sieć Railbelt

Sieć Railbelt na Alasce zasilana za pomocą energii pływowej

W stanie Alaska sieć Railbelt na Alasce zasilana za pomocą energii pływowej, która jest największą siecią energetyczną w regionie, będzie zasilana za pomocą energii pływowej.

Alaska, znana przede wszystkim z surowych krajobrazów i bogactw naturalnych, staje się teraz pionierem w dziedzinie odnawialnych źródeł energii dzięki swoim niezagospodarowanym zasobom energii pływowej. Cook Inlet, malowniczy akwen wodny położony w centralnej części stanu, kryje w sobie ogromny potencjał energetyczny, który może przynieść znaczące korzyści gospodarcze.

Alaska to największy stan USA pod względem powierzchni, ma ciekawą historię pełną zmian i przemian. Zakupiona od Rosji w 1867 roku za sumę 7,2 miliona dolarów w transakcji znaną jako „Zakup Alaski” lub „Szalona sprzedaż Sewarda”, Alaska przez długi czas była postrzegana jako zamrożona pustynia z mało wartościowymi zasobami. Jednak z czasem okazało się, że region ten jest bogaty w zasoby naturalne, w tym ropę naftową, gaz ziemny, złoto oraz różnorodne ryby i owoce morza, co przyczyniło się do jego gospodarczego wzrostu. Alaska została oficjalnie przyjęta do Unii jako 49 stan 3 stycznia 1959 roku.

Region dysponuje ponad 150 izolowanymi sieciami energetycznymi, które nie są połączone w jedną spójną sieć. Największa z nich, Railbelt, dostarcza energię elektryczną do około 75% populacji stanu, głównie z gazów naturalnych. Jednak gubernator Mike Dunleavy ma ambitne plany dotyczące zmiany tego stanu rzeczy, dążąc do tego, aby do 2040 roku, 80% energii w sieci Railbelt pochodziło z odnawialnych źródeł.

Energia pływowa to rodzaj energii odnawialnej pozyskiwanej z ruchów morskich wód, takich jak przypływy i odpływy. Działa to na zasadzie wykorzystania energii kinetycznej wody, która jest napędzana przez naturalne ruchy morskie wywołane przyciąganiem grawitacyjnym Księżyca i, w mniejszym stopniu, Słońca. Gdy woda porusza się między stanami przypływu i odpływu, przepływa przez turbiny wodne, które są umieszczone na dnie morskim lub w miejscach o silnych prądach.

Turbiny do tego wykorzystane przypominają duże wiatraki zanurzone w wodzie i są zaprojektowane tak, aby obracać się pod wpływem przepływającej wody. Gdy turbiny się obracają, generują one energię elektryczną poprzez mechanizm generatora, podobnie jak w tradycyjnych elektrowniach wiatrowych lub hydroelektrycznych. Wytworzona energia jest następnie przesyłana za pomocą podwodnych kabli do stacji na lądzie, skąd jest dystrybuowana do sieci elektrycznej.

Energia pływowa ma kilka zalet, w tym przewidywalność i stałość produkcji, ponieważ ruchy przypływów i odpływów są dokładnie przewidywalne i regularne. Co więcej, turbiny pływowe są zazwyczaj mniej widoczne niż tradycyjne turbiny wiatrowe, co minimalizuje ich wpływ na krajobraz. Dzięki tym cechom, energia pływowa jest obiecującym źródłem czystej i nieprzerwanej energii, szczególnie dla przybrzeżnych regionów i wysp.

Energia pływowa choć jest mniej powszechna od wiatru, słońca, geotermalnej, czy hydroenergii, może znacząco przyczynić się do obniżenia kosztów na Alasce, które są obecnie jednymi z najwyższych w USA. Przejście na energię odnawialną może zmniejszyć wydatki stanu na energię elektryczną o około 100 milionów dolarów rocznie, począwszy od 2030 roku, co w sumie przyniesie oszczędności na poziomie 1,3 miliarda dolarów.

Raport Narodowego Laboratorium Energii Odnawialnej (NREL) bada potencjał i wartość, jaką przemysł energii pływowej mógłby wnieść do sieci Railbelt. Model operacyjny sieci opracowany przez zespół pokazał, że obecna sieć może obsłużyć 200 megawatów energii pływowej, co wystarczyłoby do zasilania połowy domów w Anchorage, największym mieście Alaski. Z planowanymi ulepszeniami sieci możliwe będzie wsparcie do nawet 300 megawatów, co zasiliłoby prawie wszystkie 118 tysięcy domów w mieście.

Oprócz bezpośredniego zasilania domów, nadmiar energii pływowej mógłby zostać wykorzystany do produkcji zielonych paliw, takich jak wodór czy amoniak, które następnie można by eksportować do innych stanów lub za granicę. Taki sposób rozwoju mógłby uczynić Alaskę wiodącym eksporterem odnawialnej energii.

Wprowadzenie energii pływowej nie tylko pomoże zdywersyfikować i zdekarbonizować największą sieć energetyczną Alaski, ale również stworzy stabilną podstawę do przejścia na czystą energię. Energię pływową cechuje duża przewidywalność i regularność, co czyni ją doskonałym uzupełnieniem dla innych, bardziej zmiennych źródeł odnawialnych, takich jak energia słoneczna czy wiatrowa.

NREL kontynuuje badania nad innymi zasobami energii morskiej, takimi jak energia prądów oceanicznych na Florydzie czy energia fal na Hawajach, co pomoże badaczom oraz lokalnym rządom i firmom energetycznym lepiej zrozumieć, jak te wschodzące źródła odnawialne mogą wspierać ich przejście na czystą energię.

Szymon Ślubowski

SUBSKRYBUJ „GAZETĘ NA NIEDZIELĘ” Oferta ograniczona: subskrypcja bezpłatna do 31.08.2024.

Strona wykorzystuje pliki cookie w celach użytkowych oraz do monitorowania ruchu. Przeczytaj regulamin serwisu.

Zgadzam się