Energia słoneczna

Energia słoneczna wykorzystana do walki z wykluczeniem społecznym

Energia słoneczna staje się coraz bardziej dostępna dla mieszkańców Stanów Zjednoczonych o niższych dochodach dzięki federalnym inicjatywom, takim jak program Solar for All w ramach Ustawy o Redukcji Inflacji. Ten program, mający na celu zwiększenie dostępu do odnawialnych źródeł energii, obiecuje znacząco obniżyć rachunki za energię w uboższych społecznościach, jednocześnie przyczyniając się do walki ze zmianami klimatycznymi.

Solar for All, kluczowy element amerykańskiej Ustawy o Redukcji Inflacji, z budżetem opiewającym na 7 miliardów dolarów, będzie dotyczył około 60 projektów związanych z energią słoneczną i jej wykorzystaniem przez społeczności zagrożone wykluczeniem w całym kraju. Program ten ma na celu zwiększenie dostępu do energii słonecznej poprzez instalację paneli słonecznych na dachach domów, w farmach słonecznych i poprzez tworzenie miejsc pracy związanych z ich instalacją. Oczekuje się, że granty zostaną przyznane w marcu 2024 roku, co może przynieść znaczące korzyści dla gospodarstw domowych, które obecnie przeznaczają znaczną część swoich dochodów na rachunki za energię.

W Stanach Zjednoczonych gospodarstwa domowe średnio wydają około 3,1 proc. swoich dochodów na rachunki za energię. Jednak w wielu gospodarstwach domowych, zwłaszcza w społecznościach czarnoskórych, latynoskich, rdzennych Amerykanów i starszych dorosłych, odsetek ten jest znacznie wyższy. Programy takie jak Solar for All mają na celu zmniejszenie tego obciążenia, oferując tańszą i bardziej zrównoważoną alternatywę energetyczną.

Przykładem sukcesu takich inicjatyw jest Diana Rosario z Greensboro w Karolinie Północnej, której rachunki za energię elektryczną znacznie spadły po zainstalowaniu paneli słonecznych w 2020 roku. Jej pierwszy rachunek wyniósł około 17 dolarów, co stanowi znaczną oszczędność w porównaniu z wcześniejszym średnim miesięcznym rachunkiem wynoszącym około 120 dolarów.

Wiele stanów, miast, plemion rdzennych Amerykanów i organizacji non-profit ubiega się o granty Solar for All, by energia słoneczna była dostępna dla uboższych społeczności. W Karolinie Północnej, na przykład, Biuro Energii Stanowej prowadzi wniosek o grant w wysokości 250 milionów dolarów, który miałby na celu rozszerzenie dostępu do energii słonecznej na ponad 20 tysięcy gospodarstw domowych o niskich dochodach.

Inicjatywy takie jak Solar for All mają potencjał, aby nie tylko zmniejszyć rachunki za energię w społecznościach o niższych dochodach, ale także przyczynić się do walki ze zmianami klimatycznymi poprzez promowanie zrównoważonej energii. W miarę jak programy te będą się rozwijać, mogą one stanowić ważny krok w kierunku bardziej sprawiedliwej i zrównoważonej przyszłości energetycznej.

Szymon Ślubowski

SUBSKRYBUJ „GAZETĘ NA NIEDZIELĘ” Oferta ograniczona: subskrypcja bezpłatna do 31.03.2024.

Strona wykorzystuje pliki cookie w celach użytkowych oraz do monitorowania ruchu. Przeczytaj regulamin serwisu.

Zgadzam się