonowaniem głosu

DeFake jest ważnym narzędziem z Washington University w St. Louis, które chroni nagrania głosowe przed klonowaniem i niewłaściwym wykorzystaniem.

W erze sztucznej inteligencji, technologia klonowania głosu stwarza zarówno obiecujące możliwości, jak i poważne zagrożenia. Klonowanie głosu może zwiększyć dostępność wielu ścieżek dzwiękowych oraz możwliość kreatywne ich wykorzystanie, ale otwiera również drzwi do wyrafinowanych oszustw i fałszerstw. Uznając potencjalne zagrożenia, Federalna Komisja Handlu Stanów Zjednoczonych (FTC) wezwała naukowców do opracowania rozwiązań w celu zwalczania nieodpowiedniego wykorzystania tej technologii. Jednym z wyróżniających się rozwiązań jest narzędzie DeFake, opracowane przez Ning Zhang, adiunkta na Uniwersytecie Waszyngtońskim w St. Louis.

Wzrost popularności klonowania głosu

Technologia klonowania głosu polega na tworzeniu cyfrowych symulacji głosu danej osoby przy użyciu jedynie niewielkiej próbki jej mowy. Może to być niezwykle korzystne, na przykład w personalizacji asystentów cyfrowych lub pomocy osobom, które utraciły zdolność mówienia. Ta sama technologia może jednak zostać niewłaściwie wykorzystana do tworzenia przekonujących fałszywych klipów audio, które mogą oszukiwać, manipulować lub nękać osoby.

Wyzwania związane ze zwalczaniem podszywania się pod inne osoby za pomocą nie swojego głosu są ogromne. Biorąc pod uwagę dostępność próbek głosu za pośrednictwem różnych platform, takich jak media społecznościowe, gdzie ludzie często publikują filmy i klipy audio. Cyberprzestępcy mogą zbierać te próbki, aby klonować głosy w nieuczciwych celach bez wiedzy lub zgody prawowitego właściciela.

Jak działa DeFake

Narzędzie DeFake wprowadza nowe podejście poprzez osadzanie niezauważalnych zniekształceń w nagraniach głosowych. Zniekształcenia te są zaprojektowane tak, aby były niewykrywalne dla ludzkiego ucha, ale wystarczająco znaczące, aby wprowadzić w błąd systemy sztucznej inteligencji używane do klonowania głosu. Zasadniczo system wykorzystuje techniki sztucznej inteligencji – metody początkowo stosowane przez samych cyberprzestępców – do ochrony przed nieautoryzowanym klonowaniem głosu.

Nieznacznie zmieniając sygnały audio, technologia zapewnia, że wszelkie próbki głosu pobrane z mediów społecznościowych lub innych platform stają się bezużyteczne do celów klonowania. Zmienione głosy mogą brzmieć normalnie dla ludzkich słuchaczy, ale gdy są używane do trenowania algorytmów klonowania, dają wyniki, które znacznie różnią się od zamierzonego głosu, chroniąc w ten sposób tożsamość osób.

Korzyści z wprowadzonej technologii

DeFake stanowi duży krok naprzód w prewencyjnym bezpieczeństwie cyfrowym. Nie tylko utrudnia proces klonowania, utrudniając uzyskanie wiarygodnych próbek głosu, ale także wyznacza nowy standard ochrony tożsamości cyfrowej w coraz bardziej cyfrowym świecie. Rozwój technologii, wraz z innymi propozycjami skoncentrowanymi na wykrywaniu i uwierzytelnianiu, pokazuje rosnący trend pośród narzędzi mających na celu powstrzymanie szkodliwych praktyk i ochronę konsumentów przed potencjalnymi nadużyciami.

Nagrodzony jako jeden z trzech zwycięzców w konkursie FTC Voice Cloning Challenge, DeFake przyciągnął uwagę swoim ciekawym podejściem i potencjałem do zwiększenia bezpieczeństwa cyfrowego. Rozwój narzędzia jest częścią szerszego ruchu w kierunku wykorzystania sztucznej inteligencji nie tylko do rozwijania możliwości technologicznych, ale także do wzmacniania obrony przed pojawiającymi się zagrożeniami cybernetycznymi.

Patrząc w przyszłość

Technologia klonowania głosu wciąż ewoluuje, narzędzia takie jak DeFake są niezbędne do utrzymania integralności i bezpieczeństwa osobistych danych cyfrowych. Ciągły rozwój technologii wspierających cyberbezpieczeństwo ma kluczowe znaczenie w walce z cyberprzestępczością, zapewniając, że przestrzeń cyfrowa pozostanie bezpiecznym miejscem dla innowacji i komunikacji. W miarę postępów, równowaga między wykorzystywaniem sztucznej inteligencji dla dobra, przy jednoczesnym zapobieganiu jej niewłaściwemu wykorzystaniu, pozostanie kluczowym celem zarówno dla naukowców, decydentów, jak i użytkowników technologii.

Szymon Ślubowski

SUBSKRYBUJ „GAZETĘ NA NIEDZIELĘ” Oferta ograniczona: subskrypcja bezpłatna do 31.08.2024.

Strona wykorzystuje pliki cookie w celach użytkowych oraz do monitorowania ruchu. Przeczytaj regulamin serwisu.

Zgadzam się