IEA

Duże zmiany w miksie energetycznym w raporcie Międzynarodowej Agencji Energetycznej IEA

Raport Międzynarodowej Agencji Energetycznej (IEA) zapowiada znaczące zmiany w globalnym miksie energetycznym, gdzie energia odnawialna ma zastąpić węgiel jako główne źródło energii elektrycznej już w 2025 roku. Ta przemiana ma kluczowe znaczenie dla globalnych wysiłków na rzecz redukcji emisji dwutlenku węgla i walki ze zmianami klimatycznymi.

W raporcie IEA wskazuje na spodziewany średnioroczny spadek produkcji elektryczności z węgla o 1,7 proc. do 2026 roku. Jest to zmiana o fundamentalnym znaczeniu, biorąc pod uwagę, że węgiel od dawna był dominującym źródłem energii elektrycznej. Taki spadek jest wynikiem globalnego ruchu ku czystszym, bardziej zrównoważonym źródłom energii, przy jednoczesnym wzroście świadomości na temat negatywnego wpływu emisji CO2 na klimat.

Raport przewiduje, że do 2026 roku udział energii odnawialnej w produkcji elektryczności wzrośnie do 37 proc., co stanowi znaczący wzrost z 30 proc. odnotowanego w roku poprzednim. Ten wzrost jest napędzany przede wszystkim przez dynamiczny rozwój technologii solarnych, które stają się coraz bardziej wydajne i przystępne cenowo. Polityki rządowe wspierające zieloną energię oraz innowacje technologiczne również przyczyniają się do tego trendu.

Energia atomowa jako istotny element niskoemisyjnych źródeł energii, również odgrywa ważną rolę w zmieniającym się miksie energetycznym. IEA prognozuje, że w nadchodzącym roku produkcja energii atomowej osiągnie rekordowe poziomy. Francja planuje zakończyć naprawy reaktorów, a nowe mają być uruchamiane w Chinach, Indiach, Japonii i Korei Południowej, co przyczyni się do zwiększenia globalnego udziału niskoemisyjnych źródeł energii.

Sektor energetyczny jest największym źródłem emisji CO2 w globalnej gospodarce. Szybki rozwój odnawialnych źródeł energii oraz stopniowa ekspansja energii atomowej ma kluczowe znaczenie dla zaspokojenia globalnego wzrostu zapotrzebowania na energię elektryczną przy jednoczesnym ograniczeniu emisji szkodliwych gazów.

Choć globalny spadek użycia węgla jest znaczący, w krajach rozwijających się, które odpowiadają za większość wzrostu zapotrzebowania na energię, nadal może być obserwowany wzrost zużycia tego surowca. Zmiana ta wymaga zatem zrównoważonego podejścia i wsparcia tych regionów.

Przejście od węgla do odnawialnych źródeł energii jest niezbędne do osiągnięcia celów zrównoważonego rozwoju i ograniczenia globalnego ocieplenia. Jest to kluczowy element transformacji energetycznej, która ma za zadanie stworzenie czystszej i bardziej efektywnej przyszłości energetycznej.

Aby zapewnić stabilność systemu energetycznego i uniknąć przyszłych problemów z dostawami, konieczne są zrównoważone inwestycje w energię odnawialną i atomową. Te inwestycje muszą być skoordynowane na poziomie globalnym, aby zapewnić efektywne i sprawiedliwe przejście energetyczne.

Raport IEA sygnalizuje ważny zwrot w globalnej gospodarce energetycznej, który ma fundamentalne znaczenie dla przyszłości naszej planety. Aby osiągnąć pożądane cele w zakresie ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju, wymagane są skoordynowane działania polityczne, technologiczne i ekonomiczne na całym świecie. Ten przełomowy moment w historii energetyki stanowi szansę na stworzenie bardziej zrównoważonego i efektywnego systemu energetycznego, który będzie wspierać długoterminowy rozwój i dobrobyt globalnej społeczności.

Szymon Ślubowski

SUBSKRYBUJ „GAZETĘ NA NIEDZIELĘ” Oferta ograniczona: subskrypcja bezpłatna do 31.03.2024.

Strona wykorzystuje pliki cookie w celach użytkowych oraz do monitorowania ruchu. Przeczytaj regulamin serwisu.

Zgadzam się