Wybory samorządowe 2024 kandydaci na prezydentów miast

Wybory samorządowe 2024. Walka o Warszawę, Kraków, Łódź, Wrocław, Poznań, Katowice i Szczecin wydaje się już rozstrzygnięta

Kampania samorządowa przed wyborami, których pierwsza tura odbędzie się 7 kwietnia 2024 roku, powoli się rozpędza. Oto jak wygląda scena przedwyborcza w tych miastach, w których wynik wydaje się być oczywistym. Symulacji dokonano na pierwsze dni stycznia 2024 r., ale niewiele jest czynników, które mogłyby wpłynąć na inny wynik, niż prezentowane predykcje.

Rafał TRZASKOWSKI bierze WARSZAWĘ, Tobiasz BOCHEŃSKI buduje się na przyszłość

Rafał TRZASKOWSKI zwycięży nawet nie wychodząc na ring, taki jest układ poparcia politycznego dla Platformy Obywatelskiej, której to partii jest wiceprzewodniczącym.

Rafał TRZASKOWSKI urodził się 17 stycznia 1972 roku. W latach 1991-1996 studiował na Wydziale Dziennikarstwa, Nauk Politycznych oraz Filologii Angielskiej. Doktor nauk politycznych i wykładowca akademicki specjalizujący się w tematyce europejskiej. W rządzie Donalda Tuska był ministrem administracji i cyfryzacji, zaś w gabinecie Ewy Kopacz – Sekretarza Stanu w MSZ ds. UE. W latach 2009-2013 był posłem do Parlamentu Europejskiego.

Tobiasz BOCHEŃSKI będzie głównym kontrkandydatem urzędującego prezydenta miasta. Jego sukcesem będzie, jeśli kampanią doprowadzi do tego, że mieszkańcy stolicy pójdą drugi raz do urn, a więc wybór warszawiaków zostanie przeprowadzony w dwóch etapach. Jego wynik będzie także doskonałym prognostykiem na przyszłość – z tego punktu widzenia ruch jego ugrupowania, które zyskuje wiedzę o jego waleczności i kampanijnej skuteczności, wydaje się być ruchem przemyślanym.

Tobiasz BOCHEŃSKI urodził się 15 grudnia 1987 r. Ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. W 2012 objął stanowisko sekretarza do spraw naukowych w Centrum Myśli Polityczno-Prawnej im. Alexisa de Tocqueville’a. W pracy naukowej zajął się badaniami nad anglosaską myślą republikańską i liberalną. W latach 2019–2023 pełnił funkcje wojewody łódzkiego, od 18 kwietnia 2023 r. pełnił funkcję Wojewody Mazowieckiego. 13 grudnia 2023 r., gdy premierem został Donald Tusk, Tobiasz BOCHEŃSKI wystąpił z żądaniem pilnego przyjęcia dymisji.

Kandydowanie na prezydenta Warszawy pozwoli mu zbudować zaplecze dla swoich działań w przyszłości, już teraz jest dobrze odbierany przez umiarkowane środowiska centrowe, zapraszany jest na najważniejsze rozmowy i uroczystości w Pałacu Prezydenckim. Intelektualista rzucający rękawicę Rafałowi TRZASKOWSKIEMU, idący po władzę, który znaczną część opinii publicznej będzie miał jednak z natury rzeczy przeciw sobie.

KRAKÓW – bierze Łukasz GIBAŁA – „czas na zmianę”

Najsilniejszym kandydatem wśród ubiegających się o prezydenturę byłej stolicy Polski jest lider stowarzyszenia „Kraków dla Mieszkańców” – Łukasz GIBAŁA. Prowadzi we wszystkich sondażach preferencji wyborczych przeprowadzanych w Krakowie w ostatnim czasie, niezależnie od tego, jaki ośrodek badawczy je przygotowuje. Jego przewaga nad kandydatami czy to PiS czy to PO jest znacząca.

