ulam

Ruszyła 6. edycja programu Ulam NAWA!

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej zaprasza naukowców z zagranicznych uczelni oraz ośrodków badawczych, mających tytuł co najmniej doktora, do składania wniosków do kolejnej edycji programu Ulam NAWA. Nabór wniosków potrwa do 15 maja 2024 r.

Celem programu jest zwiększanie stopnia umiędzynarodowienia polskich uczelni i instytucji naukowych.

„Co roku zauważalny jest coraz większy zasięg programu Ulam NAWA wśród międzynarodowej społeczności naukowej. Jesteśmy zadowoleni, że ogłaszamy kolejną edycję tego prestiżowego programu. Liczymy, że przyznane granty przyczynią się do trwałej współpracy i powstania międzynarodowych projektów, w których wezmą udział nasi badacze. Jest to kluczowy kierunek w procesie internacjonalizacji polskiej nauki oraz w budowaniu reputacji Polski w globalnym środowisku akademickim. Obecnie możemy śmiało stwierdzić, że Polska jest atrakcyjnym miejscem do prowadzenia badań naukowych. Nasze uczelnie dysponują infrastrukturą badawczą na bardzo dobrym poziomie. Nawiązywane kontakty są niezwykle wartościowe dla rozwoju nauki, stanowiąc fundament w budowaniu sieci ambasadorów naszego kraju. Wykorzystanie potencjału programu Ulam NAWA jest wspólną odpowiedzialnością NAWA, uczelni i polskich profesorów” – powiedział dr Dawid Kostecki, dyrektor NAWA.

Program Ulam NAWA pozwala na przyjazdy do Polski zarówno uznanych, jak i obiecujących naukowców, umożliwia im odbycie stażu, a także nawiązanie i pogłębienie współpracy naukowej w polskich ośrodkach badawczych oraz akademickich.

Pobyty zagranicznych naukowców w Polsce mogą trwać od 6 do 24 miesięcy, beneficjent w ramach programu otrzyma comiesięczne stypendium w wysokości 7500 zł, ryczałt na koszty utrzymania i zakwaterowania w Polsce w wysokości 4000 zł miesięcznie, ryczałt na koszty podróży w zależności od kraju przyjazdu oraz wsparcie na pobyt dzieci lub dla osób z niepełnosprawnością.

Do tej pory z udziału w programie skorzystało 303 naukowców i naukowczyń z całego świata. Reprezentowane są m.in. takie kraje jak: Niemcy, Włochy, Brazylia, Argentyna, Egipt, Stany Zjednoczone, Australia, Chile, Meksyk czy Wietnam. Najliczniej reprezentowane dziedziny wg klasyfikacji OECD to nauki przyrodnicze oraz inżynieryjno-techniczne.

Dotychczasowi beneficjenci programu najczęściej prowadzą badania na Uniwersytecie Warszawskim, Uniwersytecie Jagiellońskim, Uniwersytecie Wrocławskim, Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Politechnice Wrocławskiej. Są i byli także obecni na uczelniach w Toruniu, Opolu, czy Szczecinie. Warto podkreślić, że na realizację projektów wybierane są również Instytuty PAN oraz Sieci Badawczej Łukasiewicz.

Więcej na stronie: https://nawa.gov.pl/en/nawa/news/nabor-do-6-edycji-programu-ulam-nawa-otwarty

Patron programu

Stanisław Marcin Ulam (1909-1984) był wybitnym polskim matematykiem. Doktorat obronił w 1933 roku na Politechnice Lwowskiej. Prof. Ulam był członkiem znanej na całym świecie lwowskiej szkoły matematycznej i współautorem Księgi Szkockiej. Tuż przed wybuchem II wojny światowej udał się do Stanów Zjednoczonych, aby dołączyć do Institute for Advanced Study w Princeton. Pracował na wielu amerykańskich uniwersytetach jako profesor, w tym na należącym doBluszczowej Ligi Uniwersytecie Colorado Boulder oraz na Uniwersytecie Wisconsin i Uniwersytecie Stanowym Florydy.

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej (NAWA)

SUBSKRYBUJ „GAZETĘ NA NIEDZIELĘ” Oferta ograniczona: subskrypcja bezpłatna do 31.08.2024.

Strona wykorzystuje pliki cookie w celach użytkowych oraz do monitorowania ruchu. Przeczytaj regulamin serwisu.

Zgadzam się