Badanie zaufania CBOS

Nowi-starzy liderzy zaufania – sondaż CBOS

Największym zaufaniem cieszy się Szymon Hołownia, lider Polski 2050, marszałek Sejmu (54 proc.). Nieco poniżej, na drugim miejscu znalazł się prezydent Andrzej Duda (51 proc.). Zaś trzecie miejsce zajął prezes PSL, wicepremier i szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz (47 proc.) – wynika z najnowszego grudniowego sondażu CBOS.

Badanie zaufania CBOS do polityków: tylko Szymonowi Hołowni i Andrzejowi Dudzie ufa co najmniej połowa Polaków

Jak podkreśla CBOS, po zmianach zarejestrowanych w podobnym badaniu w listopadzie, w stosunku do okresu przedwyborczego, kolejne tygodnie niewiele zmieniły w czołówce rankingu społecznego zaufania.

Największym zaufaniem wciąż cieszy się marszałek Sejmu Szymon Hołownia. Ufa mu 54 proc. ankietowanych, nieufność wobec niego deklaruje 28 proc. respondentów. Zanotowano wzrost zaufania o 2 punkty procentowe oraz nieufności o 1 punkt procentowy.

Drugie miejsce w rankingu zajmuje prezydent Andrzej Duda, któremu ufa 51 proc. ankietowanych – tyle samo, ile w listopadzie. Jednocześnie utrzymał się spory odsetek badanych wyrażających nieufność w stosunku do głowy państwa – 39 proc. (wzrost o 1 punkt).

Marszałek Sejmu Szymon Hołownia i prezydent Andrzej Duda to jedyni politycy, którym obecnie ufa co najmniej połowa Polaków.

Na trzeciej pozycji rankingu, z zaufaniem blisko połowy ankietowanych, lokuje się szef PSL, wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kosiak-Kamysz (47 proc. pozytywnych wskazań). Po rejestrowanym w ubiegłym miesiącu bardzo dużym wzroście notowań, w grudniu oceny lidera PSL-TD okazały się nieco słabsze. Minimalnie ubyło ankietowanych deklarujących zaufanie (spadek o 1 punkt proc.), ale wyraźniej wzrósł odsetek badanych mających do niego stosunek negatywny (wzrost nieufności o 4 punkty procentowe). Wciąż jednak odsetek badanych obdarzających go zaufaniem prawie dwukrotnie przewyższa liczbę tych, którzy mu nie ufają (47 proc. deklaracji zaufania wobec 25 proc. – nieufności).

Czwarte i piąte miejsce w grudniowym rankingu CBOS przypadło prezydentowi Warszawy Rafałowi Trzaskowskiemu oraz byłemu premierowi Mateuszowi Morawieckiemu. Prezydentowi Warszawy ufa 46 proc. ankietowanych (wzrost o 1 punkt procentowy); wiceszefowi PO nie ufa 39 proc. ankietowanych (wzrost o 2 punkty proc.), zaś zaufanie do byłego premiera Mateusza Morawieckiego ma 42 proc. ankietowanych (wzrost o 2 punkty procentowe), nie ufa mu 48 proc. badanych (spadek o 3 punkty procentowe).

Mateusz Morawiecki przed Donaldem Tuskiem – sondaż niekorzystny dla obecnego premiera

Dopiero kolejne miejsce w rankingu, z tyłu peletonu, przypadło obecnemu premierowi Donaldowi Tuskowi, który zaprzysiężony został na ten urząd już po realizacji badania. Po odnotowanej w listopadzie dużej poprawie ocen, w grudniu zaobserwowano spadek notowań obecnego szefa rządu. Zaufanie do Donalda Tuska zadeklarowało w tym miesiącu 38 proc. ankietowanych, o 2 punkty procentowe mniej niż w listopadzie, jednocześnie wzrosła nieco liczba respondentów, którzy mu nie ufają (aż o 3 punkty procentowe do 49 proc.).

Na kolejnym miejscu jest Jarosław Kaczyński. 36 proc. badanych deklaruje zaufanie do prezesa PiS (wzrost o 3 punkty procentowe). W ocenach prezesa PiS niezmiennie dominują jednak negatywne noty – nie ufa mu 55 proc. ankietowanych (spadek o 1 punkt procentowy).

Im dalej w rankingu, tym zaufanie do polskich polityków topnieje. I to zdecydowanie. Także ich rozpoznawalność

Zaufanie do pozostałych uwzględnionych w grudniowym badaniu CBOS polityków nie osiąga już nawet jednej trzeciej wskazań pozytywnych.

