wyciek danych

Wycieki danych – jak naukowcy sobie z tym radzą?

Uczenie maszynowe odgrywa ważną rolę w analizie ogromnych zbiorów, jednak problemem jakim są wycieki danych są dużym problemem dla naukowców.

W procesie tworzenia modeli uczenia maszynowego, które mają za zadanie identyfikować wzorce w danych, naukowcy stosują metodykę oddzielania danych na zestawy służące do szkolenia i testowania modeli. Taka strategia pozwala ocenić, jak skutecznie model radzi sobie z danymi, do których wcześniej nie miał dostępu. Niemniej jednak, błędy ludzkie mogą prowadzić do nieumyślnego przenikania danych testowych do zbioru danych treningowych, co znacząco wpływa i zaburza wyniki.

Wycieki danych w procesie uczenia maszynowego stanowią poważne wyzwanie dla naukowców i badaczy, którzy dążą do opracowania precyzyjnych i skutecznych modeli. W badaniach przeprowadzonych przez zespół z Yale, naukowcy zdecydowali się przyjrzeć bliżej, jak takie wycieki wpływają na modele uczenia maszynowego, szczególnie te oparte na neuroobrazowaniu. Zjawisko to może prowadzić do błędnej interpretacji skuteczności modeli, co jest szczególnie problematyczne w dziedzinach takich jak biomedycyna i neuronauka, gdzie dokładność ma kluczowe znaczenie.

W ramach badania, naukowcy najpierw wytrenowali model uczenia maszynowego przy użyciu danych fMRI, które nie były dotknięte problemem wycieku danych. Następnie model został przetestowany pod kątem zdolności do przewidywania wieku, zdolności rozwiązywania problemów i uwagi na podstawie „niewidocznych” danych neuroobrazowych. Po wprowadzeniu wycieków do danych treningowych, badacze porównali wyniki modelu z tymi uzyskanymi na czystych danych, odkrywając, że wycieki drastycznie zawyżały wydajność modelu.

Dwa główne typy wycieków zostały zidentyfikowane: wyciek „selekcji cech”, gdzie badacze nieświadomie wybierają cechy z całego zbioru danych zamiast tylko z danych treningowych, oraz wyciek „powtarzającego się podmiotu”, gdzie dane od tej samej osoby pojawiają się zarówno w zestawie treningowym, jak i testowym. Oba te typy wycieków mogą prowadzić do fałszywie pozytywnych wyników, dając mylne wrażenie, że model radzi sobie znacznie lepiej, niż jest to w rzeczywistości.

Efekty wycieków danych mogą mieć dalekosiężne konsekwencje dla naukowych badań i ich wiarygodności. Fałszywa inflacja wyników może wprowadzać w błąd badaczy, co do skuteczności modeli, a także utrudniać powielenie wyników przez inne zespoły badawcze. W kontekście neurobiologii, gdzie modele uczenia maszynowego wykorzystywane są do interpretacji złożonych zależności mózg-zachowanie, wycieki danych mogą również wpływać na neurobiologiczną interpretację wyników.

Badanie przeprowadzone przez zespół z Yale podkreśla konieczność ścisłego monitorowania procesu tworzenia i trenowania modeli uczenia maszynowego, aby uniknąć wycieków danych. Wskazuje również na potrzebę stosowania najlepszych praktyk, takich jak dzielenie się kodem i korzystanie z dobrze znanych pakietów kodowania, co może pomóc w zapobieganiu niezamierzonemu wyciekowi danych. Kluczowe jest również zachowanie zdrowego sceptycyzmu wobec wyników i poddanie ich dodatkowej weryfikacji, aby zapewnić ich wiarygodność i dokładność. Odkrycia te mają znaczenie nie tylko dla naukowców pracujących nad modelami uczenia maszynowego, ale także dla szerszej społeczności naukowej, podkreślając wagę dokładności i transparentności w badaniach.

Szymon Ślubowski

SUBSKRYBUJ „GAZETĘ NA NIEDZIELĘ” Oferta ograniczona: subskrypcja bezpłatna do 31.08.2024.

Strona wykorzystuje pliki cookie w celach użytkowych oraz do monitorowania ruchu. Przeczytaj regulamin serwisu.

Zgadzam się