Łukasz GIBAŁA urodził się 10 września 1977 roku w Krakowie. Doktorat z logiki napisał w Stanach Zjednoczonych, a obronił na Uniwersytecie Jagiellońskim. Łukasz GIBAŁA jest radnym miasta Kraków, wraz ze współpracownikami-ekspertami od wielu już lat opracowuje sektorowe polityki dla Krakowa, teraz będzie mógł wprowadzić je w życie. Kraków ma szansę zmienić swoje oblicze, nadrobić stracony czas, także doprowadzić do bardziej demokratycznego zarządzania miastem.

Łukasz GIBAŁA określa się mianem spełnionego przedsiębiorcy. Jest autorem 15 projektów ustaw gospodarczych. W roku 2017 wydana została książka jego „Kraków. Nowa energia”, w której przedstawił swoją wizję rozwoju miasta. Jest także właścicielem firmy z zakresu nowych technologii produkującej m.in. filamenty do druku 3D.

W 2013 roku został okrzyknięty mianem jednego z najlepszych posłów według tygodnika „Polityka”, wtedy z ramienia Platformy Obywatelskiej. Dziś jest niezależnym samorządowcem, liderem klubu radnych „Kraków dla Mieszkańców”.

W 2014 roku powołał do życia stowarzyszenie, którego celem jest poprawa jakości życia w Krakowie i kieruje do dnia dzisiejszego. Jego najważniejsze cele to zatrzymanie chaotycznej zabudowy Krakowa, walka ze smogiem, również komunikacyjnym, oraz ochrona terenów zielonych.

W wyborach samorządowych w maju 2018 ubiegał się o stanowisko prezydenta Krakowa. Otrzymał poparcie 17,14% (3. miejsce), zdobywając wówczas mandat radnego miejskiego z list własnego komitetu wyborczego. Jego kontrkandydaci z klasycznych partii politycznych mogą dziś, w wyborach 2024 r., jedynie pomarzyć o jego ówczesnym wyniku.

WROCŁAW – Jacek SUTRYK: „najważniejszymi koalicjantami są mieszkańcy”

Jacek SUTRYK zmierza ku reelekcji. Prezydent, który mógłby być uznany za prekursora „Koalicji 15 października” (jako kandydata niezależnego w 2018 roku, poza wieloma NGOsami i organizacjami społecznymi, poparły go m.in. Koalicja Obywatelska, Lewica, członkowie PSLu współtworzącego Trzecią Drogę), dziś wedle wszystkich wrocławskich sondaży cieszy się sporym poparciem społecznym – głównie dzięki konsekwentnemu zorientowanemu na mieszkańców programowi inwestycyjnemu. Platforma Obywatelska, prowadzona w regionie przez mającego już aspiracje prezydenckie w 2018 r. (nie uzyskał poparcia partii) ówczesnego posła Nowoczesnej a obecnie PO, Michała Jarosa, sonduje – według sondaży, z mizernymi jednakże szansami na powodzenie – możliwość wypchnięcia Jacka SUTRYKA z ringu.

Byłby to jednak pierwszy przykład złamania idei Koalicji 15 października (silnie wspieranej w wyborach przez samorządowców z dużych miast, w tym Wrocław) oraz deklaracji pojednania i budowania wspólnoty złożonej przez premiera Donalda Tuska. Idea Koalicji 15 października padła by za sprawą partyjniactwa – lokalnych działaczy Platformy Obywatelskiej, chcących sięgnąć po władzę w mieście i okopać się w nim na kolejne lata.

Jacek SUTRYK urodził się 17 września 1978 roku we Wrocławiu. W 2002 roku ukończył studia socjologiczne na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego. Doktorant Kolegium Ekonomiczno-Społecznym SGH w Warszawie, wykładowca w Wyższej Szkole Pedagogicznej im. Janusza Korczaka w Warszawie. Od 2007 pełnił funkcję dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrocławiu, od 2011 r. – dyrektora Departamentu Spraw Społecznych UM Wrocław.

W listopadzie 2018 roku prawie 130 tysięcy wrocławian zdecydowało, że Jacek SUTRYK został Prezydentem Wrocławia, wybranym w I turze, po otrzymaniu 129669 (50,2 proc.) głosów.

