źródła

Sztuczna inteligencja pomoże dziennikarzom lepiej dobierać źródła informacji

Czy sztuczna inteligencja (AI) zrewolucjonizuje dziennikarstwo udostępniając narzędzia pomocne w lepszym doborze źródeł informacji?

Badacze z USC Information Sciences Institute opracowali innowacyjny silnik rekomendacji źródeł dla dziennikarzy, który analizuje teksty i sugeruje odpowiednie odniesienia, co może znacząco poprawić jakość dziennikarskich badań i reportaży. W dobie cyfrowej, gdzie przepływ informacji jest nieograniczony, wyzwaniem staje się nie tyle dostęp do informacji, co ich wiarygodność i różnorodność. Alexander Spangher z USC Viterbi, wykorzystując swoje doświadczenie w branży mediów, pracuje nad rozwojem narzędzi, które za pomocą AI będzie analizować proponowany tekst lub temat i sugerować odpowiednie źródła. Dzięki temu oprogramowaniu, dziennikarze będą mieli dostęp do szczegółowych danych o ekspertach, ich obszarach kompetencji i wcześniejszych pracach. Narzędzie to nie tylko ułatwi identyfikację wiarygodnych źródeł, ale także pomoże w rozszerzaniu horyzontów badawczych dziennikarzy, kierując ich do nowych, nieeksplorowanych jeszcze obszarów i ekspertów.

Aby skutecznie opracować model sztucznej inteligencji wspierający dziennikarzy, konieczne było zrozumienie, jak obecnie wykorzystują oni źródła w swoich artykułach. Badacze zgromadzili dane z ponad tysiąca artykułów, analizując sposób przypisywania źródeł i ich kategorii. Następnie zastosowano model językowy (LM), który dzięki analizie dużych ilości tekstu pod kątem wzorców i kontekstu, umożliwił wykrywanie źródła z wysoką dokładnością. Wyniki tego badania pokazały, że dziennikarze często korzystają z kilku głównych źródeł w swoich artykułach, a także wykorzystują liczne mniejsze, co stanowi potencjalny obszar dla zastosowania AI w celu zwiększenia różnorodności i głębi pozyskanych informacji.

Analiza przeprowadzona przez sztuczną inteligencję na próbce artykułów prasowych ujawniła interesujące wzorce dotyczące wykorzystania źródeł przez dziennikarzy. Zauważono, że przeciętnie około połowa zawartości każdego artykułu opierała się na informacjach pochodzących bezpośrednio ze źródła. To oznacza, że dziennikarze często czerpią znaczną część treści z bezpośrednich wywiadów, cytatów, badań lub dokumentów. Szczegółowa analiza wykazała, że w typowym artykule prasowym występuje od jednego do dwóch głównych źródeł, które dostarczają 20% lub więcej ogólnej zawartości tekstu. Te główne źródła to często osoby uznane za ekspertów w danej dziedzinie lub kluczowe postaci związane z poruszanym tematem. Oprócz tych głównych źródeł, artykuły zawierają także informacje pochodzące od dodatkowych dwóch do ośmiu mniejszych źródeł. Te mniejsze źródła mogą obejmować mniej znane postacie, specjalistyczne dokumenty czy dane statystyczne, które wspierają główny przekaz artykułu, ale nie stanowią jego głównej treści.

Interesującym odkryciem było również to, że pierwsze i ostatnie zdania artykułu prasowego są najbardziej prawdopodobne do pochodzenia ze źródeł. To wskazuje, że dziennikarze często rozpoczynają i kończą swoje artykuły mocnymi, opartymi na pewnych informacjach, aby przyciągnąć uwagę czytelnika i podkreślić wiarygodność swojej relacji. Jest to technika redakcyjna mająca na celu zwiększenie autorytetu i wiarygodności artykułu poprzez umiejętne wykorzystanie źródeł na początku i na końcu tekstu. Głównym wyzwaniem dla silnika rekomendacji źródeł jest rozpoznanie i rekomendowanie pobocznych informacji, które mogą być najbardziej pomocne. Badacze podkreślają również znaczenie różnorodności w bazach danych źródeł, obejmując szeroki zakres dyscyplin i perspektyw, aby zapewnić różnorodne spojrzenie na temat.

Rola AI w mediach wykracza daleko poza automatyzację i przetwarzanie danych – może ona stać się kluczowym narzędziem w poszukiwaniu głębi, różnorodności i wiarygodności w dziennikarstwie. Narzędzie opracowane przez USC Information Sciences Institute ma potencjał, aby nie tylko ułatwić pracę dziennikarzy, ale także wzbogacić jakość i zasięg dziennikarskich reportaży. W kontekście ciągłej walki z dezinformacją i fake newsami, zdolność do szybkiego i precyzyjnego identyfikowania wiarygodnych źródeł może być kluczowa dla utrzymania integralności dziennikarstwa.

Dodatkowo, narzędzie to może przyczynić się do zwiększenia różnorodności perspektyw w mediach, promując głosy, które często są pomijane lub niedoceniane. W miarę rozwoju i doskonalenia tego narzędzia, może ono znacząco przyczynić się do poprawy jakości dziennikarstwa, dostarczając dziennikarzom narzędzi do znalezienia nowych, wiarygodnych i różnorodnych źródeł informacji.

Szymon Ślubowski

SUBSKRYBUJ „GAZETĘ NA NIEDZIELĘ” Oferta ograniczona: subskrypcja bezpłatna do 31.08.2024.

Strona wykorzystuje pliki cookie w celach użytkowych oraz do monitorowania ruchu. Przeczytaj regulamin serwisu.

Zgadzam się