Trzecia Droga Władysław Kosiniak-Kamysz
Fot. Maciej Nędzyński/CO MON

Na Trzecią Drogę zagłosowali wyborcy, którzy nie chcą rewolucji wywracającej porządek cywilizacyjny

Trzecia Droga to był projekt, który odmienił oblicze wyborów parlamentarnych – mówił w sobotę Lublinie Władysław Kosiniak-Kamysz, prezes PSL i wicepremier. W kolejnych wypowiedziach w ostatnich godzinach prezes PSL przystąpił do ofensywy repozycjonującej stronnictwo w napiętym czasie polskiej polityki. Jaki PSL wyłania się z jego słów?

PSL stoi i będzie stała na straży „wartości narodowych, patriotycznych, chrześcijańskich”

„Stworzyliśmy Trzecią Drogę. To był projekt, który odmienił oblicze tych wyborów. Wielu mówiło, że „musicie iść na jednej liście”. To było powtarzane jak zaklęcie. Większość pytań, jakie dostawałem, brzmiało: „czy będzie jedna lista” – mówił w sobotę w Lublinie Władysław Kosiniak-Kamysz, odnosząc się do wyborów parlamentarnych, które odbyły się 15 października 2023 r.

„Nie byliśmy przeciwko relacjom z naszymi dzisiejszymi koalicjantami z Lewicy i z Platformy Obywatelskiej”, my im chcieliśmy pokazać co jest jedyną szansą na wygranie – wygranie rozumiem jako możliwość stworzenia rządu, a nie zajęcie pierwszego miejsca w wyborach – dodał.

Jak mówił Władysław Kosiniak-Kamysz, „czuliśmy w ruchu ludowym bardzo dobrze”, że jest grupa wyborców, która „nie chce głosować na PiS, ale nie chce też radykalnego skrętu w lewo, nie chce jakiejś rewolucji”. „Oni na nas zagłosowali, bo widzą nadzieję, że dla tych wartości, które są dla nas ogólnopolskie, ogólnospołeczne, zachowamy godne miejsce. Że nie będzie żadnej rewolucji, która wywróci porządek cywilizacyjny, który nas ukształtował. A on wynika z naszej tradycji, kultury i wartości – narodowych, patriotycznych, narodowych i chrześcijańskich, bo taka jest historia, kultura i tradycja Polski” – dodał Władysław Kosiniak-Kamysz.

PSL obrońcą wspólnoty narodowej

Wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz również w sobotę powiedział w Toruniu, że dla obecnego rządu bardzo ważna jest odbudowa wspólnoty. To ona jest podstawowym gwarantem bezpieczeństwa — przekonywał.

Kosiniak-Kamysz był w sobotę wieczorem gościem Marszałkowskiego Balu Dobroczynnego. „Najważniejsze w tym wszystkim jest to, dla kogo to robicie. To trzy ośrodki niosące pomoc — dom samotnej matki, hospicjum dla dzieci i dom pomocy społecznej dla dzieci ze sprzężoną niepełnosprawnością. Dobro wraca. Wróci do was, jestem tego pewien. Dla nas, dla naszego rządu, bo są tu ministrowie, wojewodowie, parlamentarzyści, bardzo ważna jest odbudowa wspólnoty narodowej” – powiedział prezes PSL.

Władysław Kosiniak-Kamysz podkreślił, że wspólnota narodowa jest „podstawowym gwarantem bezpieczeństwa”. Mówił też o odbudowie wspólnoty społecznej, odbudowie relacji. Ocenił, że nie ma prawdziwej wspólnoty narodowej, jeżeli nie ma dbania o tych, których jest najtrudniej, którzy „sami sobie nie poradzą”.

PSL w sprawie Funduszu Kościelnego: szanując wiernych i równocześnie szanując zobowiązania polityczne

Do połowy roku daje sobie czas na wypracowanie rozwiązań w kwestii Funduszu Kościelnego; w najbliższych dniach zwołam pierwsze posiedzenie zespołu w tej sprawie – powiedział także w sobotę w Lublinie Władysław Kosiniak-Kamysz.

Władysław Kosiniak-Kamysz pytany na konferencji prasowej, kiedy odbędzie się pierwsze spotkanie międzyresortowego zespołu ds. Funduszu Kościelnego oraz czego będzie dotyczyło, odpowiedział, że pierwsze posiedzenie zwoła w najbliższych dniach. „Do połowy roku daję sobie czas na wypracowanie rozwiązań w kwestii Funduszu Kościelnego, tak, żeby zapewnić po pierwsze zmianę efektywną, ale która szanuje wszystkie Kościoły i związki wyznaniowe, a przede wszystkim szanuje swoich wiernych i szanuje też te nasze zobowiązania polityczne” – powiedział.

Prezes PSL zaznaczył, że pewnie skupiać się będą najbardziej nad rozwiązaniem związanym z odpisem określonego procenta podatkowego na rzecz Kościołów i związków wyznaniowych. Dodał, że będą nad tym pracować korzystając z doświadczeń sprzed ponad 10 lat.

W Monitorze Polskim opublikowano w ubiegłym tygodniu zarządzenie prezesa Rady Ministrów w sprawie powołania Międzyresortowego Zespołu ds. Funduszu Kościelnego. Jego pierwsze sprawozdanie ma zostać przedstawione Radzie Ministrów do 31 marca 2024 r. Do zadań zespołu należy przeprowadzanie analiz i wypracowanie koncepcji zmiany funkcjonowania Funduszu Kościelnego oraz zmiany zasad finansowania składek i świadczeń z ubezpieczenia społecznego oraz ubezpieczenia zdrowotnego duchownych, działalności charytatywnej, oświatowo-wychowawczej i opiekuńczo-wychowawczej Kościołów i innych związków wyznaniowych oraz odbudowy, konserwacji i remontów obiektów sakralnych i kościelnych o wartości zabytkowej. Kolejnym zadaniem zespołu jest przedstawienie propozycji działań, w tym legislacyjnych.

Czym jest Fundusz Kościelny?

Fundusz Kościelny powstał na mocy ustawy z 20 marca 1950 r. o przejęciu przez państwo dóbr martwej ręki, poręczeniu proboszczom posiadania gospodarstw rolnych i utworzeniu Funduszu Kościelnego. Według pierwotnych założeń miał być formą rekompensaty dla Kościołów i innych związków wyznaniowych za przejęte od nich przez państwo nieruchomości ziemskie. Z przejętych nieruchomości miała zostać utworzona masa majątkowa, z której dochód miał być dzielony między Kościoły, proporcjonalnie do wielkości zabranych nieruchomości.

Obecnie z Funduszu Kościelnego korzystają wszystkie działające legalnie w Polsce związki wyznaniowe, także te, które nie działały na terytorium Polski w 1950 r. i nie utraciły wówczas żadnych nieruchomości. Tych związków wyznaniowych jest 185.

Gabriela Bogaczyk/Iga Leszczyńska/Tomasz Więcławski/PAP/AJ

SUBSKRYBUJ „GAZETĘ NA NIEDZIELĘ” Oferta ograniczona: subskrypcja bezpłatna do 31.08.2024.

Strona wykorzystuje pliki cookie w celach użytkowych oraz do monitorowania ruchu. Przeczytaj regulamin serwisu.

Zgadzam się