Po 32 proc. deklaracji zaufania zebrali marszałek Senatu Małgorzata Kidawa-Błońska (33 proc. deklaracji nieufności), lider Lewicy, wicemarszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty (30 proc. deklaracji nieufności) oraz debiutujący w roli wicemarszałka Sejmu lider Konfederacji WiN Krzysztof Bosak (36 proc. deklaracji nieufności).

Kolejne miejsca w grudniowym rankingu zaufania CBOS zajęli politycy Koalicji Obywatelskiej pełniący obecnie funkcje szefów resortów – minister aktywów państwowych Borys Budka oraz nowa minister edukacji Barbara Nowacka. Zaufanie do Budki ma 30 proc. ankietowanych, więcej osób mu nie ufa – 38 proc. Barbarze Nowackiej ufa 29 proc. ankietowanych, zaś 19 proc. nie ma do niej zaufania. Warto zauważyć, że aż dla 38 proc. respondentów nowa minister edukacji pozostaje osobą zupełnie nieznaną.

29 proc. deklaracji zaufania uzyskał w grudniu były minister sprawiedliwości i prokurator generalny, lider Suwerennej Polski Zbigniew Ziobro. W grudniu, w stosunku do listopadowego pomiaru, zaufanie do Ziobry zmniejszyło się o 3 punkty procentowe. Jednocześnie na dotychczasowym, bardzo wysokim poziomie (55 proc.) utrzymał się także w tym miesiącu odsetek badanych deklarujących w stosunku do niego nieufność. Prof. Adama Bodnara, ministra sprawiedliwości, byłego Rzecznika Praw Obywatelskich, zaufaniem obdarza 26 proc. ogółu respondentów, nie ufa mu 13 proc. I znów jak w przypadku Barbary Nowackiej, warto zauważyć, że nie zna go aż 48 proc. badanych. B. szefowi MSWiA i koordynatorowi służb specjalnych Mariuszowi Kamińskiemu ufa 24 proc. badanych, nie ufa mu 34 proc. Szefowi NBP Adamowi Glapińskiemu ufa 23 proc., nie ufa 45 proc. Szefowi NIK Marianowi Banasiowi ufa 22 proc.; nie ufa mu 26 proc. ankietowanych.

Na ostatnich pozycjach rankingu znaleźli się najmniej znani spośród uwzględnionych w badaniu polityków. Wicemarszałek Sejmu Piotr Zgorzelski (PSL–TD) cieszy się 19 proc. zaufaniem; 9 proc. mu nie ufa; 59 proc. badanych nie zna tego polityka. Wicepremier, minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski cieszy się 19 proc. zaufaniem i nie ufa mu 11 proc.

Prezes Trybunału Konstytucyjnego Julii Przyłębskiej również ufa 19 proc. badanych; nie ufa jej 35 proc. ankietowanych.

Badanie zaufania CBOS do polityków – zasady przeprowadzenia badania

Badanie zaufania CBOS do polityków zrealizowano w dniach od 28 listopada do 12 grudnia 2023 roku na próbie liczącej 961 osób (w tym: 56,8 proc. metodą CAPI, 31,1 proc. – CATI i 12,1 proc. – CAWI). Badanie przeprowadzono w ramach procedury mixed-mode na reprezentatywnej, imiennej próbie pełnoletnich mieszkańców Polski, wylosowanej z rejestru PESEL.

Każdy respondent wybierał samodzielnie jedną z metod: wywiad bezpośredni z udziałem ankietera (metoda CAPI), wywiad telefoniczny po skontaktowaniu się z ankieterem CBOS (CATI) – dane kontaktowe respondent otrzymywał w liście zapowiednim od CBOS, samodzielne wypełnienie ankiety internetowej (CAWI), do której dostęp był możliwy na podstawie loginu i hasła przekazanego respondentowi w liście zapowiednim od CBOS. We wszystkich trzech przypadkach ankieta miała taki sam zestaw pytań oraz strukturę.

Delfina Al Shehabi/PAP/AJ

SUBSKRYBUJ „GAZETĘ NA NIEDZIELĘ” Oferta ograniczona: subskrypcja bezpłatna do 31.08.2024.

Strona wykorzystuje pliki cookie w celach użytkowych oraz do monitorowania ruchu. Przeczytaj regulamin serwisu.

Zgadzam się