Feniks

Nagrody Feniks Targów Wydawców Katolickich 2024

Od 11 do 14 kwietnia w Arkadach Kubickiego Zamku Królewskiego w Warszawie odbywają się XXIX Targi Wydawców Katolickich. Podczas tego wydarzenia przyznane zostaną nagrody Feniks.

Nagroda Stowarzyszenia Wydawców Katolickich „Feniks” towarzyszy targom niemal od początku ich istnienia. Promuje szeroko rozumianą produkcję wydawniczą o tematyce religijnej. 

„W roku 2024, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom czytelników oraz środowiska wydawców publikacji o tematyce religijnej, Kapituła Nagrody podjęła decyzję o zmniejszeniu liczby konkursowych kategorii z 19 do 11. Niezmiennie jednak w ramach każdej kategorii uhonorowano najbardziej wartościowe spośród blisko 250 publikacji wydanych w roku 2023 i zgłoszonych do konkursu przez kilkadziesiąt podmiotów wydawniczych” – napisano na stronie Stowarzyszenia Wydawców Katolickich. 

Nagroda Główna „Feniks Złoty” została przyznana Adamowi Bujakowi – fotografowi papieża Jana Pawła II. „W uznaniu dorobku życiowego i zawodowego wybitnego artysty oraz niezłomnego patrioty i kreatywnego twórcy – autora 150 książek wydanych w Polsce i za granicą, a także wiernego towarzysza pontyfikatu wielkiego Papieża Polaka, św. Jana Pawła II. Nagroda stanowi podziękowanie za przepojone głęboką duchowością dokonania w dziedzinie fotografii sławiącej piękno chrześcijańskiej tradycji, sztuki sakralnej i ziemi ojczystej” – napisało SWK w uzasadnieniu przyznania nagrody. 

Nagrodę Feniks Specjalny – Księga Życia otrzymał (pośmiertnie) Leszek Długosz. „Nagrodę przyznano w uznaniu dla jego wspaniałej poezji przepełnionej lirycznym zachwytem nad pięknem Stworzenia, tęsknotą za niepojętym, nieogarnionym Bogiem, życzliwością i wyrozumiałością wobec bliźnich, subtelnością i głęboką refleksją” – napisało SWK. 

Drugą nagrodę Feniks Specjalny – Księga Życia otrzymał (pośmiertnie) Ernest Bryll. „Nagroda stanowi dowód uznania i podziękowania za życie przepełnione twórczą refleksją nad człowiekiem stawianym wobec trudnych problemów, mających źródło zarówno w zewnętrznych realiach codzienności, jak i w stanach wewnętrznych, dotyczących wyborów moralnych oraz wartości duchowych” – czytamy. 

Nagrodę Feniks Specjalny – Promotor Polskości przyznano za publikacje „The History of Poland” oraz „Die Geschichte Polens” autorstwa prof. Andrzeja Nowaka, wydane przez Polską Fundację Humanistyczną im. Wincentego Kadłubka. W uzasadnieniu SWK napisało: „W uznaniu wizjonerskiej w swoim wymiarze kulturotwórczym i patriotycznym działalności edytorskiej i wydawniczej fundacji w zakresie promowania, w przestrzeni europejskiej i światowej, wiedzy o historii naszej ojczyzny”. 

Feniks Specjalny – Kreator Dobrego Słowa przyznano Instytutowi Niedziela w uznaniu za wydawanie periodyku „Niedziela. Magazyn. Kościół – Dziedzictwo – Ojczyzna”.

Oprócz wspomnianych przyznano jeszcze nagrody Feniks Specjalny – Muzyczny, którą otrzymał Jacek Łepecki, i Feniks Specjalny – Religia i Kultura, którą uhonorowano ks. prof. Witolda Kaweckiego, oraz inne nagrody i wyróżnienia w kategoriach: nauki kościelne, duchowość / świadectwo, historia, literatura, publicystyka / eseistyka religijna, książka dla dzieci i młodzieży, tłumacz, seria wydawnicza (dzieła zebrane), edytorstwo – album, multimedia, muzyka chrześcijańska – klasyczna / współczesna.

Gala wręczenia nagród Feniks 2024, którą uświetni koncert pt. „Ocalić od zapomnienia”, odbędzie się w sobotę o godz. 19.30 w Katedrze Polowej Wojska Polskiego w Warszawie, ul. Długa 13/15.

Tomasz Szczerbicki/PAP/eg

SUBSKRYBUJ „GAZETĘ NA NIEDZIELĘ” Oferta ograniczona: subskrypcja bezpłatna do 31.08.2024.

Strona wykorzystuje pliki cookie w celach użytkowych oraz do monitorowania ruchu. Przeczytaj regulamin serwisu.

Zgadzam się