jakość tłumaczeń

Jakość tłumaczeń wpływa na rozwój sztucznej inteligencji

24 stycznia 2024, Szymon ŚLUBOWSKI
BIT Biznes i Technologie

W czasach rosnącej roli sztucznej inteligencji, jakość tłumaczeń maszynowych i treści AI budzi obawy. Badanie przeprowadzone przez specjalistów z Uniwersytetu Kalifornijskiego ujawnia, że ponad połowa internetowych tłumaczeń na wiele języków cierpi na niską jakość, co jest szczególnie widoczne w przypadku mniej popularnych języków.

Analiza przeprowadzona przez ekspertów z Uniwersytetu Kalifornijskiego w Santa Barbara pokazała, że bardzo niska jakość tłumaczeń maszynowych, jest bardziej dotkliwa, niż mogłoby się wydawać. Wiele z nich, szczególnie te przeprowadzone pomiędzy mniej popularnymi językami, takimi jak afrykańskie Wolof czy Xhosa, jest dalekich od ideału. Jakość tłumaczeń znacznie obniża się z każdym kolejnym przekładem na inny język, co prowadzi do kumulacji błędów i nieścisłości.

Zjawisko to ma znaczący wpływ nie tylko na użytkowników korzystających z nich, ale również na same procesy uczenia maszynowego. Niska jakość tłumaczeń i zniekształcenia mogą prowadzić do błędnych danych wejściowych dla algorytmów AI, co z kolei wpływa na efektywność i dokładność modeli językowych. To z kolei rodzi dalsze problemy, gdy te modele są stosowane do generowania nowych treści lub do dalszych tłumaczeń, tworząc błędne koło niskiej jakości danych.

Często tłumaczenia maszynowe są wykorzystywane do tworzenia prostych, niskiej jakości treści, które służą głównie generowaniu przychodów z reklam. Takie praktyki nie tylko obniżają ogólną wartość informacyjną treści w Internecie, ale także mogą wprowadzać użytkowników w błąd. Dodatkowo, istnieje ryzyko tzw. „halucynacji AI”, gdzie wielokrotne tłumaczenia prowadzą do jeszcze mniej dokładnych treści, co zwiększa ryzyko błędnych interpretacji przez systemy sztucznej inteligencji.

Oprócz kwestii technologicznych, istotne jest, aby użytkownicy Internetu byli świadomi, że zawartość, którą przeglądają, może być generowana przez maszyny. Ta wiedza ma kluczowe znaczenie w kontekście krytycznego oceniania wiarygodności informacji znalezionych online. Dodatkowo, regiony słabiej reprezentowane w Internecie, takie jak kraje afrykańskie, napotykają na większe wyzwania w tworzeniu wiarygodnych i gramatycznych modeli językowych. Wynika to z braku natywnych zasobów językowych i zależności od często wadliwych tłumaczeń maszynowych.

Dlatego istnieje pilna potrzeba dalszego rozwoju i ulepszania technologii tłumaczenia maszynowego. Celem powinno być nie tylko zapewnienie większej dokładności i wiarygodności tłumaczeń, ale także tworzenie bardziej zaawansowanych i wszechstronnych modeli językowych, które mogą lepiej radzić sobie z różnorodnością językową i kulturową naszego świata. Tylko w ten sposób możemy zapewnić, że postęp w dziedzinie sztucznej inteligencji będzie służył wszystkim użytkownikom Internetu, bez względu na ich język czy pochodzenie.

Szymon Ślubowski

SUBSKRYBUJ „GAZETĘ NA NIEDZIELĘ” Oferta ograniczona: subskrypcja bezpłatna do 31.03.2024.

Strona wykorzystuje pliki cookie w celach użytkowych oraz do monitorowania ruchu. Przeczytaj regulamin serwisu.

Zgadzam się