sora

Sora – narzędzie dla kinomaniaków i miłośników sztucznej inteligencji

OpenAI, znany z ChatGPT, wprowadza Sora – nowatorski konwerter tekstu na wideo, który wykorzystuje generatywną sztuczną inteligencję do tworzenia krótkich filmów z pisemnych poleceń, oferując twórcom nowe możliwości w kreowaniu treści wizualnych.

Chociaż Sora nie jest pionierem w dziedzinie AI generującej wideo, to jednak jakość i szczegółowość jej produkcji wyróżniają ją na tle innych prób w tej przestrzeni. Analitycy branżowi zauważają, że wprowadzenie Sora przez OpenAI stanowi znaczący postęp zarówno dla firmy, jak i dla całej przyszłości generowania treści wideo z tekstu. Niemniej jednak, jak przy wielu innowacjach w szybko rozwijającym się świecie sztucznej inteligencji, pojawiają się pytania dotyczące potencjalnych implikacji etycznych i społecznych stosowania tej technologii.

Sora oferuje możliwość tworzenia filmów o długości do 60 sekund z tekstowych podpowiedzi, a także generowania wideo z istniejących nieruchomych obrazów. Jest to krok naprzód w generatywnej sztucznej inteligencji, która do tej pory była znana głównie z tworzenia tekstów przez chatboty, takie jak ChatGPT, czy obrazów przez DALL-E i Midjourney. Generowanie filmów przez AI jest bardziej złożone i stanowi nowe wyzwanie, opierające się jednak na podobnych technologiach.

OpenAI jeszcze nie udostępniło Sora szerokiej publiczności, zapowiadając, że narzędzie to będzie dostępne po współpracy z artystami i ekspertami, co ma zapewnić odpowiedzialne korzystanie z nowego narzędzia. Firma podzieliła się jednak przykładami filmów wygenerowanych przez narzędzie, demonstrując zdolności do tworzenia złożonych, szczegółowych scen na podstawie kreatywnych podpowiedzi.

Mimo że Sora imponuje możliwościami, wciąż posiada pewne ograniczenia, takie jak wyzwania związane z elementami przestrzennymi i przyczynowo-skutkowymi w generowanych scenach. Inne firmy, takie jak Google, Meta czy Runway ML, również eksplorują technologię wideo generowaną przez sztuczną inteligencję, ale Sora wyróżnia się możliwością tworzenia dłuższych i bardziej spójnych filmów.

Potencjalne zagrożenia, zwłaszcza w kontekście nadchodzących wyborów prezydenckich w USA, dotyczą ryzyka dezinformacji i manipulacji. OpenAI podkreśla, że podejmuje kroki w celu minimalizacji tego typu ryzyka, w tym współpracę z ekspertami do testowania modelu przeciwko dezinformacji i tworzenie narzędzi do wykrywania treści wprowadzających w błąd.

W obliczu wyzwań regulacyjnych i etycznych, Sora wchodzi na rynek z obietnicą zmiany sposobu tworzenia treści wizualnych, jednocześnie rodząc pytania o odpowiedzialne korzystanie ze sztucznej inteligencji. OpenAI, przez ograniczone ujawnienie informacji na temat sposobu budowy Sora i jej treningu, podkreśla potrzebę ostrożnego podejścia do wprowadzania tak zaawansowanych technologii na rynek. Pomimo tych wyzwań, Sora zapowiada nową erę w generowaniu treści wideo, otwierając twórcom nowe horyzonty możliwości.

Szymon Ślubowski

SUBSKRYBUJ „GAZETĘ NA NIEDZIELĘ” Oferta ograniczona: subskrypcja bezpłatna do 31.08.2024.

Strona wykorzystuje pliki cookie w celach użytkowych oraz do monitorowania ruchu. Przeczytaj regulamin serwisu.

Zgadzam się