AI

Sztuczna inteligencja (AI) nie zastąpi kontrolerów lotów, jeszcze nie teraz

W dobie szybkiego rozwoju technologii, szczególnie w obszarze sztucznej inteligencji (AI), nasuwa się istotne pytanie dotyczące jej roli w sektorze lotnictwa. W kontekście zarządzania ruchem lotniczym, eksperci z branży lotniczej zwracają uwagę, że mimo zaawansowania technologicznego, AI nadal nie jest w stanie całkowicie zastąpić ludzkich kontrolerów ruchu lotniczego.

Kontrolerzy ruchu lotniczego pełnią zasadniczą rolę w zapewnieniu bezpieczeństwa i skuteczności lotów. Ich praca nie ogranicza się do rutynowych operacji, ale obejmuje także zarządzanie sytuacjami kryzysowymi i nieprzewidzianymi zdarzeniami. Na przykład, kontrolerzy są odpowiedzialni za zarządzanie lądowaniem samolotów w sytuacjach awaryjnych, takich jak brak potwierdzenia ze strony wskaźników kokpitu, że podwozie samolotu zostało wypuszczone.

Technologia AI może wspomagać kontrolerów ruchu lotniczego, na przykład poprzez analizę dużych zbiorów danych dotyczących poprzednich operacji lotniczych w celu poszukiwania bardziej wydajnych tras lotu. Jednakże, zdolność sztucznej inteligencji do przewidywania i radzenia sobie z nieoczekiwanymi sytuacjami jest ograniczona. W sytuacjach kryzysowych, kiedy warunki pogarszają się i kontrolerzy muszą podejmować szybkie decyzje dotyczące samolotów z poważnymi problemami, ich wkład w bezpieczeństwo lotów jest kluczowy.

Kontrolerzy ruchu lotniczego są również kluczowymi członkami zespołu, który zarządza ruchem lotniczym i komunikuje się z pilotami. Ta interakcja ludzka i zdolność do nawiązywania połączeń oraz podejmowania decyzji w złożonych sytuacjach to kolejny obszar, w którym AI obecnie nie może dorównać ludziom.

Chociaż sztuczna inteligencja i automatyzacja mogą znacznie przyczynić się do skuteczności i efektywności systemów kontroli ruchu lotniczego, kluczową rolę w ich zarządzaniu nadal odgrywają ludzie. Kontrolerzy ruchu lotniczego łączą w sobie głęboką wiedzę techniczną z umiejętnością szybkiego reagowania na zmieniające się warunki i sytuacje nieprzewidziane, co jest niezwykle ważne dla bezpieczeństwa lotniczego.

W związku z tym, podczas gdy AI może znaleźć swoje miejsce jako narzędzie wspierające w sektorze kontroli ruchu lotniczego, zdolność ludzkich kontrolerów do adaptacji, komunikacji i radzenia sobie z sytuacjami awaryjnymi pozostaje niezastąpiona. Ostatecznie, bezpieczeństwo lotnicze polega na połączeniu zaawansowanych technologii z nieocenioną wiedzą i doświadczeniem ludzkich specjalistów.

Warto również zauważyć, że rola ich wykracza również poza samą techniczną obsługę lotów. Obejmuje ona także zarządzanie różnymi sytuacjami operacyjnymi, takimi jak obsługa lotów priorytetowych, w tym medycznych i wojskowych. Kontrolerzy są przeszkoleni do radzenia sobie z dynamicznymi i często stresującymi sytuacjami, które wymagają natychmiastowego działania i elastycznego myślenia. Ich zdolność do adaptacji i podejmowania decyzji na podstawie bogatej wiedzy i doświadczenia jest niezwykle cenna, szczególnie w sytuacjach, w których standardowe procedury mogą okazać się niewystarczające.

W kontekście rosnącej roli AI w wielu sektorach, ważne jest, aby pamiętać o wartości ludzkiego wkładu w zarządzanie ruchem lotniczym. W miarę jak branża lotnicza dąży do dalszej automatyzacji i wdrażania nowych technologii, równie ważne będzie zapewnienie, aby te innowacje wspierały, a nie zastępowały ludzi odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i skuteczność lotów. Ludzka elastyczność, zdolność do przystosowania się do nieprzewidzianych sytuacji i doświadczenie w zarządzaniu skomplikowanymi scenariuszami lotów pozostaną niezastąpionym atutem w branży lotniczej.

Szymon Ślubowski

SUBSKRYBUJ „GAZETĘ NA NIEDZIELĘ” Oferta ograniczona: subskrypcja bezpłatna do 31.08.2024.

Strona wykorzystuje pliki cookie w celach użytkowych oraz do monitorowania ruchu. Przeczytaj regulamin serwisu.

Zgadzam się