Unia Europejska

Unia Europejska reguluje Sztuczną Inteligencję

Unia Europejska przyjęła prawo mające na celu kontrolę wykorzystania zaawansowanych modeli AI, takich jak ChatGPT.

Przyspieszenie legislacyjnego procesu „AI Act” nastąpiło po pojawieniu się na rynku chatbota ChatGPT, który zwrócił uwagę na szybki rozwój generatywnej sztucznej inteligencji. Jego zdolność do tworzenia złożonych tekstów wzbudziła nie tylko podziw, ale i obawy dotyczące możliwego nadużycia. W regulacji znalazły się także inne modele AI, takie jak Dall-E, Midjourney czy Stable Diffusion, które potrafią tworzyć obrazy na żądanie w różnych stylach.

Proces negocjacyjny nie był łatwy, z początkowymi rozmowami trwającymi 22 godziny i zakończonymi jedynie ustaleniem o wznowieniu dyskusji następnego dnia. Ostateczne jednak osiągnięto porozumienie. Głównym tematem debaty i uzgodnień było to, jak regulować systemy sztucznej inteligencji i ogólnego ich zastosowania, takie jak ChatGPT. Niektóre kraje obawiały się nadmierneh regulacju zagrażającej rozwojowi europejskich liderów w branży, takich jak niemiecki Aleph Alpha czy francuski Mistral AI. Kwestia zdalnego nadzoru biometrycznego również budziła kontrowersje, zwłaszcza w kontekście wyjątków dla organów ścigania i celów bezpieczeństwa narodowego.

Komisarz UE ds. rynku wewnętrznego, Thierry Breton, ogłosił, że „AI Act” stanowi nie tylko zbiór zasad, ale również platformę startową dla europejskich startupów i badaczy, by wiedli prym w globalnym wyścigu o godną zaufania AI. Inicjatywa ta wpisuje się w szersze globalne obawy dotyczące sztucznej inteligencji, z USA i Chinami wprowadzającymi własne regulacje.

Nowo ustanowione Biuro AI UE, działające przy Komisji Europejskiej, będzie monitorować przestrzeganie nowych przepisów i nakładać sankcje na naruszających prawo. Biuro będzie miało uprawnienia do nakładania kar w wysokości do siedmiu procent rocznego obrotu firmy lub 35 milionów euro, w zależności od tego, która kwota jest wyższa.

Unia Europejska wraz ze swoim nowym prawem tworzyramy prawne dla rozwoju etycznej i godnej zaufania sztucznej inteligencji. Zwolennicy regulacji przekonują, że prawo to stanowi ważny krok w kierunku zapewnienia, że technologia AI będzie rozwijana i stosowana w sposób odpowiedzialny i etyczny, z poszanowaniem prywatności oraz praw człowieka – co ma kluczowe znaczenie dla zrównoważonej przyszłości cyfrowej.

Szymon Ślubowski

SUBSKRYBUJ „GAZETĘ NA NIEDZIELĘ” Oferta ograniczona: subskrypcja bezpłatna do 31.08.2024.

Strona wykorzystuje pliki cookie w celach użytkowych oraz do monitorowania ruchu. Przeczytaj regulamin serwisu.

Zgadzam się