smugi kondensacyjne

Smugi kondensacyjne wpływają na zmiany klimatyczne

Smugi kondensacyjne wpływają w znacznym stopniu na zmiany klimatu. Badacze odkryli, że zmiany tras samolotów mogą ograniczyć ich powstawanie.

Grupa badaczy zajmująca się ochroną środowiska zaprezentowała wyniki fascynujących symulacji, które rzucają nowe światło na potencjalne rozwiązania dla ograniczeń negatywnego wpływu samolotów komercyjnych na klimat. Opierając się na wcześniejszych odkryciach, opublikowanych w czasopiśmie „Environmental Research: Infrastructure and Sustainability”, zespół zaproponował alternatywną trasę lotów w celu zmniejszenia powstawania smug kondensacyjnych, co okazało się znacznie mniej kosztowne niż przypuszczano.

Smugi kondensacyjne, tworzone przez samoloty lecące na dużych wysokościach, to nie tylko zjawisko wizualne. Są one mieszanką lodu, pary wodnej i cząstek stałych, które w pewnych warunkach mogą łączyć się w chmury typu „cirrus”. Te chmury działają jak termiczny koc, zatrzymując ciepło w atmosferze i przyczyniając się do globalnego ocieplenia. Według badań, lotnictwo jest odpowiedzialne za około 35% całkowitego wpływu na zmiany klimatyczne, a smugi kondensacyjne stanowią znaczną część tej wartości.

Zespół odkrył, że tylko niewielki procent wszystkich lotów – między 2% a 10% – jest odpowiedzialny za około 80% tworzenia się smug kondensacyjnych. Ta wiedza pokazuję drogę, na której powinniśmy się skupić do znacznego ograniczenia wpływu lotnictwa na środowisko poprzez odpowiednie przekierowanie tras lotów, unikając tym samym warunków sprzyjających powstawaniu smug.

Współpraca z American Airlines z innymi naukowcami pozwoliła na wykorzystanie zaawansowanych modeli oprogramowania i narzędzi przewidujących z użyciem sztucznej inteligencji. Dane pogodowe i satelitarne posłużyły do opracowania efektywnych strategii przekierowania samolotów z obszarów, w których mogłyby powstać smugi. Symulacje pokazały, że możliwe jest ograniczenie smug o 54%.

Korzystając z tych samych danych, badacze przeprowadzili symulacje obejmujące 85 000 lotów na dużych wysokościach, dochodząc do wniosku, że możliwe jest zmniejszenie smug o 73% przy niewielkim wzroście kosztów paliwa o 0,11% i ogólnych kosztów operacyjnych o zaledwie 0,08%. Ciekawe jest to, że takie zmiany w trasach dotyczyłyby tylko 14% wszystkich lotów, co podkreśla wykonalność i potencjalną efektywność proponowanego rozwiązania.

To badanie pokazuję jak odpowiedzialne podejście do planowania tras lotów może znacząco zmniejszyć wpływ lotnictwa na środowisko, bez wprowadzania znaczących kosztów dla linii lotniczych. Takie innowacyjne podejścia otwierają nowe możliwości dla sektora lotniczego w dążeniu do zrównoważonego rozwoju i minimalizacji negatywnych skutków dla klimatu, jednocześnie zachowując efektywność operacyjną i ekonomiczną.

Szymon Ślubowski

SUBSKRYBUJ „GAZETĘ NA NIEDZIELĘ” Oferta ograniczona: subskrypcja bezpłatna do 31.08.2024.

Strona wykorzystuje pliki cookie w celach użytkowych oraz do monitorowania ruchu. Przeczytaj regulamin serwisu.

Zgadzam się