cyberbezpieczeństwo

Łańcuchy dostaw pod wpływem słabego cyberbiezpieczeństwa

LRMI za II kwartał 2024 stwierdził, że cyberbezpieczeństwo jest kluczową obawą pośród menedżerów łańcucha dostaw.

Cyberbezpieczeńtwo już przez piąty kwartał z rzędu znajduje się na szczycie listy. Obawy nasiliły się, o czym świadczy znaczny wzrost o ponad 5,5 punktu w porównaniu z poprzednim kwartałem. Zach G. Zacharia, profesor nadzwyczajny na Uniwersytecie Lehigh, podkreślił rosnący niepokój wśród profesjonalistów związany z potencjalnymi cyberatakami, naruszeniami danych i pojawiającym się zagrożeniem dla ich bezpieczeństwa operacyjnego ze strony technologii generatywnej sztucznej inteligencji.

Ten wzrost obaw związanych z cyberbezpieczeństwem sprawił, że ryzyko technologiczne znalazło się na drugim miejscu w LRMI, podkreślając stały trend w ostatnich kwartałach i podkreślając jego najwyższą pozycję od czasu powstania raportu trzy lata temu. Rozprzestrzenianie się technologii generatywnej sztucznej inteligencji wydaje się być istotnym czynnikiem stojącym za zwiększoną czujnością na zagrożenia technologiczne.

Interwencje rządowe plasują się na trzecim miejscu wśród największych obaw, a menedżerowie łańcucha dostaw obawiają się konsekwencji nowych przepisów i napięć geopolitycznych, takich jak te wynikające z kryzysu na Morzu Czerwonym oraz konfliktów na Ukrainie i Bliskim Wschodzie. Ryzyko związane z dostawcami również odnotowało wzrost i obecnie znajduje się na czwartym miejscu wśród największych obaw ze względu na obawy związane z poleganiem na dostawcach z jednego lub jedynego źródła, kwestiami jakości i zmiennością cen.

Ogólnie rzecz biorąc, wskaźnik LRMI wskazuje na niewielki wzrost całkowitego wskaźnika ryzyka w porównaniu z ostatnim kwartałem, chociaż pozostaje on stosunkowo niski w porównaniu historycznym. Zainicjowany w 2020 r. przez Center for Supply Chain Research w Lehigh i Council of Supply Chain Management Professionals, LRMI służy jako kluczowe narzędzie dla liderów branży, zapewniając kompleksowy przegląd potencjalnych zakłóceń łańcucha dostaw w dziesięciu szerokich kategoriach: cyberbezpieczeństwo, klient, ekonomia, środowisko, interwencja rządu, operacja, jakość, dostawca, technologia i transport.

Charakterystyczną cechą LRMI jest analiza porównawcza wszystkich dziesięciu kategorii ryzyka, umożliwiająca całościową ocenę, a nie izolowane oceny. W drugim kwartale 2024 r. główne zidentyfikowane zagrożenia obejmują cyberbezpieczeństwo, ekonomię, zakłócenia w transporcie i kwestie związane z klientami.

Raporty LRMI, publikowane co kwartał, oferują cenne spostrzeżenia dzięki szczerym komentarzom menedżerów łańcucha dostaw, rzucając światło na praktyczne implikacje tych zagrożeń. Spostrzeżenia z najnowszego raportu odzwierciedlają obawy dotyczące wpływu globalnej gospodarki na zagrożenia związane z cyberbezpieczeństwem, wyzwania związane ze zwalczaniem cyberprzestępczości, obciążenia finansowe związane z wdrażaniem nowych technologii, koszty regulacyjne wpływające na branżę transportu ciężarowego oraz rozdźwięk między wymaganiami bazy dostaw a warunkami makroekonomicznymi wpływającymi na siłę roboczą i zdolności operacyjne.

Podczas gdy branża porusza się w tych burzliwych czasach, LRMI stanowi istotne źródło przewidywania i strategicznego przeciwdziałania niezliczonym zagrożeniom stojącym przed sektorem łańcucha dostaw, mając na celu wspieranie bardziej odpornej i bezpiecznej globalnej sieci dostaw.

Szymon Ślubowski

SUBSKRYBUJ „GAZETĘ NA NIEDZIELĘ” Oferta ograniczona: subskrypcja bezpłatna do 31.08.2024.

Strona wykorzystuje pliki cookie w celach użytkowych oraz do monitorowania ruchu. Przeczytaj regulamin serwisu.

Zgadzam się