platforma pierwszej linii wsparcia

EmoAda platforma pierwszej linii wsparcia dla zagubionych osób

Platforma pierwszej linii wsparcia EmoAda rozwija się w bardzo dużym tempie odpowiadając na braki w branży psychologicznej.

Dochodzimy do groźnego momentu w naszej egzystencji, w której to roboty będą naprawiać błędy ludzi ze swojego środowiska związane z nauczeniem odpowiedniego okazywania emocji drugiemu człowiekowi. Są różne głosy, które pokazują dobre oraz słabe strony danej technologii, ale jak wszystko, zależy to od typu osoby, która z danej technologii korzysta.

Z powodu postępów w dziedzinie przetwarzania języka naturalnego (NLP) i dużych modeli językowych (LLM), możliwe stało się tworzenie agentów pomagający w komunikacji z ludźmi, skrojonych do specyficznych potrzeb użytkowników, włączając w to pomoc akademicką, doradztwo finansowe, prawne, medyczne, a teraz także psychologiczne.

Badacze z Hefei University of Technology i Hefei Comprehensive National Science Center niedawno opracowali EmoAda – platformę AI, która zapewnia wsparcie psychologiczne nie na poziomie profesjonalnym, ale jako pomoc pierwszego kontaktu. Przedstawiony na Międzynarodowej Konferencji na temat Modelowania Multimedialnego w Amsterdamie, EmoAda jest systemem konwersacyjnym przystosowanym do prowadzenia rozmów o charakterze emocjonalnym, mającym na celu zaoferowanie niedrogiego wsparcia dla osób potrzebujących.

Inicjatywa ta narodziła się z obserwacji rosnącej liczby zaburzeń psychicznych, takich jak depresja czy lęk, zwłaszcza po pandemii COVID-19, oraz zauważalnego braku dostępu do profesjonalnych usług psychologicznych. EmoAda reprezentuje krok naprzód w rozwoju AI w obszarze wsparcia emocjonalnego, inspirując się wcześniejszymi pracami nad oceną stanów depresyjnych poprzez analizę mowy i mimiki, a także nad systemami wsparcia emocjonalnego, takimi jak LaMDA Google i ChatGPT OpenAI.

Celem EmoAda jest stworzenie dostępnego systemu wsparcia, który potrafi rozpoznać emocje użytkownika na podstawie różnorodnych danych wejściowych i dostarczyć spersonalizowane, przemyślane odpowiedzi. Choć nie zastępuje on profesjonalnej pomocy psychologicznej, ma za zadanie złagodzić stres i wspierać użytkowników w budowaniu odporności psychicznej, co jest kluczowe dla dobrego stanu zdrowia psychicznego.

Platforma działa poprzez zbieranie danych multimodalnych (audio, wideo, tekst) od użytkowników, analizę tych danych w celu wyodrębnienia cech emocjonalnych i wykorzystanie tych informacji do real-time rozpoznawania stanów emocjonalnych, profilowania psychologicznego oraz planowania strategii wsparcia. EmoAda może proponować różnorodne działania wspomagające, takie jak medytacje czy muzyka relaksacyjna, dostosowane do potrzeb i problemów użytkownika.

Podczas testów, EmoAda wykazała zdolność do zapewniania naturalnego i shumanizowanego wsparcia. Użytkownicy docenili możliwość rozmowy z AI, ceniąc anonimowość i brak presji społecznej, co tworzy bezpieczne środowisko dla wyrażania uczuć i trosk. System oferuje całodobowe wsparcie, eliminując ograniczenia czasowe związane z tradycyjnymi formami pomocy psychologicznej.

EmoAda stanowi kolejny krok w kierunku zapewnienia podstawowego wsparcia dla osób, które nie mają dostępu do profesjonalnej opieki psychologicznej. W przyszłości, system ten może służyć jako model dla dalszego rozwoju cyfrowych platform wsparcia zdrowia psychicznego, oferując inspirację dla innych projektów badawczych.

Można również się zastanowić nad przyszłością danej platformy. Czy nie zastąpi ona kontaktów z osobami bliskimi? Czy nie powinniśmy starać się rozwiązywać swoich problemów w życiu realnym, zamiast znajdować sposoby rozwiązywania ich w martwej materii.

Naukowcy planują kontynuować optymalizację EmoAda, dążąc do usunięcia istniejących ograniczeń i integracji wiedzy eksperckiej, co zwiększy niezawodność i profesjonalizm oferowanego wsparcia. W ten sposób, EmoAda może stać się ważnym narzędziem w walce z globalnym kryzysem zdrowia psychicznego, oferując pomocną dłoń tym, którzy jej najbardziej potrzebują.

Technologia może stać się rozwiązaniem problemu osób, które mają problemy psychologiczne lub potrzebują doraźnego wsparcia. Pokazuję to problemy dzisiejszego świata, w którym coraz więcej osób potrzebuję zrozumienia oraz empatii. Technologia rozwiązuje problemy, które tworzy rynek, aby odpowiedzieć na jego potrzeby, W wyniku tego, obecna technologia jest potrzebna, ukazuje to liczba użytkowników, która stale rośnie.

Szymon Ślubowski

SUBSKRYBUJ „GAZETĘ NA NIEDZIELĘ” Oferta ograniczona: subskrypcja bezpłatna do 31.08.2024.

Strona wykorzystuje pliki cookie w celach użytkowych oraz do monitorowania ruchu. Przeczytaj regulamin serwisu.

Zgadzam się