Polska Rada Przedsiębiorców

Polska Rada Przedsiębiorców nową organizacją polskiej klasy średniej ku globalnej ekspansji

Powstała Polska Rada Przedsiębiorców (PRP), która ma prowadzić dialog z rządem i partnerami społecznymi oraz dążyć do budowania silnej, innowacyjnej i zrównoważonej przyszłości Polski. Przewodniczącym PRP został Rafał Brzoska – założyciel Grupy InPost.

Polska Rada Przedsiębiorców to inicjatywa powstała w ramach organizacji Pracodawcy Rzeczpospolitej Polskiej, najstarszej i największej tego typu instytucji w Polsce. W skład Polskiej Rady Przedsiębiorców weszli przedstawiciele największych prywatnych firm w Polsce. Rafał Brzoska powiedział, że rada ma być wiodącą siłą w procesie transformacji, kierując polską gospodarkę w przyszłość opartą na innowacji, zrównoważonym rozwoju oraz umocnionej pozycji na arenie międzynarodowej.

„Nasze działania skoncentrują się również na wspomaganiu ekspansji oraz wzmacnianiu konkurencyjności polskich firm z myślą o ich udziale w globalnym rynku. Stawiamy na inicjatywy, które pomogą przedsiębiorstwom zdobywać nowe rynki, budować relacje partnerskie i wzmocnić ich pozycję na światowej scenie biznesowej. Zależy nam, aby polskie firmy były rozpoznawane za granicą jako innowacyjne, solidne i konkurencyjne podmioty – co przyczyni się zarówno do wzrostu ich wartości, jak i do promocji Polski jako atrakcyjnego partnera gospodarczego” – powiedział Brzoska.

Założyciel Grupy InPost odczytał też manifest, przygotowany przez Polską Radę Przedsiębiorców, zawierający główne cele rady:

* transparentny dialog społeczny – zarówno z rządem, jak i społeczeństwem;

* przewidywalność i klarowność prawa – współtworzenie przepisów prawnych, prowadzenie eksperckich konsultacji oraz zgłaszanie swoich postulatów do rozpatrzenia w ramach procedur legislacyjnych;

* sprawny i uczciwy system podatkowy – wspieranie rozwoju gospodarczego, obejmując zarówno duże korporacje, jak i małe oraz średnie przedsiębiorstwa, system podatkowy powinien być efektywnym narzędziem wspierającym przedsiębiorczość, sprzyjającym wzrostowi gospodarczemu;

* wsparcie dla polskich firm za granicą – wspomaganie ekspansji i wzmacnianie konkurencyjności polskich firm;

* współpraca kapitałowa rządu i biznesu – zobowiązanie do podjęcia próby „budowania mostów” pomiędzy sektorem prywatnym a publicznym;

* polska siła ekonomiczna w Europie – wzmocnienie pozycji Polski jako lidera ekonomicznego w Europie.

Do głównych celów zaliczono także: Programy Smart Immigration – opracowywanie programów, które mają na celu przyciągnięcie do Polski najwyższej klasy talentów z różnych zakątków świata; współpraca Nauka-Biznes – inicjacja i i wsparcie projektów mających na celu błyskawiczne przenoszenie osiągnięć naukowych do praktyki gospodarczej; wyrównywanie szans dla polskich firm – stworzenie sprzyjających warunków dla krajowych przedsiębiorstw, zapewniając im równą szansę na rozwój w porównaniu z międzynarodowym kapitałem; zielona energia i elektromobilność – w kontekście transformacji energetycznej kraju, poprzez intensywne wsparcie dla projektów opartych na zielonych źródłach energii oraz inicjatyw mających na celu rozwijanie elektromobilności.

Łukasz Pawłowski/PAP/AJ

SUBSKRYBUJ „GAZETĘ NA NIEDZIELĘ” Oferta ograniczona: subskrypcja bezpłatna do 31.08.2024.

Strona wykorzystuje pliki cookie w celach użytkowych oraz do monitorowania ruchu. Przeczytaj regulamin serwisu.

Zgadzam się