Jacek SUTRYK deklaruje podobnie jak w 2018 roku, że jego najważniejszymi koalicjantami są mieszkańcy, dla których i wespół z którymi pracuje, gotów jest także na współpracę z każdym ugrupowaniem partyjnym, któremu drogie są idee samorządności.

ŁÓDŹ – Hanna ZDANOWSKA, pierwsza tura

Hanna ZDANOWSKA urodziła się 23 marca 1959 roku w Łodzi. Ukończyła studia z zakresu inżynierii środowiska na Wydziale Budownictwa i Architektury Politechniki Łódzkiej. Po ukończeniu studiów prowadziła własną działalność gospodarczą w branży odzieżowej. W latach 80. była m.in. majstrem na łódzkich budowach na Radogoszczu i Retkini.

W 2006 roku Hanna ZDANOWSKA przystąpiła do Platformy Obywatelskiej, a w 2007 roku została wybrana do Sejmu. Kandydując w okręgu łódzkim, uzyskała wówczas 11 506 głosów. Pełniła funkcję wiceprzewodniczącej Polsko-Tajwańskiego Zespołu Parlamentarnego.

W wyborach samorządowych w 2010 została zgłoszona jako kandydatka na prezydenta Łodzi z ramienia Platformy Obywatelskiej. W pierwszej turze wyborów z 21 listopada 2010 zdobyła 69 613 (34,04%) głosów, zajmując pierwsze miejsce wśród kandydatów. 5 grudnia tego samego roku zwyciężyła w drugiej turze wyborów z Dariuszem Jońskim z wynikiem 60,65% głosów, 13 grudnia została zaprzysiężona na urząd prezydenta miasta, stając się pierwszą w historii kobietą kierującą administracją miejską Łodzi. Z kolei w 2014 z powodzeniem ubiegała się o reelekcję, wygrywając w pierwszej turze głosowania z wynikiem 54,08% głosów. Po raz trzeci została wybrana na prezydenta Łodzi, otrzymując w pierwszej turze głosowania 70,22% głosów w roku 2018.

PiS oddaje POZNAŃ w pierwszej turze

Prawo i Sprawiedliwość jako jedyna poważna siła opozycyjna oddaje Poznań nie będąc w stanie wskazać kandydata, który mógłby poszerzyć elektorat ugrupowania. Wskazanie jako kandydata PiS w rywalizacji o schedę po Jacku JAŚKOWIAKU dosyć przeciętnego posła, bez większych szans także później w krajowej polityce, wygląda na świadome zejście PiS z pola rywalizacji w tym mieście i brak pomysłu na te wybory (w Poznaniu). Dodatkowo, poziom konfliktów w wielkopolskim PiS wielokrotnie przekracza poziom rywalizacji wewnętrznej w innych regionach, stąd też wsparcie dla wskazanego przez władze partii kandydata przez jego koleżanki i kolegów będzie bardziej niż symboliczne.

Swoisty walkower, którym oddaje PiS Poznań sprawi, że prezydentem Poznania zostanie Jacek JAŚKOWIAK, oceniany jako przeciętny prezydent tego miasta – w jego historii po 1989 roku.

Jacek JAŚKOWIAK urodził się 10 marca 1964 roku w Poznaniu. Działacz społeczny, działacz sportowy, były przedsiębiorca. Ukończył Wydział Prawa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, studia podyplomowe z zakresu rachunkowości i finansów oraz podatków. Jest stypendystą GFPS na Uniwersytecie w Bielefeld w Niemczech. Od 2013 roku jest członkiem Platformy Obywatelskiej. Był jej kandydatem na urząd prezydenta Poznania w roku 2014. W II turze wyborów uzyskał 86164 głosów poparcia (59,09%) i zastąpił na stanowisku prezydenta Miasta Poznania urzędującego przez 16 lat Ryszarda Grobelnego. 

