lektury szkolne

Jakie lektury szkolne zostaną wykreślone z nowej podstawy programowej?

Dnia 23 kwietnia do konsultacji publicznych skierowano dwa projekty nowelizacji rozporządzeń ministra edukacji w sprawie podstawy programowej. Jeden dotyczy szkół podstawowych, a drugi – liceów i techników. Lektury szkolne jakie mają zostać wykreślone z obecnej podstawy programowej to m.in.: „Kronika Polska”, „Konrad Wallenrod”, czy „Pamiętniki”.

Uszczuplona nowa podstawa programowa

Zgodnie z dwoma projektami rozporządzeń zakres treści, jakie powinien umieć uczeń, ma być „odchudzony” o około 20 procent. Uszczuplona podstawa ma obowiązywać od nowego roku szkolnego. Dotychczasowa podstawa programowa będzie obowiązywała w klasach I-III szkoły podstawowej, gdzie nie przewidziano zmian. Projektowane rozporządzenia mają wejść w życie 1 września 2024 r., czyli z początkiem nowego roku szkolnego.

Zmiany w klasach IV-VIII

Z listy lektur obowiązkowych w klasach IV-VI wykreślono m.in.: „W pamiętniku Zofii Bobrówny” Juliusza Słowackiego, mit o Orfeuszu i Eurydyce, przypowieść ewangeliczną o pannach roztropnych i „Powrót taty” Adama Mickiewicza.

Jeśli chodzi o listę lektur, która była do tej pory obowiązkowa w klasach VII-VIII, to wykreślono z niej: „Żonę modną” Ignacego Krasickiego, „Śmierć Pułkownika” Adama Mickiewicza, tren I i V Jana Kochanowskiego, „Syzyfowe prace” Stefana Żeromskiego, „Tędy i owędy” Melchiora Wańkowicza, a ponadto wiersze Mariana Hemara, Jarosława Marka Rymkiewicza, Jana Lechonia, Jerzego Lieberta i fraszki Jana Sztaudyngera.

Lektury szkolne wykreślone z programu liceów i techników

W liceach i technikach z listy lektur obowiązkowych w zakresie podstawowym wykreślono: fragmenty „Kwiatków świętego Franciszka z Asyżu”, fragmenty „Kroniki polskiej” Galla Anonima, fragmenty „Kazań sejmowych” Piotra Skargi, wiersze Jana Andrzeja Morsztyna, fragmenty „Pamiętników” Jana Chryzostoma Paska, wybór sielanek i liryki religijnej Franciszka Karpińskiego, „Konrada Wallenroda” Adama Mickiewicza, „Z legend dawnego Egiptu” Bolesława Prusa, „Rozdziobią nas kruki, wrony…” Stefana Żeromskiego, wiersze: Tadeusza Gajcego, Stanisława Balińskiego, Kazimiery Iłłakowiczówny, „Ludzie, którzy szli” Tadeusza Borowskiego, wiersze z tomu „Ocalenie” Czesława Miłosza, teksty Kabaretu Starszych Panów i utwory Ewy Demarczyk.

Z zakresu podstawowego na rozszerzony w liceach i technikach przeniesiono: fragmenty „Odysei” Homera, „Nie-Boską Komedię” Zygmunta Krasińskiego, wiersze Jarosława Marka Rymkiewicza i „Katedrę” (z tomu „W kraju niewiernych”) Jacka Dukaja. W liceach i technikach do lektur uzupełniających z lektur obowiązkowych z zakresu podstawowego przeniesiono: „Romea i Julię” Williama Szekspira, fragmenty „Drogi donikąd” (fragmenty) Józefa Mackiewicza, „Madame” Antoniego Libery. „Inny świat” Gustawa Herlinga-Grudzińskiego ma być czytany we fragmentach.

Z listy lektur obowiązkowych w liceach i technikach w zakresie rozszerzonym usunięto m.in.: „Chmury” Arystofanesa, fragmenty: „Eneidy” Wergiliusza, „Wyznań” św. Augustyna, „Summy teologicznej” św. Tomasza z Akwinu, „Prób” Michela de Montaigne’a; „Lillę Wenedę” Juliusza Słowackiego, fragmenty „Czarnych kwiatów” i „Promethidionu” Cypriana Kamila Norwida, „Noc listopadową” Stanisława Wyspiańskiego, wybrane teksty z kwartalników literackich.

Z listy lektur uzupełniających wykreślono m.in.: opracowaną przez Jerzego Wojtczaka-Szyszkowskiego „Kronikę Książąt Polskich”, fragmenty „Historyi o chwalebnym Zmartwychwstaniu Pańskim” (fragmenty) Mikołaja z Wilkowiecka, „Psalmodię polską” Wespazjana Kochowskiego, utwory Stanisława Trembeckiego, wiersze Marii Konopnickiej, Anny Świrszczyńskiej, Anny Kamieńskiej, Julii Hartwig, Stanisława Grochowiaka, Ryszarda Krynickiego, Edwarda Stachury i Adama Zagajewskiego.

PAP/Paulina Kurek/MJ

SUBSKRYBUJ „GAZETĘ NA NIEDZIELĘ” Oferta ograniczona: subskrypcja bezpłatna do 31.08.2024.

Strona wykorzystuje pliki cookie w celach użytkowych oraz do monitorowania ruchu. Przeczytaj regulamin serwisu.

Zgadzam się