modele językowe

Modele językowe zdecydowanie wpływają na obecną technologie

Sposób w jaki duże modele językowe wpływają na życie coraz większej ilości osób staje się coraz bardziej znaczący.

W obliczu rosnących wyzwań technologicznych, zastosowanie sztucznej inteligencji (AI), zwłaszcza dużych modeli językowych (LLM), staje się coraz bardziej zaawansowane, przekształcając tradycyjne metody pracy w różnych dziedzinach, takich jak programowanie, planowanie AI i robotyka. Ostatnie badania przeprowadzone przez naukowców z Massachusetts Institute of Technology (MIT) ukazują, jak integracja języka naturalnego z LLM może rewolucjonizować te obszary, zwiększając skuteczność i efektywność modeli w rozwiązywaniu złożonych problemów.

Badania, zaprezentowane na Międzynarodowej Konferencji na temat Reprezentacji Uczenia się, przedstawiają trzy nowatorskie ramy badawcze, które demonstrują, jak codzienne słowa mogą dostarczać kontekstu dla modeli językowych, umożliwiając im tworzenie lepszych, ogólnych reprezentacji dla zadania syntezowania kodu, planowania AI oraz nawigacji i manipulacji w robotyce. Dzięki zastosowaniu języka naturalnego, modele mogą tworzyć abstrakcyjne podmioty, czyli wysokopoziomowe reprezentacje złożonych koncepcji, które pomijają mniej istotne szczegóły.

Jednym z takich systemów jest LILO (Library Induction from Language Observations), który pozwala na syntezowanie, kompresowanie i dokumentowanie kodu. Framework usprawnia zarządzanie bibliotekami kodu, co ułatwia tworzenie bardziej zrozumiałego i użytecznego kodu dla programistów. LILO integruje zdolności LLM do generowania kodu z zaawansowanymi technikami refaktoryzacji, tworząc biblioteki kodu, które są nie tylko efektywne, ale i łatwe do zrozumienia dla ludzkich programistów.

System Ada (Action Domain Acquisition) wykorzystuje naturalny język do rozwijania bibliotek użytecznych planów dla wirtualnych zadań domowych i gier, poprawiając zdolność AI do przewidywania i planowania sekwencji działań. System pokazuje, jak naturalny język może służyć jako narzędzie do tworzenia bardziej złożonych i adaptacyjnych planów działania w kontekstach wymagających interakcji z otoczeniem.

Trzeci system, LGA (Language-Guided Abstraction), umożliwia robotom lepsze zrozumienie ich otoczenia przez interpretację języka naturalnego i rozwijanie planów działania opartych na tej interpretacji. W kontekście robotyki, gdzie maszyny często działają w dynamicznych i nieuporządkowanych środowiskach, umiejętność abstrakcyjnego myślenia i planowania jest kluczowa.

Te trzy systemy pokazują, jak AI może być wykorzystywana nie tylko do automatyzacji zadań, ale także do tworzenia bardziej zrozumiałych i dostępnych interfejsów dla ludzi, którzy z nimi współpracują. Przyszłe badania będą skupiać się na dalszym rozwoju tych technologii, ich integracji z innymi systemami AI oraz zastosowaniach w realnych scenariuszach, co może znacząco przyspieszyć adopcję AI w przemyśle, zarządzaniu energią, a nawet w codziennym życiu. Współpraca między językiem naturalnym a sztuczną inteligencją otwiera nowe możliwości dla bardziej intuicyjnych i interaktywnych systemów, które mogą lepiej wspierać ludzi w ich codziennych i zawodowych zadaniach.

Szymon Ślubowski

SUBSKRYBUJ „GAZETĘ NA NIEDZIELĘ” Oferta ograniczona: subskrypcja bezpłatna do 31.08.2024.

Strona wykorzystuje pliki cookie w celach użytkowych oraz do monitorowania ruchu. Przeczytaj regulamin serwisu.

Zgadzam się