Marcin KRUPA – ciekawa strategia prezydenta KATOWIC na reelekcję

Z podobnym problemem mają do czynienia prezydenci miast w całym kraju: lokalni baronowie partii politycznych, szefowie struktur, przekonani, że mogą zastąpić urzędujących prezydentów. Bardzo dużo zmysłu politycznego potrzeba, aby prezydent miasta i jego współpracownicy przetrwali partyjny ostrzał, niezależnie czy ze strony PiS czy ze strony PO. Ostatnie dni sprawiły, że wygląda na to, że Marcin KRUPA oczyściwszy przedpole, zmierza do odnowienia swojego mandatu jako prezydent Katowic.

Marcin KRUPA urodził się 5 kwietnia 1976 roku w Katowicach. Absolwent Wydziału Transportu Politechniki Śląskiej. W 2005 roku obronił pracę doktorską z dziedziny budowy i eksploatacji maszyn, a następnie pracował jako adiunkt na tej samej uczelni.

W latach 2006 – 2010 radny Rady Miasta Katowice, w latach 2010 – 2014 wiceprezydent odpowiedzialny za strategiczne obszary w mieście. W 2014 roku ogłosił swój program wyborczy – „Umowę z mieszkańcami Katowic” i został wybrany w II turze na prezydenta Katowic uzyskując poparcie ponad 71,3% głosujących. W 2018 roku: „Umowa z mieszkańcami Katowic 2.0” i zwycięstwo w I turze z poparciem 55,4%. W wyborach startował jako kandydat bezpartyjny, a w Radzie Miasta jego klub (Forum Samorządowe i Marcin Krupa) posiada najwięcej radnych.

Katowice Marcina KRUPY w trakcie dwóch kadencji jego prezydentury uzyskały tytuł Miasta Kreatywnego UNESCO w dziedzinie muzyki, a w 2017 roku zostały centralnym miastem Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Zorganizowano dwa największe globalne wydarzenia ONZ – Szczyt Klimatyczny COP24 (2018 r.) i Światowe Forum Miejskie WUF11 (2022 r.). Katowice uzyskały też prestiżowy tytuł Europejskiego Miasta Nauki 2024.

SZCZECIN – Piotr Krzystek i długo długo nic, „bo Szczecin jest taki jak Ty i ja”

W sposób sprawny, przemyślany i niejako naturalny zmierza Piotr KRZYSTEK do reelekcji. To jest jego miasto, rozwijane zgodnie z jego wizją, a przy tym przede wszystkim nie marnujące nadarzających się szans, aktywnie poszukujących pomysłów na lepsze życie jego mieszkańców.

Piotr KRZYSTEK urodził się 5 lutego 1973 roku w Szczecinie.  Radca prawny, manager, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego. Prezydentem Szczecina jest od 2006 roku. Na swojej stronie internetowej Piotr KRZYSTEK pisze: „jestem dumny, że razem współtworzymy Szczecin. Bo Szczecin jest taki jak Ty i ja”. 

W przeszłości był związany z Platformą Obywatelską (2006-2010). Dziś Piotr KRZYSTEK stoi na czele regionalnych struktur ugrupowania Bezpartyjni Samorządowcy. A ponieważ Szczecin jest dla niego najważniejszy, potrafi rozmawiać o mieście (w różnych okresach) z PO, z PiS, jak i z Polską 2050.

„Wszystko o czym nie powiedziałem” – to tytuł najnowszej książki opowiadającej o życiu prezydenta Szczecina Piotr KRZYSTKA. Cały dochód ze sprzedaży debiutanckiej książki prezydent Szczecina zamierza przekazać na konto Zachodniopomorskiego Hospicjum dla Dzieci i Dorosłych. 

Laura Wieczorek

SUBSKRYBUJ „GAZETĘ NA NIEDZIELĘ” Oferta ograniczona: subskrypcja bezpłatna do 31.03.2024.

Strona wykorzystuje pliki cookie w celach użytkowych oraz do monitorowania ruchu. Przeczytaj regulamin serwisu.

Zgadzam się