blockchain

Efektywność technologii blockchain staje pod znakiem zapytania

Choć technologia blockchain, znana z kryptowalut takich jak Bitcoin, zyskała popularność, to badania przeprowadzone przez University of Birmingham wskazują na potencjalne jej nadużycie w różnych sektorach, kwestionując jej efektywność.

Analiza schematów decyzyjnych blockchain (Blockchain Decision Schemes, BDS) była kluczowym elementem badania przeprowadzonego przez naukowców z University of Birmingham. Badanie to miało na celu ocenę, w jaki sposób te schematy wspierają decyzje dotyczące wykorzystania technologii blockchain w różnych sektorach. Wyniki ujawniły, że większość analizowanych schematów BDS skupia się głównie na atrybutach danych i uczestnictwa, zaniedbując przy tym kluczowe aspekty, takie jak bezpieczeństwo i wydajność. Takie podejście skutkuje jednostronną perspektywą, która może prowadzić do niewłaściwych decyzji.

Badacze zwrócili uwagę na problem jednolitości schematów BDS. Wiele z nich wykazywało znaczące podobieństwo, w niektórych przypadkach dochodzące do 90 proc. Główną przyczyną takiej sytuacji jest brak formalizowanego procesu publikacji tych schematów. To prowadzi do łatwego czerpania inspiracji lub nawet kopiowania istniejących modeli, co podważa wiarygodność i użyteczność tych narzędzi w procesie decyzyjnym dotyczącym wykorzystania technologii blockchain.

Zespół badawczy pod kierunkiem dr. Preece’a planuje porównanie wydajności BDS z innymi formami schematów decyzyjnych dotyczących blockchaina. Celem tego działania jest zidentyfikowanie kluczowych różnic i podobieństw, a także ocena, które z nich są najbardziej efektywne w określonych sytuacjach. Dodatkowo, badacze zamierzają opracować własny schemat BDS, który będzie uwzględniał wyniki badań. Planują oni uwzględnić w nim bardziej kompleksowe podejście, które nie będzie skupiało się wyłącznie na atrybutach danych, lecz także na bezpieczeństwie i wydajności.

Jednym z głównych celów badaczy jest dążenie do standaryzacji procesu produkcji i publikacji schematów BDS. Taka standaryzacja mogłaby znacząco przyczynić się do zwiększenia wiarygodności i efektywności tych narzędzi. Poprzez formalizację procesu, schematy BDS mogłyby stać się bardziej transparentne, a co za tym idzie – bardziej przydatne dla przedsiębiorstw i organizacji rozważających wdrożenie technologii blockchain.

Badanie przeprowadzone przez University of Birmingham rzuca nowe światło na proces podejmowania decyzji dotyczących wdrożenia technologii blockchain. Wskazuje na potrzebę bardziej wszechstronnego podejścia w ocenie schematów decyzyjnych i podkreśla konieczność standaryzacji ich tworzenia. Wyniki badań mogą mieć istotny wpływ na sposób, w jaki organizacje podejmują decyzje dotyczące wykorzystania blockchaina, co może prowadzić do bardziej świadomych i efektywnych wyborów w przyszłości.

Szymon Ślubowski

SUBSKRYBUJ „GAZETĘ NA NIEDZIELĘ” Oferta ograniczona: subskrypcja bezpłatna do 31.08.2024.

Strona wykorzystuje pliki cookie w celach użytkowych oraz do monitorowania ruchu. Przeczytaj regulamin serwisu.

Zgadzam się