Zielony Ekran Klimatyczny

Zielony Ekran Klimatyczny jako narzędzie do zarządzania wodą opadową

W 2023 roku, w obliczu poważnych problemów związanych z rekordowymi opadami deszczu w Danii, profesor Marina Bergen Jensen z Uniwersytetu w Kopenhadze zaprezentowała ciekawe podejście do zarządzania wodami opadowymi, traktując je jako cenny zasób, a nie problem. Jej metoda – Zielony Ekran Klimatyczny, odzwierciedla globalne potrzeby zrównoważonego zarządzania wodą opadową.

W dzielnicy Valby w Kopenhadze z powodzeniem zastosowano nowatorskie rozwiązanie – Zielony Ekran Klimatyczny. Jest to trzymetrowy płot ogrodowy z wierzby, który pełni funkcję nie tylko bariery akustycznej, ale również efektywnie zarządza wodą opadową. Ekran kieruje wodę z dachu sąsiedniego budynku w górę, zamiast odprowadzać ją do kanalizacji. Wykorzystuje on potencjał energetyczny wody, kierując ją do wolnostojącego ekranu klimatycznego, z którego woda paruje, infiltruje lub jest zatrzymywana na sąsiednim obszarze otoczonym płytkim wałem ziemnym.

System prowadzi wodę opadową na szczyt płotu, gdzie jest absorbowana przez specjalny materiał, a następnie paruje. Dzięki temu procesowi, ekran stanowi skuteczne i zrównoważone rozwiązanie zarządzania wodami opadowymi. Jest to szczególnie istotne podczas intensywnych opadów deszczu, kiedy nadmiar wody może być przechowywany na sąsiednim trawniku, co pokazuje zdolność systemu do radzenia sobie z ekstremalnymi warunkami pogodowymi.

Zielony Ekran Klimatyczny oferuje także inne korzyści, takie jak wsparcie dla bioróżnorodności, tworzenie obszarów rekreacyjnych, a także działanie jako inicjatywa chłodzenia miejskiego. Co ważne, rozwiązanie to nie wymaga specjalistycznej budowy, pomp ani betonu, co otwiera nowe możliwości wdrażania skutecznych rozwiązań zarządzania wodami opadowymi nawet w ograniczonych przestrzeniach.

Profesor Jensen podkreśla potrzebę rozpowszechniania lokalnych systemów, takich jak Zielony Ekran Klimatyczny, w większych aglomeracjach, aby lepiej zarządzać wodami opadowymi i wykorzystywać je do wielu różnych zastosowań.

Zielony Ekran Klimatyczny jest przykładem innowacyjnego i zrównoważonego podejścia do zarządzania wodami opadowymi, które oferuje znaczące korzyści ekologiczne i społeczne. W obliczu rosnących wyzwań związanych ze zmianami klimatycznymi i ekstremalnymi warunkami pogodowymi, takie rozwiązania są kluczowe dla osiągnięcia zrównoważonego rozwoju miejskiego i lepszego zarządzania zasobami naturalnymi.

Szymon Ślubowski

SUBSKRYBUJ „GAZETĘ NA NIEDZIELĘ” Oferta ograniczona: subskrypcja bezpłatna do 31.03.2024.

Strona wykorzystuje pliki cookie w celach użytkowych oraz do monitorowania ruchu. Przeczytaj regulamin serwisu.

Zgadzam się