OZE

Jak przyspieszyć realizację projektów związanych z odnawialnymi źródłami energii (OZE)

Western Sydney University przeprowadziło badanie, aby ocenić, jak długo trwa proces planowania, zatwierdzania, budowania i uruchamiania projektów odnawialnych źródeł energii (OZE).

Badania są ważnym elementem w kontekście obecnego optymizmu dążenia do osiągnięcia celów związanych z OZE do roku 2030 i rzucają światło na wyzwania oraz potencjalne rozwiązania w realizacji projektów związanych z odnawialnymi źródłami energii.

Naukowcy z Western Sydney University przeanalizowali 170 projektów wiatrowych i fotowoltaicznych, które zostały zrealizowane w Australii w latach 2000-2023. Badanie to dostarcza cennych informacji na temat trendów i zmian w czasie potrzebnych na każdym etapie projektów związanych z OZE. Wyniki pokazują, że choć ogólnie odnotowano poprawę w szybkości realizacji projektów wiatrowych i słonecznych, czas potrzebny na ostatni etap – komisjonowanie czyli magazynowanie energii, zwłaszcza w przypadku projektów słonecznych, uległ wydłużeniu. Badania zostały opublikowane w czasopiśmie „Energy Economics”.

W ramach badania stwierdzono, że średni czas realizacji projektów słonecznych wynosi obecnie około 41 miesięcy, natomiast projekty wiatrowe wymagają nieco więcej czasu, średnio 53 miesiące. Dr Thomas Longden z Western Sydney University zwraca uwagę, że czas realizacji ma bezpośredni wpływ na możliwość osiągnięcia założonych celów dotyczących OZE do 2030 roku. Podkreślił, że dla osiągnięcia tych celów, większość projektów będzie musiała rozpocząć się w najbliższych kilku latach, biorąc pod uwagę czasochłonność ich realizacji.

Badanie ujawnia, że czas potrzebny na magazynowanie energii z projektów słonecznych wzrósł z około trzech do sześciu miesięcy lub więcej. W niektórych przypadkach, ten ostatni etap trwał nawet ponad rok. Dr. Longden zauważa, że ta tendencja może mieć znaczący wpływ na tempo realizacji projektów OZE i osiąganie celów związanych z odnawialnymi źródłami energii.

Naukowcy sugerują, że usprawnienia w procedurach administracyjnych mogłyby przyspieszyć realizację projektów. Procedury te tworzą „wąskie gardło” podczas procesu realizacji projektów związanych z branżą OZE. Dr. Longden zaleca wprowadzenie ujednoliconej platformy dla wniosków we wszystkich stanach Australii, z wyznaczonymi maksymalnymi terminami na ocenę każdego etapu procesu. Ponadto, proponuje traktowanie niektórych projektów jako rozbudowy istniejących obiektów, co może przyczynić się do skrócenia czasu realizacji.

Badanie zwraca uwagę na wiele aspektów realizacji projektów związanych z odnawialnymi źródłami, które często są nieoszacowywane przez wykonawców wskazując na konieczność dalszego doskonalenia procesów planowania i realizacji. W obliczu coraz bliższego terminu osiągnięcia celów OZE do 2030 roku, dokładne oszacowanie terminów realizacji projektów staje się coraz bardziej istotne.

Podejście interdyscyplinarne, łączące inżynierię, administrację i planowanie, może odegrać kluczową rolę w przyspieszeniu i zwiększeniu efektywności wdrażania projektów odnawialnych źródeł energii.

Szymon Ślubowski

SUBSKRYBUJ „GAZETĘ NA NIEDZIELĘ” Oferta ograniczona: subskrypcja bezpłatna do 31.08.2024.

Strona wykorzystuje pliki cookie w celach użytkowych oraz do monitorowania ruchu. Przeczytaj regulamin serwisu.

Zgadzam się